• En avdelingssjef i Oslo kommune er politianmeldt for mulig brudd på straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Fire ulike avtalepartnere skal ha gitt lederen gaver til en samlet verdi av bortimot 50.000 kroner. Vedkommende er ikke suspendert fra sin stilling.

    FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Kommuneleder etterforskes for korrupsjon

En avdelingsleder i Oslo kommune er mistenkt for korrupsjon etter å ha mottatt gaver for nesten 50.000 kroner.

Kvinnen i 40-årene skal ha mottatt gaver fra fire kunder, eller «avtalepartnere» som Kommunerevisjonen kaller det.

Gavene skal ha en verdi på mellom 2000 og 30.000 kroner, samlet opp imot 50.000 kroner.

Lederen innrømmer å ha mottatt én gjenstand av mindre verdi, men mener det ikke er gjort noe kritikkverdig og erkjenner ikke straffskyld.

Sjekket i eget hjem

Kommunerevisjonen anonymiserer det meste i denne saken. Årsaken er at det foreløpig kun er mistanke om korrupsjon. Det kommer imidlertid frem at politiet har ransaket lederens hjem, noe Osloby.no får bekreftet.

- Saken er fremdeles under etterforskning. Det gjenstår noen avhør og vitneforklaringer, og det gjenstår også sluttavhør av mistenkte, sier Rune Skjold, gruppeleder for korrupsjonsteamet ved Oslo politidistrikt.

Han regner med at saken er ferdig etterforsket i løpet av september/oktober.

I tillegg til å ha mottatt gaver skal avdelingslederen ha lagt til rette for et udokumentert kontantsalg til en verdi av 13.300 kroner i etatens lokaler.

Hun skal også ha mottatt gjenstander, som etaten skal benytte seg av, på sin private adresse. Dette er ifølge Kommunerevisjonen i strid med interne rutiner.

Fortsatt i jobb

Såpass alvorlig er korrupsjonsanklagen at politisk ledelse er varslet. Ansvarlig byråd avventer nå politiets undersøkelser.

- Forøvrig håndteres personalsaken av etatens ledelse, sier byråden, som ble kjent med saken før sommeren.

- Hvor alvorlig synes du saken er?

- Det vil undersøkelsene avdekke. Jeg vil hverken forhåndsdømme eller forhåndsfrikjenne noen før politiet har konkludert.

Mistenktes sjef, etatslederen, bekrefter overfor Osloby.no at avdelingslederen ikke er suspendert fra sin stilling.

- Det er en beslutning som er gjort i etaten etter råd fra kommuneadvokat og kommunerevisjon. Vi har fulgt de anbefalingene vi har fått.

Det var flere personer som gjorde etatsledelsen oppmerksom på mulige lovbrudd.

Etter en intern vurdering ble saken anmeldt til politiet. Etatens øverste leder vil ikke kommentere mistanken om korrupsjon, men avventer nå politiets konklusjoner.

Han gjør det klart at de har fokus på å bedre arbeidsmiljøet ved den aktuelle enheten.

Hevn fra ansatte?

Mistenktes advokat er knapp i sine kommentarer, men gjør det klart at avdelingslederen mener dette handler om arbeidsmiljø, ikke korrupsjon.

- Fra hennes ståsted er denne politisaken et resultat av en arbeidskonflikt, sier kvinnens advokat, Henrik Boehlke hos advokatfirmaet Hjort.

- Så det kan være hevn fra andre ansatte?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Les også

Siste fra Nyheter

8 mislighetssaker i 2011

Oslo kommunes kontrollutvalg behandlet i fjor 8 saker som handlet om økonomiske uregelmessigheter og misligheter.

Bortsett fra toppåret 2007, da utvalget behandlet 14 slike saker, har det ellers vært 6–8 saker årlig de siste årene.

Tre av mislighetssakene fra i fjor

Tømte pasientens bankkort

En hjelpepleier i Bydel Alna tappet en brukers konto for ca. 18 000 kroner. Pårørende anmeldte forholdet til politiet, og kommunen fikk kjennskap til saken da politiet ba om informasjon. DNB har erstattet det økonomiske tapet og politianmeldte saken som mistanke om bedrageri. Hjelpepleieren fikk sparken i juni i fjor.

Stjal fra sykehjemskantinen

En kjøkkensjef innrømmet å ha underslått 26 038 kroner fra sykehjemmets kantine. Kommunerevisjonen undersøkte forholdene nærmere og fant at det for ukene 12–27 i 2009 manglet penger, bilag og kasseruller. En senere rapport konkluderte med at det så ut til at det totalt hadde forsvunnet 183 215 kroner. Sykehjemsetaten sparket kjøkkensjefen og anmeldte saken.

Kjøpte skrapelodd på kommunens regning

En leder i Bydel Grünerløkka har på kommunes regning handlet med humanitære organisasjoner for tilsammen 118 997 kroner i perioden 2007–2011. Noen av artiklene hadde ikke kommunen bruk for, andre var kjøpt til kunstig høy pris. Bydelen la spesielt vekt på innkjøp av skrapelodd fra Landsforbundet mot stoffmisbruk på tilsammen kroner 4891 uten at vedkommende kunne gjøre rede for om de var skrapet og om det er hentet ut gevinster til egen vinning. Vedkommende er sparket og politianmeldt.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Habanero: En sterk opplevelse

    123456

    Habanero var blant de første restaurantene som utvidet vår horisont innen latinamerikansk mat. Hvordan klarer den seg i dag?

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film