Oslo-København 2:30 med tog

Kinesere vil bygge lyntog for 100 milliarder

Regjeringen sier nei til lyntog i Norge, men kineserne sier ja til å bygge for 100 milliarder.

Et kinesisk selskap er villig til å satse hundre milliarder kroner på å bygge ut et lyntog som kan kjøre fra Oslo til København på to og en halv time.

Fredag tok regjeringen livet av alle drømmer om lyntog i Norge. De fikk ikke plass i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP), som styrer prioriteringene de neste ti årene. Dermed blir det ikke løftet én offentlig blyant med sikte på å planlegge lyntoglinjer mellom de største norske byene i den perioden.

Et lite håp

Men i et kontor i Oslo rådhus lever håpet om lyntog videre, selv etter NTP. Det er et håp om å knytte Oslo nærmere til København. Et håp om at det skal være mulig å gå på T-banen på Ellingsrud i Oslo og holde seg på skinnene helt til du går av T-banen i for eksempel Farum utenfor København tre, fire timer senere. 

Floire Daub er leder for «8 million City», et prosjekt med målet å få bygget en lyntogtrasé via Göteborg og Malmø som gjør det mulig å reise fra Oslo til København på 2,5 timer. En toglinje som vil binde sammen åtte millioner mennesker.

Gods og passasjerer

- En slik bane vil ha et passasjergrunnlag som er tre ganger så høyt som hver av banene mellom de fire største norske byene. Men aller viktigst er at den vil kunne ta veldig mye av den trailertrafikken fra Europa som i dag går på veien til – og gjennom

– Oslo. 2000 lastebiler passerer Svinesund hver dag. Både miljø- og trafikkmessig vil det være en enorm forbedring, sier Daub.

Les også

Vil prioritere høyhastighets- tog til Sverige og Danmark fremfor utbygging i Norge

Oslo-København på 2,5 timer kan bli en realitet i 2025. Men Oslo-forslaget møter motstand i vest.

- Og det er greit, argumentene for lyntoglinjen er både kjente og gode, men er det liv i håpet om at det vil komme i overskuelig fremtid?

- Ja, det er litt liv i håpet fordi regjeringen i NTP sier at den vil bygge ut intercity-triangelet til lyntogstandard, med opptil 250 km/t og forbikjøringsspor ved stasjonene. Det betyr igjen at traseen kan benyttes som en del av en lyntogtrasé til København.

- Men det er to problemer?

- Ja, det har allerede hevet seg røster for å bygge billigere, og dermed ikke nå en lyntogstandard. Men det største problemet er at regjeringen bare vil bygge ut det indre triangelet innen 2025, kun til Fredrikstad, ikke helt til grensen. Hvis det skjer, mister vi ti år, sier Daub. 

«Den kinesiske bro»

Men nå ser han et nytt lys i tunnelen; kineserne. Kanskje kan kinesisk interesse, kinesisk behov for å vise frem sin teknologi og sin kapasitet i Europa og kinesiske penger gjøre prosjektet mer realistisk. Det har i lang tid vært kontakt med kinesiske lyntoginteresser.

- Ja, det kinesiske selskapet CMC er kommet på banen og sagt seg interessert i legge 100 milliarder kroner på bordet for å bygge høyhastighetstog mellom Oslo-København, prisanslaget gjelder fra Ski.  Det er jo interessant at de ser det lønnsomhetspotesialet i dette som regjeringen ikke har sett. For de vil jo ikke bygge ut linjen bare for å være snille, de ser muligheten for å tjene penger, sier Daub.

Dersom målet er å bygge fort og kostnadseffektivt, da bygger man på bro. Dersom tid og penger ikke er noe problem da bygger man på marken slik det ble gjort på 1800 tallet…
Mr. Mo, visepresident i China Railway SIYUAN Survey and Design Group Co

Enkelt sagt, så ser de muligheten for å tjene penger blant annet fordi de vil bygge på en annen måte enn man tradisjonelt har gjort i Norge.

- De vil benytte byggeteknikk som japanerne har benyttet side 1960-tallet. De bygger linjen på bro laget av prefabrikerte elementer, sier Daub.

I tillegg til at byggingen går fort, vil en slik teknikk redusere naturinngrepene. Banen kan for eksempel legges over eksisterende motorveier. Selve monteringen av banen og broelementene kan utføres av lokale entreprenører.
Kineserne mener at en slik bane kan bygges på fem år.

Bildet er fra Bermont i Frankrike. Omtrent slik kan en kinesisk bygget jernbanelinje fra Oslo til København ta seg ut.

FOTO: RFF

Blir det noe av?

Det store spørsmålet er selvfølgelig om det blir noe av?

- Teknisk er det fullt mulig, dermed er det et spørsmål om politikerne ønsker et slikt prosjekt og et slikt samarbeid med kineserne, sier Daub. At kineserne er interesserte later det ikke til å herske tvil om.

- Nei, selv om de har frosset ned kontakten med Norge på mange områder etter fredsprisutdelingen, så har de vært på befaring langs den mulige traseen og de har faktisk vært på besøk hos oss i Rådhuset for å diskutere planene, sier Daub.

Ukjent for myndighetene

I Samferdselsdepartementet ønsker ingen å kommentere den angivelige kinesiske interessen for å legge inn 100 milliarder kroner i å bygge en lyntogtrase, hovedsakelig på pilarer, mellom Oslo og København. Informasjonsavdelingen opplyser at departementet er ukjent med planene.

Det samme melder informasjonssjef Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket, som er ansvarlig for norsk jernbanes infrastruktur.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Flere bilder

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser