• Regjeringen har ikke satt av penger til ny T-banetunnel i Oslo i Nasjonal transportplan, som ble lagt frem i dag.

    FOTO: Stein Bjørge

Bare smuler til å løse trafikkaoset i Oslo

- Blottet for ambisjoner, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) om Nasjonal transportplan (NTP).

Det var knyttet store forventninger til kollektive løft for Oslo i NTP.

Både jernbanens Oslotunnelen og T-banens fellestunnel er på bristepunktet. Videreutvikling av T-banenettet er avhengig av en ny fellestunnel gjennom bykjernen. Ruter har beregnet at det vil koste 20 milliarder å bygge det nettet  befolkningen har behov for de neste årene.

Les også

Dette er din nye vei- og jernbanehverdag

Det skal brukes 606 milliarder på samferdsel de neste ti årene. Det forteller ny Nasjonal transportplan.

 

Men i planen som ble lagt frem i dag, loves ingen penger til å løse opp trafikkfloken. Samferdselsbyråd Ola Elvestuen er svært skuffet.

- Det er en plan blottet for ambisjoner. For Oslo er for eksempel Fornebubanen helt i det blå, sier han.

- Vil ha Fornebubanen under bakken

Avhenger av oslotunnel

Det er heller ikke satt av penger til T-bane til Ahus eller ny T-banetunnel eller jernbanetunnel under Oslo.

- Oslo-tunnelen er helt nødvendig og sprengt allerede i dag. Dette henger også sammen med Inter city-satsingen. Det er først når du har ny Oslo-tunnel du kan få Inter-city helt ut til Lillehammer, Halden og Skien sier Elvestuen.

E18 vestover har fått penger, men heller ikke her åpner Staten lommeboka på vidt gap. Utbyggingen skal skje i etapper, og bilistene må ta en stor del av kaken selv. Det betyr i praksis trolig enda høyere bomavgifter.

Les også

Hvor har du opplevd trafikkuhell i Oslo?

Har du vært involvert i trafikkuhell eller ulykker i Oslo? Da vil vi gjerne vite hvor og hva som skjedde.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er skuffet over det han kaller et lavt ambisjonsnivå. Han er kritisk til at Regjeringen legger opp til å bygge ut kun deler av E18 vestover. I tillegg etterlyser han Fornebubanen.

- Jeg synes planen bærer preg av manglende ambisjoner og vilje til å gjennomføre helt nødvendige infrastrukturtiltak i denne regionen, og det synes jeg er oppsiktsvekkende tatt i betraktning hvor stor og omfangsrik denne transportplanen er blitt.

- De store helhetlige grepene Regjeringen kunne valgt å følge opp uteblir. Det tror jeg dessverre folk kommer til å merke godt, sier Røsland.

Manglerudtunnelen og bussterminalen ved Oslo S er inne i siste del av planen.

Får penger senere

NTP gir heller ingen umiddelbar optimisme for de omfattende byutviklingsplanene i Oslo sentrum. Bystyret i Oslo har vedtatt et områdeprogram, som legger føringer for en rekke private og offentlige initiativ i Oslo sentrum. Blant annet vil Rom Eiendom gjennomføre en gigantisk ombygging og rehabilitering av dagens stasjonområde.

Les også

Kan denne løse Oslos bussfloke?

Bussterminal svevende over togsporene på Oslo S.

Men nøkkelen i denne kabalen er ny bussterminal. Dagens terminal på Vaterland er fullstendig sprengt, opprinnelig dimensjonert for 450 avganger i døgnet, men har i dag over 1000.

Både Ruter og Statens vegvesen har ønsket å anlegge en ny terminal over sporområdene på Oslo S, men Jernbaneverket har vært mer skeptiske. Bussterminal på lokk er uansett ikke finansiert. Og heller ikke til dette prosjektet loves noen penger med det første.

I  NTP heter det imidlertid:

"I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til delfinansiering av den planlagte utvidingen av Bussterminalen i Oslo, som vil bidra til bedre avvikling av ekspressbusstrafikken til og fra hovedstaden."

Ny pott

Regjeringen har imidlertid satt av en såkalt bymiljøpott på 26 milliarder som de store byene skal konkurrere om. Det er liten trøst for Ola Elvestuen.

- Det gjør det vanskelig å planlegge og vi konkurrerer om en for liten sum, sier Elvestuen, som kaller NTP en sammenhengende lekkasje.

Les også

Willy Buer (85), Rune Blaker (83), Else Anna Holthe Møll (75) og Kjell Pedersen (82) synes Røakrysset er krevende å komme seg igjennom, både til fots og med bil. Jeg går litt sakte. Hvis jeg skal komme over i tide må jeg gå litt raskere, forklarer Buer, som har et dårlig ben.

Slik vil veivesenet møte eldrebølgen i trafikken

Halvparten av alle fotgjengere som dør i trafikken er over 75 år.

Han kritiserer Regjeringen for å ikke bidra med statlige midler til avgjørende kollektivgrep i hovedstadsområdet.

- Planen er for dårlig når det gjelder de store byene. Den gir ingen løsning for Oslo og heller ingen forutsigbarhet utover det vi har ordnet selv.

- Oslo kan vel søke om milliarder fra den nye bypakken?

-Ja, og da blir det denne konkurransen de legger opp til i stedet for å ha et aktivt forhold til hva som må gjøres i landets byer, sier Elvestuen.

Byrådsleder Røsland kaller bymiljøpotten en «pussig konstruksjon«.

- Selv om man bygger ut bybanen i Bergen, så er det fortsatt behov for å bygge Fornebubanen i Oslo. Og 26 milliarder fordelt på et stort antall byer over ti år er egentlig ikke så veldig mye.

Forsvarer planen

Abdullah Alsabeehg (Ap) i samferdsels- og miljøkomiteen mener imidlertid Oslo fremstår som en vinner. Han argumenterer med at Regjeringen stiller med en bypakke på 26 milliarder.

- Dette bekrefter at den rødgrønne regjeringen satser på kollektivtransport i Oslo og andre storbyer som opplever vekst i befolkningen, sier Alsabeehg.

Med penger fra denne potten kan Oslo likevel få bygd T-bane til Fornebu og A-hus, samt ny t-banetunnel, mener Alsabeehg.

- Oslo fortjener en størst mulig andel av den potten. Det er i Oslo befolkningsveksten er størst. Nå er det opp til byrådet å sikre at Oslo får en størst mulig andel av potten på 26 milliarder til viktige og nødvendige kollektivprosjekter, avslutter Alsabeehg.

Han mener Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan representerer en god helhet, og trekker i tillegg til bypotten frem Follobanen som skal stå klar i 2020.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film