• Med en pris på totalt 2,6 milliarder kroner blir det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika et av de dyreste prosjektene i Oslos historie.

Nye Deichmanske blir ikke en billigutgave

Fremskrittspartiet ville ha billigbibliotek på en annen tomt. Nå legger byrådet frem sin opprinnelige plan for Deichmanske i Bjørvika.

I dag presenterer byrådet i Oslo kommune sin byrådssak for bygging og finansiering av nye Deichmanske hovedbibliotek. Byrådet ønsker å realisere prosjektet Diagonale i Bjørvika, vedtatt i 2009, og setter en kostnadsramme på 2,597 milliarder kroner på prosjektet, det er noen millioner kroner rimeligere enn forrige anslag, på 2,645 milliarder kroner.

Mens Munch-museet i Bjørvika har vært heftig diskutert de siste fem årene, har det stort sett vært tverrpolitisk enighet om at bygget «Diagonale», som skal romme nytt hovedbibliotek, skal reises i Bjørvika.

«Diagonale» ble imidlertid ca. 340 millioner kroner dyrere enn det som tidligere var kjent, blant annet fordi grunnforholdene viste seg å være vanskelige.

- Det er gledelig at vi nå kan få bygget det ene kulturbygget som det faktisk er flertall for i denne byen. Hvis dette nå går igjennom i bystyret, er det bare å stikke soaden i jorden, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Fremskrittspartiet protesterer

Fremskrittspartiet har protestert heftig mot pengebruken. Da kommunebudsjettet for 2013 skulle vedtas før jul, måtte behandlingen av nytt Munch-museum og Deichmanske hovedbibliotek legges på is inntil videre. Fremskrittspartiet krevde en makspris på 2,7 mrd. kroner for begge de to kulturbyggene, noe som er nær opptil prisen for nytt hovedbibliotek alene.

Bibliotekene har bidratt godt. Når tiden kommer: La dem hvile i fred, skriver Kristian Meisingset. Her Deichmanske bibliotek.

Kommunen vil selge gamle Deichmanske bibliotek på Hammersborg i Oslo.

FOTO: Trygve Indrelid

Fremskrittspartiets  gruppeleder Carl I. Hagen har foreslått å bygge nytt og billigere bibliotek på Tøyen, og å overlate dagens Deichmanske bibliotek på Hammersborg til statsministerbolig, i bytte mot at kommunen får bruke Nasjonalgalleriet til å huse Munch-museet.

Bjercke tror ikke det blir Fremskrittspartiet som sikrer flertall for et nytt hovedbibliotek.

- I denne saken har SV og Arbeiderpartiet stått på vår side. Men jeg er også sikker på at Frp vil sette pris på at vi har kuttet i driftsutgiftene til biblioteket, sier Bjercke.

Selger Hammersborg-bygget

For å få råd til et nytt bibilotek, vil byrådet selge dagens hovedbibliotek på Hammersborg, og søke Kulturdepartementet om statlig støtte under potten for nasjonale kulturbygg. Dette er Statens pott for tilskutt til bygninger som har en nasjonal oppgave, landsomfattende funksjon eller viktig landsdelsfunksjon.

"Byrådet mener at det nye hovedbiblioteket vil få en så viktig nasjonal og regional funksjon at det bør forventes at staten bidrar til finansiering av bygget", heter det i sakspapirene.

For øvrig skal investeringen finansieres med låneopptak.

Litt dyrere å drive

Driftskostnadene er beregnet til 64 millioner kroner i året, en liten økning fra dagens 57 millioner kroner i hovedbiblioteket på Hammersborg. Men det er et langt større bibliotek som nå skal driftes, så bibliotekartettheten i lokalene blir langt lavere. Isteden blir det en rekke selvbetjeningsløsninger. Planen er at et nytt bibliotek også skal skape økt tilgjengelighet. Foreløpig er det beregnet kun moderat økning i åpningstider, men med et mål om å utvide åpningstidene på sikt.

Deichmanske skal bygges vis-a-vis Østbanehallen, på en tomt nord for Operaen. Der Oslos største trafikkmaskin lå, skal det komme en allmenning med trær, benker, uteservering og kanskje et vannspeil.

- Ambisjonsnivået er like høyt som før, men vi tror biblioteket kan drives med 35 færre ansatte enn det som først var anslått, sier Bjercke.

Energisatsing

Biblioteket blir er et såkalt FutureBuilt-prosjekt, et program med visjon om å forene klimanøytrale byområder med kvalitetsarkitektur. Det nye hovedbiblioteket vil bli Norges første passivhus (et bygg med lavt energibehov) i sin bygningskategori og det første i Bjørvika.

Foruten energieffektivisering, skal biblioteket utmerke seg for sin bruk av ny teknologi og i utviklingen av en ny type bibliotek-program.
 

Vil firedoble besøket

Cirka halvparten av Oslos befolkning bruker biblioteket i løpet av et år. Dette gjør Deichmann til den mest brukte offentlige institusjonen i Oslo, med et årlig besøk på ca. 2,2 millioner. En halv million av gjestene besøker hovedbiblioteket, resten kommer til filialene.

Les også: Er du en av dem? Hva du låner, sier mer om deg enn du tror.

Likevel ligger besøket i Oslo lavere enn i andre store byer i Norge, som Stavanger og Trondheim. I saksfremlegget for byrådet heter det at en årsak til dette kan være at disse byene har moderne, sentralt plasserte hovedbibliotek.  Målet for et nytt hovedbibliotek er en firedobling av besøket, til 2 millioner pr. år.

- Dette blir landets best besøkte kulturinsitusjon, sier Hallstein Bjercke.

Les også:

Les også

Siste fra Osloby

Deichmanske bibliotek

Norge største bibliotek

Har en boksamling på 1,2 millioner bøker, og til sammen 1,4 millioner enheter med øvrige objekter.

Grunnlagt i 1785 med basis i Carl Deichmanns boksamling gitt i gave til kommunen.

De eldste utgivelsene er fra 1200-tallet.

Foruten hovedbiblioteket, som nå skal få nye lokaler i Bjørvika, består biblioteket av 16 fillialer med tilsammen 225 årsverk.

I 2011 lånte biblioteket ut ca, 2,6 millioner enheter.

I dag må du få med deg...

se alle