• Folk er folk arbeid disponerte inntil nylig næringslokaler i Vålerenggata 2B. Nå er de kastet ut.

    FOTO: MATS BLEIKELIA

Folk er Folk kastet på gaten

Folk er Folks lokaler på Vålerenga er over lengre tid blitt brukt til ulovlig overnatting og matlaging av et ukjent antall personer.

Oslo byfogdembete mener det var fare for liv og helse til dem som bor og bodde på adressen, og nå har organisasjonen fått beskjed om å pakke sakene og flytte ut.

Næringslokalene i Vålerenggata 2b eies av Wilfrem AS. Selskapet ba til slutt om utkastelse etter gjentatte brudd på leiekontrakten. I begjæringen skriver de at Folk er Folk Arbeid (en søsterorganisasjon av Folk er Folk) «har gitt et ukjent antall mennesker tilgang til lokalene og kan umulig ha kontroll i forhold til hva som skjer».

Leiekontrakten ble inngått 22. februar i fjor, under forståelse av at lokalene skulle benyttes til nærings- og foreningsvirksomhet.

Allerede et halvt år senere, den 17. oktober, sendte eierne første varsel om utkastelse, fordi det ved to anledninger var funnet sovende mennesker i lokalene. De skrev:

«Lokalene er innredet med senger. Personene som oppholder seg i lokalene har åpenbart tilgang til lokalene da dørene ikke er brutt opp, så den ulovlige bruken må være godkjent av leietager».

Lokalene er på 120 kvadratmeter, og på det meste skal det ha oppholdt seg mellom 30 og 35 mennesker der. De fleste av disse skal være romfolk.

Det er også to andre hendelser fra i år som fikk eierne til å gå rettens vei:

  • 21. februar 2014: Flere beboere klager over røyking i oppgangen. De er bekymret for egen sikkerhet. De føler seg også truet av personer som oppholder seg i næringslokalene og «åpenbart benytter det som overnattingssted».
     
  • 24. februar 2014: En bekymret beboer på samme adresse klager over sterk matlukt, mye støy og opplyser at mange mennesker oppholder seg i lokalene. Da eierne kommer for å undersøke forholdene, møter de stengte dører. Låsen er skiftet ut, uten at eier har fått kopi av nøkkelen.

- Kan få fatalt utfall

Eierne har bilder fra lokalet som viser både soveplasser og matlagingsutstyr.

Retten var ikke i tvil: Næringslokalet er brukt på en annen måte enn avtalt. Folk er Folk Arbeid har dermed brutt leiekontrakten. I tillegg til å forlate lokalene, må organisasjonen betale 2150 kroner i saksomkostninger til Wilfrem AS.

Dommer Leif Villars-Dahl skriver at «bruken av lokalet til beboelse og opphold med blant annet overnatting og matlagning medfører fare for brann, da lokalet ikke er egnet for opphold med overnatting og matlagning for et stort antall mennesker. En brann i lokalet kan lett få et fatalt utfall for dem som oppholder seg i lokalet og for naboene».

- Jeg kan ikke ha folk boende der. Som eier blir jeg ansvarlig om noe skjer, for eksempel en brann, sier Espen Høigaard Bjerke, styreleder i Wilfrem AS, til Aftenposten.

Han sier det tok to dager fra kjennelsen var kunngjort til lokalene var tømt.

- De menneskene som bodde der har for så vidt oppført seg veldig bra i etterkant. De ryddet lokalet og vasket det skikkelig rent.

Vil ikke uttale seg

I kjennelsen står det også at styreleder Bjønnulv Evenrud i Folk er Folk Arbeid selv hevet kontrakten med Wilfrem AS i en e-post 25. februar i år. Der hevder Evenrud at utleier har «opptrådt utilbørlig». Hva han legger i dette, er imidlertid ikke klart.

Bjønnulv Evenrud, styreleder i organisasjonene Folk er folk og Folk er folk arbeid.

FOTO: Rolf Øhman

Aftenposten har vært i kontakt med Bjønnulv Evenrud. Han bekrefter at Folk er Folk Arbeid ikke lenger har tilgang til lokalene, men vil ikke svare på ytterligere spørsmål.

- Vi ønsker ikke å kommentere kjennelsen, skriver Evenrud i en e-post.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Siste film