• Rune Gjøs sykler i Oslo sommer som vinter og mener at forbedringspotensialet er stort.

    FOTO: Kjersti Flugstad Eriksen

Oslo blant Norges dårligste sykkelbyer

For tredje gang på rad er Oslo blant de dårligste sykkelbyene i Norge i sykkelundersøkelsen til Syklistenes Landsforening.

I alt 30 byer er med i undersøkelsen til Syklistenes Landsforening hvor de inviterer 1500 medlemmer til å svare på spørsmål om «sin» sykkelby. Oslo havnet i år på 23. plass. Sist gang havnet Oslo på en 27. plass.

Dårligst på sammenhengende vei

I undersøkelsen spørres det om 11 ulike ting, blant annet vedlikehold av sykkelveier, sykkelparkering og tilrettelegging.

- Det syklistene synes Oslo er dårligst på er sammenhengende sykkelveinett. Syklistene gir i gjennomsnitt Oslo karakteren 1,6 for dette. Det går nesten ikke an å score dårligere, forteller Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes landsforening.

Litt bedring

Men Oslo har gjort forbedringer på sykkelveinettet de siste årene, og det er trolig årsaken til at Oslo rykker litt oppover på listene.

- Jevnt over får Oslo litt bedre score på nesten alle 11 tema, men forbedringene oppleves som små. Det betyr at tempo i tilretteleggingen for bruk av sykkel i hovedstaden må øke hvis Oslo skal ta igjen de beste byene i løpet av de neste årene. Sykkelandelen i Oslo er på fem prosent, og sykkeltellinger viser at sykkelbruken øker år for år. Det er stort potensial for mer sykkeltrafikk i Oslo, mener Gjøs.

Naboen er best

Til sammenligning har Lillestrøm stukket av med seieren to ganger på rad. Også i år er nabobyen blant de beste å sykle i, ifølge foreningen. De ti beste sykkelbyene i Norge blir offentliggjort på den nasjonale sykkelkonferansen som arrangeres 18. september.

- De beste sykkelbyene jobber med dette hele tiden. De dårligste byene gjør det generelt dårligere. I Oslo er det positivt at det er en liten bedring, men det er et stykke igjen til at de skal bli gode. Vi ser i undersøkelsen at Norges største byer også er blant de ti dårligste sykkelbyene. Men Kristiansand er blant de tre beste byene, og de har jobbet kontinuerlig med sykkelforholdene i 30 år. Det samme ser vi for eksempel i København og i Nederland, som er flotte sykkelbyer fordi det har vært et langsiktig arbeid, mener Gjøs.

Les også:

Les også

Siste fra Osloby

I dag må du få med deg...

se alle