• Fadla Dahri (21) og Azin Tadjdini (21) valgte jusstudiet for å få varierte jobbmuligheter. Odontologi og medisin er de to studiene med høyest andel innvandrerelever på Universitetet i Oslo. Få velger samfunnsvitenskapelige fag.

    FOTO: INGAR STORFJELL

Flittigere enn gutta

Over 30 prosent av elevene med minoritetsbakgrunn fullfører ikke videregående skole. Men av dem som fullfører er det mange som tar høyere utdannelse - og jentene leder an.

Minoritetsjenter har 10 prosent større sjanse for å fullføre videregående skole enn minoritetsguttene. Samlet sett er det kun 70 prosent av elevene med innvandrerbakgrunn som fullfører utdannelse på videregående skolenivå, mens tallet for norske ungdommer er 88 prosent. Det viser en fersk undersøkelse om utdannelsesnivået blant andre generasjons innvandrere, som er utarbeidet av doktorgradsstipendiat Silje Noack Fekjær ved Universitetet i Oslo. - For dem som kommer fra Vietnam, India og Sri Lanka er sjansen for å ta utdannelse minst like stor som for etniske nordmenn, mens minoritetsbefolkningen totalt sett kommer dårligere ut, forklarer Fekjær.På bunnen av utdannelsesstatistikken kommer ungdom med foreldre født i Somalia, Marokko og Tyrkia. Blant disse 2. generasjonsinnvandrerne er det 40 prosent som ikke fullfører videregående utdannelse, og kun 1-2 prosent som tar lang høyere utdannelse.

Få på jus

I universitetskantinen på Blindern sitter studievenninnene Fadla Dahri (21) og Azin Tadjdini (21). De er blant de få studentene med minoritetsbakgrunn som går på jusstudiet. Begge er andregenerasjons innvandrere med foreldre født i henholdsvis Marokko og Iran.De tror foreldrenes holdninger har mye å si for hvorvidt ungdom med minoritetsbakgrunn velger å ta utdannelse.- Foreldrene mine har ikke utdannelse selv, men de synes det er kjempebra at jeg har begynt på jus, sier Fadla Dahri.Azin Tadjdini har foreldre som begge har høyere utdannelse fra hjemlandet Iran, og det var en selvfølge at også hun skulle ta mer utdannelse etter videregående.- Faren min var dommer i Iran. Det er veldig bra å ha en å diskutere med og få veiledning av når man står fast, sier hun.Funnene i undersøkelsen om minoritetsungdom og utdannelse viser at det er på videregående skole flest innvandrerelever faller fra. - Det er der vi må sette inn tiltak, sier Silje Noack Fekjær.Hun påpeker at det store utdannelsesskillet handler om sosial ulikhet vel så mye som det handler om innvandrere.- Mange av innvandrerungdommene har foreldre med lavere inntekt og utdannelse enn befolkningen forøvrig, og det er mye av årsaken, sier hun.

Rekruttering

På Universitetet i Oslo jobber MiFA-prosjektet (Minoriteter i Fokus i Akademia) for å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn. - Vi ser at minoritetselever i større grad enn andre velger fag i tråd med foreldrenes ønsker. I tillegg til å ta en god utdannelse er det viktig at foreldrene blir stolte, sier MiFA-leder Nirmala Eidsgård, som selv kommer fra Sri Lanka.

Les også:

Flere bilder

I dag må du få med deg...

se alle