• - Festene er villere på vestkanten

    Undersøkelse viser at 43 % av ungdommer på 8. og 9. trinn innrømmer å ha drukket seg beruset.

    VIDEO: Aftenposten Video

- Selvrealisering viktigere enn barna for vestkant-foreldre

Ungdom på Oslos vestkant ruser seg mest. Foreldrene må være til stede for barna i stedet for å prioritere selvrealisering, mener politioverbetjent.

I onsdagens Aftenposten tar bydelsdirektør Kari Andreassen i Bydel Ullern i Oslo kommune et oppgjør med det hun mener er fraværende foreldre på Oslo vest.

I innlegget tegner hun et bilde av ressurssterke foreldre som prioriterer hytteturer i helgene fremfor å være sammen med egne barn.

Andreassen påpeker også at ungdom på Ullern og i andre bydeler på Oslos vestkant topper alkoholstatistikken.

Ifølge NOVAs Ung i Oslo-undersøkelse fra 2012 har 43,4 prosent av 9.- og 10.-klassingene i Ullern bydel vært beruset. Også på statistikken over hasj- og marihuana-misbruk ligger ungdom fra vestkanten høyt.

Politioverbetjent Hanne Persson.

FOTO: Eldrid Oftestad

- Jeg satte dette litt på spissen for å skape debatt. Men dette handler om foreldrenes holdning. Det skjer mye i lukkede, private hjem, sier Andreassen til Aftenposten.

Bydelsdirektøren mener mange foreldre ikke har tatt inn over seg realitetene, og at flere bør tenke at «dette kan gjelde min datter også».

- Vi kan bare løse disse problemene i samarbeid med foreldrene, påpeker hun.

- Drikker med begge hender

Ved forebyggende avsnitt på Majorstuen politistasjon sitter politioverbetjent Hanne Persson og nikker samtykkende. Hun har gjennom snart to tiår vært vitne til drikkekulturen på Oslo vest.

Les også

Lokalpolitikere og politi er enige om at det er bekymringsfullt at noen foreldre er så fraværende i ungdommenes liv i helgene og at de generelt er for naive, skriver Kari Andreassen.

Hvor blir det av foreldrene?

Tenåringene i Oslo Vest ruser seg mest, og vi vet at dette ofte skjer i hjemmet. Hva er grunnen til at foreldre ikke er mer bekymret?

- Jeg kan ikke si at situasjonen har forandret seg stort opp gjennom årene. Foreldrene drikker med begge hendene, og det gjør ungene også, sier Persson.

Hun forteller om foreldre som prioriterer egne selskapeligheter fremfor å vente hjemme når tenåringen kommer fra fest.

- De kjører ikke ungene sine til fest og henter dem heller ikke. De setter egen selvrealisering foran det å være til stede for barna sine, mener Persson.

Ungdom forteller at hvis foreldrene er hjemme eller i nærheten, så blir det drukket mindre. Tonje Tovik, SaLTo-koordinator for Ullern bydel

Skille mellom øst og vest

Persson påpeker at forskjellen mellom øst- og vestkant i hovedstaden er slående. Det er på private fester i romslige hjem vest for Akerselven at ungdommen har størst tilgang til alkohol.

- De sitter i kjellerstuer eller er hjemme alene. Det sier seg selv at det ikke er like tiltalende å arrangere fest på en treromsleilighet på Ammerud, poengterer Persson.

Politioverbetjenten er nøye med å understreke at dette ikke er noe som skjer unntaksvis.

- Dette gjelder veldig mange, og det er ikke lett å få bukt med. Mange foreldre tar det først alvorlig hvis deres egne barn er innblandet. Likevel feier de som oftest kun for egen dør. De kan nekte sin egen tenåring å ha hjemme alene-fest, men blåser i om andre tenåringer i nabolaget og vennekretsen har det, sier Persson.

Les også

Østkantungdom er snillest i klassen

Østkantungdom drikker mindre, skulker mindre, gjør mer lekser og er mer hjemme.

Hun forteller samtidig om vestkant-ungdom som er stinne av opplevelser, men som kjeder seg i hverdagen.

- De har reist og opplevd mer i livet som 15-åringer enn det en gjennomsnittlig nordmann gjør i løpet av et helt liv. Alkohol og narkotika blir derfor en måte å unnslippe kjedsommeligheten på, sier Persson.

Enkel tilgang på rusmidler

Tonje Tovik, som er Ullern-koordinator i Sammen lager vi et trygt Oslo-samarbeidet (SaLTo), tegner et lignende bilde.

- Alkoholmisbruk har vært et vestkantproblem i mange år. Det er vanskelig å si om det drikkes mer blant unge, men det drikkes i alle fall ikke mindre. I tillegg har ungdommen kanskje mer plass og lettere for å snike seg unna der enn på østkanten. Men man må også spørre seg om debatten om alkoholbruk er tatt på hjemmebane, sier Tovik.

SaLTo er et samarbeid mellom politiet og kommunen og har som mål å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Tovik forteller at dagens ungdom har lettere tilgang på rusmidler enn tidligere generasjoner.

- De kan få tak i helt andre stoffer enn før og har enkel tilgang på marihuana og hasj. Og på internett kan de kjøpe syntetisk cannabis, påpeker hun.

Samtidig understreker hun at foreldrenes tilstedeværelse spiller en stor rolle.

Les også

«De drikker, snuser og går med hasj i lomma»

Rahman Chaudhry (15) mener østkantungdommen har et ufortjent dårlig rykte.

- Ungdom forteller at hvis foreldrene er hjemme eller i nærheten, så blir det drukket mindre, sier Tovik.

- Foreldrene må være strenge

På Oslo Katedralskole sier videregående-elevene Katharina Nøkling-Eide, Hanna Grønneberg, Bjørn Rønning Fjærli og Cecilie Samuelsen - alle 16 år gamle - at det kan hjelpe å snakke åpent med barna sine om alkohol. Ungdommene forteller samtidig om et miljø der man enten er en del av «festgjengen» eller ikke.

- Man hører jo om det som har foregått i helgen når man kommer på skolen på mandag. Det er et skarpt skille mellom dem som fester hardt og dem som ikke gjør det, sier 16-åringene, som alle er fra vestkanten i Oslo.

Har du en tenåring i huset, så må du ta konsekvensene av det. Hanne Persson, politioverbetjent

De mener at forskjellen mellom øst og vest når det gjelder bruk av alkohol er stor.

- Det kan ha sammenheng med at det er flere muslimer på østkanten, og der er er ikke alkohol tolerert i samme grad, sier Bjørn Rønning Fjærli.

Det er også enighet om at de største festene blir holdt på vestkanten.

- Kanskje har folk der et større behov for å vise frem hjemmene sine, påpeker Katharina Nøkling-Eide.

Utenfor kjøpesenteret CC Vest på Oslos vestkant treffer Aftenposten Lysaker-kvinnen Katrine Ring. Hun har en sønn som nettopp er ferdig med tenårene og oppfordrer foreldre til å være strenge og konsekvente.

- Det eneste som nytter, er å være streng. Brudd på regler må få konsekvenser. I ettertid har sønnen min sagt at det var det eneste han forsto, sier Ring til Aftenposten.

- Sett tenåringen først

Les også

Avholdsungdom har færre venner

Sen seksualdebut, svake vennenettverk og en forhøyet andel som får trygd og sosialhjelp var også blant funnene i den norske studien.

Politioverbetjent Hanne Persson sier at ungdommen selv ikke lar seg affisere av helseskadene overdrevent rusmisbruk kan føre til.

- Holdningskampanjer har liten virkning. Vi forsøker i stedet å vise ungdommene at vill festing kan få andre alvorlige konsekvenser, man kan for eksempel bli et lett offer for seksuelle overgrep, forteller hun.

Til foreldrene har hun følgende formaning:

- Har du en tenåring i huset, så må du ta konsekvensene av det. Det betyr blant annet å være hjemme når ungdommen kommer hjem fra fest og å sette avkommet foran behovet for å realisere seg selv, sier Persson.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser