• Den kvinnelige veilederen opplevde at en psykotisk mann slo henne ned. Hun mener Nav-ansatte bør få tilgang til å sjekke om brukerne har voldshistorikk.

    FOTO: Rolf Øhman

Kraftig økning av vold og trusler mot Nav-ansatte

Det gikk nesten ikke en arbeidsdag uten at Nav-ansatte i Oslo ble truet eller utsatt for vold på arbeidsplassen i fjor.

I 2013 ble det innrapportert 200 tilfeller av vold eller trusler mot ansatte ved Nav-kontorer i Oslo. Det er en økning på 89 tilfeller fra året før.

2014 har ikke startet bedre: Til og med 15. mars var det registrert 52 episoder, en liten økning sammenlignet med samme periode i 2013.

Og sist fredag ble dramatisk for Nav i Oslo, da tre Nav-kontorer ble angrepet på én og samme dag: Drapstrussel mot ansatt på Grünerløkka. En kvinne tente på seg selv på St. Hanshaugen. Ansatt banket opp på Frogner.

Les saken: Tre Nav-kontorer angrepet. Vil ha bedre varslingsrutiner.

Opprettet støtteteam

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum ved Nav Oslo sier at de tre hendelsene naturlig nok har påvirket mange ansatte. Spesielt de som betjener publikumsmottakene.

– Slike hendelser på arbeidsplassen går inn på de ansatte, men de fleste jeg har snakket med sier at de opplever at ledelsen ved de lokale kontorene har tatt dette alvorlig. Vi har fulgt alle prosedyrer, og i helgen hadde vi et støtteapparat som ivaretok ansatte som hadde behov for å snakke med noen.

Kvinnen som ble slått og sparket på Nav Frogner var, etter eget ønske, tilbake på jobb mandag denne uken.

Fikk knyttneve i ansiktet

Osloby.no har møtt en av de Nav-ansatte som har opplevd å bli utsatt for umotivert vold på jobb. Hendelsen skjedde på Grünerløkka for litt over et år siden.

Kvinnen, som vil være anonym av hensyn til familien, har vært Nav-ansatt i 15 år.

Kvinnen, som vil være anonym av hensyn til familien, har vært Nav-ansatt i 15 år. Hun har opplevd trusler og umotivert vold flere ganger.

Kvinnen, som vil være anonym av hensyn til familien, har vært Nav-ansatt i 15 år. Hun har opplevd trusler og umotivert vold flere ganger.

FOTO: Rolf Øhman

– Den groveste episoden skjedde da jeg ble slått av en bruker vi tidligere hadde utestengt etter truende adferd. Jeg husker han kom inn og stilte seg opp ved skranken. Jeg begynte helt rolig å se på papirene hans, men kjente plutselig et hardt slag mot pannen. Da jeg så opp på mannen, sto han rolig og lot som ingenting. Episoden endte med at jeg blødende ble kjørt til legevakten, med et kutt i over neseryggen og blåmerker i pannen, sier kvinnen og viser frem et fortsatt synlig arr.

Voldsmannen forlot lokalet etter episoden. Nav-kontoret kjente imidlertid identiteten hans og anmeldte forholdet.

I retten ble han erklært psykotisk og dermed frikjent. Mannen får nå kun ha telefonisk kontakt med sin saksbehandler.

Føler seg trygg

Kvinnen var på jobb allerede dagen etter voldsepisoden.

– For meg handlet det mye om å komme seg raskt tilbake etter slike situasjoner. Det er viktig å huske på at mange av personene som utøver vold eller truer oss, ofte er desperate og har psykiske problemer. Han som slo meg trenger jo utvilsomt hjelp, sier hun.

Kvinnen sier hun føler seg trygg og ser frem til å gå på jobb hver dag. Likevel håper hun at Nav-ansatte kan få tilgang til et register som gjør det mulig å sjekke brukernes voldshistorikk.

– På denne måten kan vi få en slags advarsel før vi møter brukere som kan bli voldelige, sier hun.

Stigende statistikk

Statistikken gir ikke fullstendig overblikk over antallet trussel- og voldsepisoder, mener Farnes Hildrum.

– Stat og kommune registrerer en del av disse hendelsene i ulike systemer. Tallene viser hovedsakelig hendelser som gjelder statlige ansatte, men ved noen Nav-kontorer innrapporteres også hendelser hvor kommunalt ansatte er involvert. Min opplevelse er at det er blitt rapportert inn mer.

–  Når det er sagt, så er det viktig å merke seg at mesteparten av tilfellene er trusler, ikke vold. En arbeidsgruppe som så på sikkerheten i Nav-kontorene konkluderte med at de ansatte er mer utsatt for trusler enn andre arbeidstagere, men ikke for vold. Økningen kan også skyldes at de ansatte i større grad er blitt oppfordret til å anmelde alle konkrete trusler, sier hun.

Hva gjøres konkret for å forebygge vold og trusler ved de ulike kontorene i Oslo?

–  Vi har blant annet innført obligatorisk sikkerhetsopplæring for ressurspersoner ved alle kontorer, samt gjennomført risikovurderinger knyttet til sikkerhet. I tillegg gjennomfører vi sikkerhetsøvelser. Vi har også kontinuerlig opplæring og kursing av våre veiledere.  

– Hva kan dere bli bedre på?

– Årsaken til vold og trusler er svært sammensatt. Det vi kan gjøre er å bli enda bedre på konfliktdempende kommunikasjon. Vi jobber stadig med å forbedre dialogen med våre brukere.

Tiltaksplan på vei

Fylkesdirektøren opplyser at Nav Oslo den siste tiden har sett på sikkerheten ved alle kontorbygg i Oslo. Før april 2014 skal det ligge en tiltaksplan på bordet.

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum ved Nav Oslo.

Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum ved Nav Oslo.

FOTO: nyebilder.no

– Vi ser at kontorlokalene har ulike bygningsmessige forutsetninger, og at risikobildene ved de ulike kontorene er forskjellige. Derfor har vi, med bistand fra Beredskapsetaten i Oslo kommune, gjennomgått hvert enkelt kontor og laget en risikoanalyse, sier hun.

– Verneombudet mener informasjonsdelingsrutinene mellom etater som har kjennskap til brukere, som kan utgjøre sikkerhetstiltak, må bli bedre. Er du enig?

– Det vil lette arbeidet med sikkerhet på Nav-kontorene dersom vi får en klargjøring av i hvilken grad det er anledning til å utveksle informasjon med spesialisthelsetjenesten, sier Farnes Hildrum.

 

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

De mest utsatte kontorene i Oslo

Nav Gamle Oslo: 23 hendelser

Nav Søndre Nordstrand: 19 hendelser

Nav Bjerke: 18 hendelser

Nav Nordre Aker: 17 hendelser

Nav forvaltning Oslo: 17 hendelser

Nav Grünerløkka: 15 hendelser

Nav Frogner: 15 hendelser

Tall for hele 2013. Kilde Nav Oslo

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Bare sånn passe prima

    123456

    Prima Fila er et trygt sted for dem som vil ha italiensk mat, men mangler det siste lille ekstra.

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • Her er høydepunktene fra teaterhøsten

    Familiemusikalen Mary Poppins og Leonard Cohen-hyllest er blant høstens musikalske teaterpremierer på Oslo-scenene. Og på Operaens hovedscene debuterer komikeren Atle Antonsen som Papageno i Tryllefløyten.