Legg ned Migrapolis!

"Migrapolis" lages av innvandrere og har gått på NRK i seks år. Nå er det på tide at det legges ned.

Programmet er statskanalens eneste innvandrersatsing, og kom til i 1996- 97. Idéen var å sette søkelys på både positive og negative sider ved internasjonaliseringen av Norge. I tillegg hadde programmet en nyhetsseksjon, "Migranytt". Sammen skulle de to programmene utgjøre en helhetlig nyhetsdekning for, av og om innvandrere. Det klarte "Migrapolis" i begynnelsen, men siden har programmet dormet. Etter at nyhetsdekningen falt ut og debattforumet ble borte, fikk programmet dagens profil: Et uskarpt kaffeslabberas med smak av "Norge Rundt - nå med innvandrere". For nordmenn. Ingen krasse spørsmål, kosete og tannløst slik vi gjerne vil at innvandrere skal være. Fredag 19. september beskriver Dagbladets Unn Conradi Andersen "Migrapolis" som pedagogisk korrekt, og hevder at det forsterker følelsen av at det eksisterer et "vi" og "de". Dette har hun delvis rett i, for bevisene peker i retning av at noen i NRK sover søtt og ikke lar seg forstyrre av spørsmålet: Hvorfor er det ingen innvandrere i NRK? Programmet har utgått på dato fordi det ikke har fått med seg at den gjengse nordmann er en multikulturell person. På samme måte som de nye landsmenn da ikke trenger å isolere seg, er det svært liten eller ingen grunn til at det skal skje på skjermen. Mange føler nok at programmet har havnet bakpå fordi ingen tør stille spørsmål ved kvaliteten når en innvandrer er innblandet. Slikt er nordmenn for fintfølende til å gjøre. Tross alt, programmet bærer i seg en god almendannende intensjon. På den annen side består det av en forvirrende blanding av proffe og uproffe programledere, det er billig produsert, og har et visuelt kjedelig uttrykk. Mer eller mindre urørt har det fått fortsette gjennom budsjettkutt, kritikk og lave seertall, og i tillegg er det blitt slengt rundt på sendeflaten så ofte at utslaget på seerstatistikken må ha vært et kraftig nedrykk. Summa summarum gir dette et innblikk i NRKs stemoderlige behandling av programmet, en behandling som gir sterke signaler om likegyldighet og en redsel for å være politisk ukorrekt ved å legge ned hele sulamitten.Bakgrunnen for denne debatten er sosiolog Hedvig Skonhoft Johannesens artikkel i siste nummer av Samtiden. Her hevder sosiologen at skjermen tilhører hvite, middelaldrende menn. Dette falt Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv tungt for brystet, og svaret lød: "Noen mennesker får rett og slett ikke nok av mørkhudede og homser på TV". Gabrielsen undrer seg også tydelig indignert over den tradisjonelle venstreradikale holdningen til at innvandrere har tilmålt tid på eteren, og at den ene kan skygge for den andre. Dessverre er nettopp "Migrapolis" et eksempel på en skyggende "innvandrer". Vår venting på et godt program blir en venting på Godot, så lenge ingen stiller spørsmål ved det eksisterende. Så hva etterlyses? Jo, en ny plan. De fleste er enige om at innvandrere på TV kan ha en positiv signaleffekt, men nå er kvotering et betent tema, både for de kvoterte og de kvoterende. Mange vil hevde at kvotering har hatt mye å si for likestillingen - det har banet vei for noen kvinner og gitt de riktige signalene til andre. Det samme kan se ut til å være tilfellet for "Migrapolis". Nå er det på tide å endre spillereglene, kanskje grave dypere og gjøre noe nyskapende som kan sette dagsordenen. Hvor er annengenerasjonen, de freidige og debattkåte? Hvor er meningsprodusentene, de inspirerende og nyskapende?For dem som nå vemodig lurer på hvem som skal spørre afrikaneren om muligheten for økt geit-avl i bygde-Norge: Håp på at én av dem som jobbet i "Migrapolis" får jobb i "Norge Rundt". Vi andre kan vente på at NRK lanserer en ny og mer hardtslående flerkulturell profil.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser