• Leon Nguyen er usikker på om hvorvidt kampanjen om å få flere minoriteter inn i politikken vil gi resultater. Selv vil han fortsette i politikken de neste årene.

    FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

17 000 vietnamesere, én politiker

Tannlegestudent Leon Nguyen (Ap) er eneste folkevalgte med vietnamesisk bakgrunn i Norge. Store innvandrergrupper har få eller ingen representanter i norske kommunestyrer.

- Jeg har alltid tenkt at det er bedre å ta initiativ og gjøre noe med tingene istedenfor å være en passiv klager. Derfor meldte jeg meg inn i AUF da jeg gikk på videregående, sier Leon Nguyen. Etter å ha sittet i fylkesstyret i AUF i Akershus, kom han inn som vararepresentant i kommunestyret i Rælingen ved valget i 2003. I sommer rykket Nguyen opp til fast plass. Den 25 år gamle tannlegestudenten er dermed den eneste av 17 000 vietnamesere i Norge som har plass i et kommunestyre. Dette til tross for at de første vietnameserne kom til Norge for over 30 år siden.

Vil rekruttere

Bare fire innvandrerpolitikere i Oslo hadde sikker plass på partilistene før kommunevalget i 2003. Det vil Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) gjøre noe med. I høst har de skrevet brev til de politiske partiene på sentralt og lokalt nivå for å oppfordre dem til å rekruttere flere med ikke-vestlig bakgrunn inn i partiene. - Vi vil at partiene skal nominere flere innvandrere på valglistene, og lage inkluderende valgprogram til lokalvalget neste år. Innvandrere må på sin side være villige til å stille opp som kandidater på partienes valglister. Vi oppfordrer også innvandrerorganisasjonene til å ta kontakt med partiene og ta opp dette med dem, sier KIM-medlem Dhayalan Velauthapillai.

Visste lite

Tall fra SSB viser at bare 92 av 11 138 kommunerepresentanter i hele Norge har flerkulturell bakgrunn. Av de ikke-vestlige innvandrerne er indere, iranere og pakistanere godt representert i politikken, mens somaliere, irakere og vietnamesere er kraftig underrepresentert.- Det er leit at ikke flere er aktive i politikken. De fleste vietnameserne i Norge flyktet fra en kommunistisk stat på 1970-tallet. Mange ønsker ikke å ha noe med politikk å gjøre. I tillegg er det mange som ikke vet hvordan de politiske prosessene foregår, sier Leon Nguyen.Selv visste han veldig lite om hvordan et kommunestyre fungerer før han kom inn i det. Nguyen mener at partiene må bli flinkere til å fortelle om dette til minoritetene. Han tror at mange vietnamesere har større interesse for verdenspolitikken enn norsk politikk.- Foreldrene mine er interessert i norsk politikk, men ikke i like stor grad som verdenspolitikk. Likevel er pappa stolt over at jeg er med i kommunestyret, sier Nguyen

Spredt

- Vietnameserne er spredt over hele landet, og er å regne som en mindre minoritet i hver kommune. Til sammenligning har pakistanerne stor konsentrasjon i Oslo. Dermed blir det enklere for disse gruppene å bli valgt inn, sier valgforsker Frank Aarebrot.Selv om bare fire med innvandrerbakgrunn sto på sikker plass ved forrige kommunevalg i Oslo, fikk hele 12 innvandrerrepresentanter plass i bystyret. Dette fordi innvandrerne er flinke til å kumulere sine egne representanter.- Nå er det heller ikke lov å stryke representanter fra listene. Jeg tror at dette hjelper innvandrerne, fordi mange av disse ble strøket tidligere, sier Aarebrot.Fremskrittspartiet er det eneste store partiet i bystyret som ikke har innvandrerrepresentanter, og vil ikke gjøre noe konkret for å få innvandrere på sine lister.- Vi har jo Lene Langemyr i byrådet, sier formann i Oslo Frp, Peter N. Myhre. - Er ikke hun adoptert?- Jo da, men hun er født i India. For øvrig tror jeg ikke at vi skal gi et annet budskap til innvandrerne enn til de andre velgerne våre. Og jeg vet at mange innvandrere er opptatt av de samme spørsmålene som andre velgere. Derfor er det unødvendig med egne kampanjer for denne gruppen.

Les også:

Flere bilder

I dag må du få med deg...

se alle