• Drøyt to år etter at huset brant ned, er det nye huset til familien Bjørklund - Rune, Mette, døtrene Stien og Sara og sønnen Jonas, som var på skolen - ikke mer enn et hull i en steinhaug.

    FOTO: Ingar Storfjell

Husbrannen ble et byråkratisk mareritt

Da familiens hus i Maridalen brant i 2011, trodde Rune Bjørklund det skulle være en grei sak å bygge det opp igjen. To år og nesten 200.000 i advokatutgifter senere vet han at han tok feil.

To år etter brannen er det bare et hull der det skulle ha vært et hus. Frem til for en uke siden fikk Bjørklund ikke lov til å begynne å bygge før han hadde skrevet under på en erklæring han ikke kunne se konsekvensen av. Fra Plan- og bygningsetaten (PBE) fikk han høre at det hele var en formalitet som ikke vil bli benyttet. Men hvorfor var det da så viktig at han måtte skrive under?

Hus ble hytte

Historien starter høsten 2011. Da begynte det som har utviklet seg til et mareritt for familien på fem. Første sjokk etter brannen var at PBE hevdet at det ikke var noe hus som brant. Det var en hytte. Selv om det har bodd folk der siden 1918, og kommunen selv har registrert det som bolig.

Etter ett år, mange møter og enda flere brev, ga Fylkesmannen ham rett. Familien hadde bodd i et hus. Bjørklunds lurer på om det er det alt bunner i, det at Fylkesmannen ga ham medhold.

Les også

Slik ser forslagsstiller for seg nye Royal Hotel Christiania.

Stordalen vil bygge Norges største hotell

Men kommunen mener bygget blir for høyt.

- Etterpå har alt vært vanskelig, jeg har lurt på om det er en form for takk for sist.

Huset var for stort, selv om det er mindre enn to hus som oppføres i nabolaget. Det var for høyt, selv om nabohuset bygges høyere. Saken er blitt behandlet som etablering av ny bolig i Marka, mens det er gjenoppbygging - som skal være en enklere prosess. Nye tegninger er levert fire ganger. Den offentlige veien, Gamle Maridalsvei, er nå problemet.

Kort sagt, å gjenoppbygge huset er blitt et mareritt.

Bare i advokatutgifter har prosessen kostet 200.000 kroner, i tillegg kommer utgifter til midlertidig bolig og lagringsplass. Og kostnader som ikke kan måles i kroner og øre.

- Det er klart det sliter både på den enkelte og på familien at vi i to år har bodd midlertidig på forskjellige steder, bekrefter Bjørklund.

- Ansvarlig for kommunens vei

Men hele hinderløpet ble småtterier da det dukket opp en erklæring som PBE forlangte at Bjørklund undertegnet før han kunne få byggetillatelse.

I erklæringen står det blant annet at «kommunen når som helst kan trekke dispensasjonen tilbake med den virkning at jeg da får plikt til å opparbeide vei i regulert veibredde frem til og langs den side av tomten hvor den har sin adkomst» og «Jeg forplikter meg til å overdra vederlagsfritt til Oslo kommune den nødvendige veigrunn i en bredde av 10 meter».

Les også

Frykter det blir en forblåst og folketom bussholdeplass

For bred, for mye trafikk og for lite folk, mener bydel Gamle Oslo-politiker.

- Veien det handler om er Gamle Maridalsvei fra Hammeren og fire-fem kilometer inn til oss. En vei vår tomt ikke ligger inntil. Det er selvfølgelig umulig for en privatperson å påta seg en slik forpliktelse helt alene, sier Bjørklund.

De er de eneste langs veien som er blitt forelagt en slik erklæring. Det synes de er pussig.

- Vi kontaktet kommunen, og fikk beskjed om at vi kunne skrive under uten å frykte at vi må finansiere flere kilometer kommunal vei. Men det står i et dokument som skal tinglyses og hefte ved eiendommen for all evighet. Det vil vi ikke forplikte oss og våre etterkommere til. Dessuten, hvis det bare er en formalitet, hvorfor er det da så viktig at vi skriver under? Vi føler oss presset til å signere siden de bruker byggesaken som brekkstang.

Og der sto saken inntil forrige fredag: Bjørklund hadde, etter to år, fått tillatelse til å grave ut tomten, men ikke bygge. Da måtte de først skrive under.

- Vi kunne vel gjort det hvis det var det eneste urimelige i denne saken, men her kommer det på toppen av en lang prosess hvor kommunen har stukket kjepper i hjulene hele veien, sier Mette og Rune Bjørklund, som forbereder seg på en ny vinter hvor en del av familien bor i brakke og en annen del hos besteforeldre på Korsvoll.

Kommunen snudde

Men altså: Kun dager etter at Osloby kontaktet kommunen om saken, sendte Plan- og bygningsetaten (PBE) fredag et brev om at de «frafaller kravet om tinglyst veierklæring for eiendommen».

Selv om det ikke er kjent at andre beboere langs veien er blitt stilt overfor et slikt garantiansvar, hevder PBE at det er et krav som følger av plan- og bygningsloven ved enhver etablering av ny bolig.

Når de nå avviker fra praksis, skyldes det at «nødvendigheten av en veierklæring i saken ikke er til stede» fordi veien har vært i langvarig bruk og det ikke vil bli ytterligere utbygging i området. Ikke akkurat nye opplysninger.

- Nei, men nå har vi behandlet saken, og kommet til den konklusjonen, sier enhetsleder Lisbeth Nordli i PBE.

- Burde Bjørklund i det hele tatt blitt pålagt å undertegne?

- Det er i tråd med lovverk og vanlig praksis.

Partene er nå forlikte når det gjelder veien. Men ellers er avstanden stor. Mens Bjørklund mener at PBE har lagt kjelker i veien for gjenoppbyggingen, og er opptatt av at andre maridøler skal slippe å gå gjennom det samme, ser Nordli det annerledes.

- Vi mener at vi både har vært velvillige og effektive og behandlet saken raskt. Det gikk bare en drøy måned fra vi mottok byggesøknaden til vi ga rammetillatelse, og det er langt under gjennomsnittlig behandlingstid.

- Det er gått over to år siden huset brant, og de har ennå ikke kommet i gang med bygging?

- Det skyldes at det her er søkt om å bygge opp et hus som erstatning for en hytte innenfor markagrensen, i et område hvor det i utgangspunktet er byggeforbud. Det krever en mer omfattende og omstendelig prosess hvor Fylkesmannen først må inn og vurdere saken i forhold til markaloven, før vi kan begynne den vanlige byggesaksbehandlingen, sier Nordli, som ikke mener etaten har brukt urimelig lang tid.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • Her er høydepunktene fra teaterhøsten

    Familiemusikalen Mary Poppins og Leonard Cohen-hyllest er blant høstens musikalske teaterpremierer på Oslo-scenene. Og på Operaens hovedscene debuterer komikeren Atle Antonsen som Papageno i Tryllefløyten.

Siste film