Historieløs historiker

Det måtteet leserinnlegg fra tre våkne historielærere ved Asker videregående skole til før det ble slått alarm overfor den historieforfalskning Det norske Samlaget nå har distribuert en tid.Den etablerte historikeren May-Brith Ohman Nielsen - som kanskje er mest kjent for å ha skrevet en viktig del av Senterpartiets historie - drar i læreboken "Portal. Norge etter 1940" følgende parallell mellom okkupasjonens naziregime og det demokratiske styret norske velgere i frie valg etablerte etter krigen:"Begge la sterk vekt på ideologi og moderne propaganda, og i begge tilfeller innebar det ulike former for ensretting. Derfor er begge styreformene omdiskuterte." Vi kan ikke si det klarere enn Asker-lærerene: Boken visker ut skillet mellom demokrati og diktatur. På en forkvaklet måte sidestiller det okkupasjonsmaktens norske medløpere med en lovlig valgte regjering.Det er alltid en livsfarlig øvelse. Ikke minst når målgruppen er ungdom som lett kan tilgis et perifert forhold til både okkupasjonen og Einar Gerhardsens etterkrigstid. Prøver fra Asker videregående skole viser da også at flere elever har feiltolket historien før og etter annen verdenskrig. Det understreker poenget med at nettopp i en lærebok må forfatteren ha en meget bevisst holdning til det som skrives.En slikholdning er fraværende i dette tilfellet. Dessuten er vi er redd dette eksemplet ikke står alene. Altfor ofte ser vi at historien om oppgjøret med nazismen relativeres. Det er dem som uttrykker seg på en måte som om motstandskamp og forræderi er to sidestilte størrelser. Og vi observerer at det ikke lenger reageres så sterkt når dette skjer. Det er liksom ikke så farlig lenger.Slike holdninger advarer vi mot. De representerer en utvikling som må motarbeides.Nå har vi ingen grunn til å tro at May-Brith Ohman Nielsen representerer et revisjonistisk historiesyn. Nettopp derfor er det avslørende for en veletablert historiker når både tanken og språket er så uklart som denne saken avdekker. Men det er også minst like avslørende at et ellers så skikkelig norsk forlag ikke har en bedre kvalitetssikring enn at slikt kan skje.Direkteskremmende blir det imidlertid først når forlagssjef Nina Refseth kan fortelle at de omstridte formuleringene er gjennomgått av en forfattergruppe på seks personer, og dessuten av tre faglige og tre historiske konsulenter. Absolutt ingen av disse har sett det samvittighetsfulle Asker-lærere oppdaget. Da har Det norske Samlaget et stort troverdighetsproblem.I en slik situasjon har den nyansatte forlagssjefen i realiteten bare ett valg: Læreboken må trekkes tilbake.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Flere bilder

<b>Elever og lærere</b> ved Asker videregående skole reagerte først på historieboken fra Samlaget. F.v. Sissel Frogg, Hilde Lund, Johanne Volden, Mari Norderhaug og Inge Johnsen. FOTO: DAN P. NEEGAARD

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • 10 tips for helgen

    Hiv deg med på Verdens kuleste dag på Akershus festning eller gå på romutstilling på Youngstorget. Helgen byr også på rap-dinosaurer og middelaldermusikk.

Siste film