• Omfattende vedlikeholdsarbeid ble gjennomført i Oslotunnelen i sommer. Sviller og skinner ble imidlertid ikke skiftet ut. Her fra da samme type oppgradering ble gjort i fjor.

    FOTO: Nordby Carl Martin

Jernbaneverket ble advart før svilletabben

Jernbaneverket ble advart om at de hadde fått feil type sviller til Oslotunnelen. De var også fullt klar over at de trengte nytt utstyr til de nye svillene. Likevel gjorde de ingenting.

Passasjerene kunne risikere å bruke dobbelt så lang tid på vei til jobb da Oslotunnelen var stengt seks uker i sommer på grunn av oppgraderingsarbeid.

Det vekket derfor harme da det ble kjent at 20 prosent av det planlagte arbeidet ikke kunne gjennomføres på grunn av en tabbe i Jernbaneverket. De manglet det riktige utstyret til å legge en ny type sviller som var kjøpt inn, og de utdaterte togsporene kunne derfor ikke skiftes ut likevel.

Les også

Oslotunnelen skal vedlikeholdes i sommer og sentrale strekninger på jernbanen vil være stengt i seks uker. Her fra da samme type vedlikehold ble gjort i fjor.

Kjøpte feil sviller, må stenge tunnelen igjen

Oslotunnelen må stenge en gang til.

I etterkant av saken satte Jernbaneverket i gang en ekstern gransking. Granskingsrapporten er nå kommet på bordet, og den gjør flere oppsiktsvekkende funn:

Visste om svillene

Jernbaneverket visste lang tid i forveien at de skulle bruke nye sviller og at de trengte nytt utstyr til dette. Likevel gjorde de ingenting for å sørge for at det riktige utstyret var på plass før det kritiske oppgraderingsarbeidet startet.

Og Jernbaneverket var ikke bare kjent med svillene, de hadde til og med vært med å utvikle dem gjennom flere år. Allerede i 2008 uttrykte de et ønske å bytte til den nye svilletypen. I 2010 testet de dem ut på norske jernbanestrekninger.

Ble advart

Jernbaneverket ble i tillegg advart i forkant av tabben. Leverandøren av svillene sier de forsøkte å få tak i de riktige personene i Jernbaneverket i månedsvis for å forsikre seg om at situasjonen ikke skulle oppstå.

Først i april kom de gjennom.

De ba da om en liste over hvilke selskaper som legger jernbanespor i Norge, så de kunne inviteres på befaring for å se på den nye svilletypen. På tross av at Jernbaneverket oversendte listen, sier selskapet som skulle utføre oppgraderingen i sommer at de hverken ble informert om de nye svillene eller invitert på befaringen.

Utstyret var tilgjengelig

Rapporten avdekker også at Jernbaneverket hadde riktig utstyr tilgjengelig, men at de valgte å takke nei til dette.

Etter at tabben ble oppdaget – rundt to uker før oppgraderingsarbeidet skulle starte – jobbet man hardt for å skaffe utstyret. Seks dager før start ble det klart at svilleleverandøren kunne levere varene.

Jernbaneverket avslo imidlertid tilbudet, fordi de mente det ble for kort tid til planlegging, og at det var risiko for at andre deler av oppgraderingsarbeidet kunne bli skadelidende. Granskingsrapporten støtter denne beslutningen, og skriver at Jernbaneverket ikke kan klandres for å ha takket nei.

Dårlig informasjonsflyt

På spørsmål om hvordan tabben kunne skje, svarer kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket, Svein Horrisland, at det var svikt i den interne kommunikasjonen som var årsaken. Dette er også noe rapporten vektlegger.

- Informasjonsflyten var for dårlig. Rapporten peker på at det er grunnlag for forbedringer i rutinene våre, og det må vi ta innover oss og lære av, sier han.

- Hva vil du si til passasjerene?

- Vi gjennomførte en stor oppgradering av Oslo S og hadde tenkt til å skifte skinnene og svillene i samme slengen. Men det var ikke helt kritisk å få gjort dette i sommer, og vi skal unngå en ny langvarig stenging av Oslotunnelen.

Pendlerne: De må skjerpe seg

Katrine Vevle Gjærum i Romerike pendlerforening er ikke blid over de nye opplysningene i svillesaken.

- Jeg synes det er en skam at de ikke har oversikt over svillene de skal legge, og at de kan kaste bort 20 prosent av arbeidstiden på denne måten. Det burde vært fullstendig unødvendig. Det virker uprofesjonelt, sier hun.

Også Willy Frantzen i pendlerforeningen for Follo og Østfold reagerer.

- Dette føyer sin inn i en lang rekke saker. Vi kan ikke akseptere at staten skusler bort anledningene når de har muligheten til å gjøre noe riktig. Jernbaneverket må skjerpe seg, sier han.

Gir garanti mot ny stenging

Da Aftenposten skrev om svilletabben i juni, innrømmet Jernbaneverket at de blir nødt til å stenge Oslotunnelen en gang til for å skifte de gamle togsporene. Nå gir de imidlertid garanti mot at dette vil skje.

- Det vil alltid være perioder der vi stenger banen for vedlikeholdsarbeid som vi uansett skal gjennomføre. Da vil vi også kunne skifte svillene og skinnene, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland.

- Kan dette føre til at dere må holde lenger stengt enn hva som egentlig er planlagt?

- Det regner vi ikke med, sier Horrisland.

De gamle svillene og skinnene har en levetid på minst ti år til, ifølge Jernbaneverket.

Les også

Siste fra Nyheter

Svillesaken

Jernbaneverket gjennomførte i sommer et omfattende oppgraderingsarbeid av jernbanen i Oslo, og all togtrafikk gjennom Oslo S var stengt i seks uker.

Blant annet skulle gamle sviller og skinner skiftes ut, noe som utgjorde rundt 20 prosent av det totale arbeidet.

Jernbaneverket oppdaget imidlertid to uker før prosjektet skulle starte at de manglet riktig utstyr til å legge svillene på plass. En ny type sviller hadde erstattet de gamle, og disse trengte også nytt utstyr. Det førte til at hverken sviller eller skinner kunne skiftes ut.

 

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film