• Rune Gjøs sykler i Oslo sommer som vinter og mener at forbedringspotensialet er stort.

    FOTO: Kjersti Flugstad Eriksen

Oslo blant Norges dårligste sykkelbyer

For tredje gang på rad er Oslo blant de dårligste sykkelbyene i Norge i sykkelundersøkelsen til Syklistenes Landsforening.

I alt 30 byer er med i undersøkelsen til Syklistenes Landsforening hvor de inviterer 1500 medlemmer til å svare på spørsmål om «sin» sykkelby. Oslo havnet i år på 23. plass. Sist gang havnet Oslo på en 27. plass.

Dårligst på sammenhengende vei

I undersøkelsen spørres det om 11 ulike ting, blant annet vedlikehold av sykkelveier, sykkelparkering og tilrettelegging.

- Det syklistene synes Oslo er dårligst på er sammenhengende sykkelveinett. Syklistene gir i gjennomsnitt Oslo karakteren 1,6 for dette. Det går nesten ikke an å score dårligere, forteller Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes landsforening.

Litt bedring

Men Oslo har gjort forbedringer på sykkelveinettet de siste årene, og det er trolig årsaken til at Oslo rykker litt oppover på listene.

- Jevnt over får Oslo litt bedre score på nesten alle 11 tema, men forbedringene oppleves som små. Det betyr at tempo i tilretteleggingen for bruk av sykkel i hovedstaden må øke hvis Oslo skal ta igjen de beste byene i løpet av de neste årene. Sykkelandelen i Oslo er på fem prosent, og sykkeltellinger viser at sykkelbruken øker år for år. Det er stort potensial for mer sykkeltrafikk i Oslo, mener Gjøs.

Naboen er best

Til sammenligning har Lillestrøm stukket av med seieren to ganger på rad. Også i år er nabobyen blant de beste å sykle i, ifølge foreningen. De ti beste sykkelbyene i Norge blir offentliggjort på den nasjonale sykkelkonferansen som arrangeres 18. september.

- De beste sykkelbyene jobber med dette hele tiden. De dårligste byene gjør det generelt dårligere. I Oslo er det positivt at det er en liten bedring, men det er et stykke igjen til at de skal bli gode. Vi ser i undersøkelsen at Norges største byer også er blant de ti dårligste sykkelbyene. Men Kristiansand er blant de tre beste byene, og de har jobbet kontinuerlig med sykkelforholdene i 30 år. Det samme ser vi for eksempel i København og i Nederland, som er flotte sykkelbyer fordi det har vært et langsiktig arbeid, mener Gjøs.

Les også:

Les også

Siste fra Osloby

Norges dårligste sykkelbyer

Undersøkelsen utført i 2012. Byen med lavest score står øverst (tall fra 2010 i parentes).

30. Ålesund (30)

29. Moss (25)

28. Haugesund (26)

27. Bergen (28)

26. Tromsø (23)

25. Sarpsborg (24)

24 Fredrikstad (29)

23. Oslo (27)

Kilde: Syklistenes Landsforening.

Dette svarte syklistene på

1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?

2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?

3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?

4. Hva synes du om standarden på veianlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveier, gang- og sykkelveier)?

5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelveinettet?

6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?

7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?

8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ?

9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?

10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?

11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

I dag må du få med deg...

se alle