• Denne uken starter arbeidet med å gjøre Torggata til en sykkelprioritert gate. - Her skal syklistene eie gata, sier sykkelbyråd Ola Elvestuen (V).

    FOTO: Torunn Brånå

«Det er mulig å gjøre Oslo til en attraktiv og god sykkelby»

Opposisjonen mener sykkelbyråden må tråkke til for å bedre sykkelforholdene i Oslo. Selv mener Ola Elvestuen (V) satsingen stadig gires opp.

- Sykler du til jobben?

- Jeg går som regel. Jeg bruker gjerne sykkel som rekreasjon eller for å komme meg rundt i byen.

Dette får folk til å sykle daglig

Flere sykkelveier 76,1 %

Skille sykkelsti fra gangsti, så syklende kan holde høyt tempo 50,7 %

Bedre vedlikehold av sykkelveiene 50,4 %

Tilrettelegging fra arbeidsgiver 29,7 %

Flere sykkelparkeringer 25,0 %

Bedre skilting 10,9 %

Ingen av disse 2,5 %

Vet ikke 2,8 %

(Sifo 2012, «Bruk av sykkel», Torvald Tangeland)

- Hvordan opplever du Oslo som syklist?

- Oslo er ikke en bra nok sykkelby. Det har skjedd en del de siste årene, men fortsatt er nettet fragmentert, og det kan være vanskelig å sykle, spesielt i sentrum. Jeg underslår hverken problemene eller hvor stor oppgaven er.

- I bystyreprogrammet til Venstre for 2011-2015, sier dere at det skal være «raskt, trygt og hyggelig å sykle i Oslo». Er det det?

Les også

Mer av dette, takk!

50.000 ble spurt om hva som skulle til for å få dem til å sykle på jobb. Svaret er entydig.

- Det er hyggelig å sykle i Oslo, men det er ikke bra nok.

- Hvordan skal du sørge for at det blir «raskt, trygt og hyggelig»?

- Vi skal fortsette utbyggingen av hovedsykkelveinettet og komme med flere fremkommelighetstiltak i sentrum. Vi trenger flere synlige tiltak, og vi må se på kvaliteten på sykkelfeltene vi har. Det oppleves ikke som tilgjengelig nok i dag. Torggata er et eksempel hvor vi endrer hele profilen på gata. Snart får vi resultatene av prosjektet med sykkelfelt mot enveiskjørt gate i Kirkegata. Det er jo en suksess.

Video

- Symbolet på idiotisk sykkelplanlegging

Bysyklist Olav Torvund viser Oslos største sykkelfeller.

 

- Er det veien å gå?

- Det er én vei å gå. Det enkleste hadde vært om vi hadde fått skiltmyndighet. Da kunne vi fått gjennomført enklere tiltak mye raskere. Vi har for eksempel prøvd å lage P-plasser for sykler, men det har vist seg vanskelig. Inntil vi får det, må vi ha et bedre samarbeid med politiet.

-  I dag er fem prosent av de reisende syklister. I bystyreprogrammet har dere som mål at 12 prosent av de daglige reisene skal foretas på sykkel. Når dere målet?

- Det har ikke vært noen tellinger siden 2009. Om det er mulig å nå målet innen 2015, vet jeg ikke.

- Så det er ikke lenger så viktig?

- Det er viktig å få langt flere på sykkel. 12 prosent er fortsatt et mål. Men om det er mulig å nå det på tre år, vet jeg ikke.

Les også

Var på befaring på ulykkes- stedet dagen før dødsulykken

Strekningen har hatt sykkelvei planlagt siden 1998.

- Torsdag omkom en kvinne i en sykkelulykke i Kirkeveien. I 14 år har det vært planer om å anlegge sykkelvei der. Hvorfor tar det så lang tid?

- Ulykken var helt forferdelig. Plan- og bygningsloven tar lang tid. Ofte handler det om at det må bygges en helt ny gate. Det er ingen tvil om at det tar for lang tid.

- Hvilke initiativ har du tatt for å få fortgang i sykkelveiutbyggingen?

Les også

En tredjedel av Oslos syklister irriterer seg ofte over bilister

Nå skal de to gruppene lære å snakke sammen.

- Helt konkret har vi fått alle reguleringsplanene for nye sykkelveier opp til oss. Vi ser på dem sammen med byråden for byutvikling for å finne løsninger i de vanskelige sakene.

Les også

Christian Rørvik velger sykkelen fordi det går kjappere enn å reise kollektivt. Men det er ikke bare-bare å komme seg frem på to hjul i Oslo. – Folk i Oslo er ikke vant til å ta hensyn til syklister, det er ikke som i Amsterdam og København, sier han.

2018: 180 km sykkelvei i Oslo

Om seks år er ventetiden på å få et sammenhengende sykkelveinett i Oslo over. Eller?

- Blir hovedsykkelveinettet ferdig til 2018, eller blir det utsatt igjen?

- Det er fullt mulig å få det til innen 2018. Men det må også skje mye mer.

- Som hva da?

- Vi trenger flere av de mindre tiltakene. For å bedre sykkelforholdene må vi ha et vedvarende trykk på det over flere år. Det tar tid å få en by som har vært for dårlig tilrettelagt for syklister, til å bli en god sykkelby.

- Dere vil gjøre det gratis å ta med sykkel på T-banen. Det bør være ganske enkelt å få gjennomført?

- Vi er i dialog med Ruter om hvordan vi kan ha en bedre tilrettelegging og samspill mellom kollektivtrafikken og syklister.

- Når blir det gjennomført?

- Det har jeg ikke noen dato på.

- Hva har du fått til som sykkelbyråd?

- Ett år er ikke nok til å få de store resultatene. Foreløpig har vi kommet i gang med Torggata, vi fortsetter arbeidet med hovedsykkelveinettet, og i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter jobber vi med fremkommeligheten. Arbeidene må komme i gang før vi ser resultatene.

-  Blir Oslo noen gang en like god sykkelby som København?

Les også

En tredjedel av Oslos syklister irriterer seg ofte over bilister

Nå skal de to gruppene lære å snakke sammen.

- København er kanskje verdens best tilrettelagte by for syklister, og helt klart et forbilde. Det er enighet om Oslopakke 3, det gir et godt økonomisk grunnlag. Det er planlegging og fremdrift som er utfordrende. Økonomien har vi.

- Hva er problemet da?

- Det er mange trange gater i Oslo. Det å bygge om gater tar tid.

- Det virker det som syklistene har et aggressivt forhold til deg. Hva vil du si til Oslos syklister?

- Jeg er klar over manglene som er i Oslo. Dette handler om planlegging og organisering.

- Hvordan blir Oslo som sykkelby etter fire år med deg som sykkelbyråd?

- Vi skal ha snudd opplevelsen av at Oslo ikke er tilrettelagt for syklister. Det skal være en generell oppfatning av at vi er på rett vei. Ting tar tid, men man får gjort mye på fire år. Kollektivtrafikken i Oslo var dårlig for ti år siden. Nå er det noe byens befolkning er stolt av. Det er mulig å gjøre Oslo til en attraktiv og god sykkelby i løpet av noen år.

Les også

Siste fra Nyheter

hovedsykkelveinett

Et 180 km sammenhengende sykkelveinett i Oslo.

I 1990 la Oslo kommune og Statens vegvesen frem en felles handlingsplan for sykkelveinettet.

Oslo kommune og Statens vegvesen deler utbyggingsansvar, ca. 90 km hver.

Hittil har Veivesenet bygd 75 km sykkelvei i Oslo, Bymiljøetaten 60 km.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • 10 tips for helgen

    Hiv deg med på Verdens kuleste dag på Akershus festning eller gå på romutstilling på Youngstorget. Helgen byr også på rap-dinosaurer og middelaldermusikk.

Siste film