• Dette bildet viser forskjellen på hvordan København og Oslo ser ut i Apples karttjenester. Oslo (til venstre) er ikke gjengitt i 3D, i motsetning til København.

    FOTO: Henning Carr Ekroll

Loven som hindrer Apple å flyfotografere Oslo ble vedtatt opphevet i 2005

Men hvordan de nye reglene for flyfotografering blir, er ennå ikke klart.

Apple har flyfotografert Stockholm og København i 3D for å bruke bildene i kartapp-er til Ipad-er og Iphoner. Selskapet ønsker også å forevige Oslo på en slik måte, men det får de ikke lov til. Det skrev Aftenposten søndag.

Grunnen er at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sagt nei.

- Vi ønsker ikke at det skal gjøres fotoopptak med så høy presisjonsgrad at det kan utnyttes til å kartlegge områder som har behov for spesiell skjerming, sa fungerende avdelingsdirektør Øyvind Mandt i NSM.

Disse områdene er både militære og sivile, og inkluderer for eksempel Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann.

Opphevet lov praktiseres fremdeles

Men den nesten 100 år gamle loven som NSM viser til, Lov om forsvarshemmeligheter, ble vedtatt opphevet i 2005.

Altså har politikerne bestemt at loven ikke skal gjelde, men den gjelder likevel.

Forsvarsdepartementets informasjonsavdeling forklarer dette slik:

- Lov om forsvarshemmeligheter blir opphevet når ny straffelov trer i kraft. Noe av det som står i lov om forsvarshemmeligheter vil bli delvis overført til den nye straffeloven. Og derfor er det en forbindelse, sier pressevakt Eskil Grendahl Sivertsen til Aftenposten.

Les også

Straffelov kraftig forsinket

Vil trolig ikke tre i kraft i sin helhet før om flere år.

Årsaken til at den nye straffeloven er utsatt, er fordi politiet har et gammelt datasystem, som ikke takler alle lovendringene. En av lovendringene er at strafferammen for terrorhandlinger økes til 30 år.

Aftenposten fikk mandag bekreftet fra Justisdepartementet at foreløpig ligger det an til at den nye straffeloven først trer i kraft i 2017.

Ny versjon av sikkerhetsloven

Selv om loven om forsvarshemmeligheter blir opphevet, betyr ikke det at Apple og andre fritt frem kan flyfotografere Oslo som de vil.

- Når den oppheves vil regulering av fotografering fra luften mest sannsynlig komme inn under den reviderte sikkerhetsloven, sier pressevakt Eskil Sivertsen i Forsvarsdepartementet.

Han bekrefter at det nå jobbes med en ny versjon sikkerhetslov, og at den trolig vil bli sendt på høring i løpet av året. Men om reglene om flyfotografering videreføres eller ikke, eller om det blir en endring på for eksempel strafferammen, kan han ikke si noe om.

Les også

Apple nektes å luftfotografere Oslo

Norske forsvarshemmeligheter skaper trøbbel:

 Loven sier nå at den som uten tillatelse «optar, mangfoldiggjør eller offentliggjør karter, krokier, skisser eller beskrivelser som kan antages at være til nytte for rikets fiende i krigstilfælde» kan straffes med opptil ett års fengsel.

Sivertsen utelukker heller ikke at det kan komme en ny særlov som dekker noe tilsvarende av det som står nå står i «Lov om forsvarshemmeligheter», men da i en mer moderne og oppdatert versjon.

- Vi må uansett unngå at det blir et smutthull som gjør at regulering av flyfotografering ikke blir ivaretatt. Og for å gjøre det er det godt samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, NSM og Forsvaret.

Mona Strøm Arnøy, avdelingsdirektør i NSM, sier at hun ikke kjenner til at noen har blitt straffet for å bryte denne loven.

Lov om forsvarshemmeligheter sier også at man kan få opptil ett år i fengsel for å offentliggjøre kart over «rikets havner, fjorder eller indløp eller over nogen del av Norges sjøterritorium.»

Skal se på hvordan loven forvaltes

Ifølge Arnøy har også NSM satt ned et internutvalg som utover høsten skal se på hvordan dette regelverket forvaltes.

- Hvordan er det å forvalte et regelverk som er vedtatt opphevet for lenge siden?

- Vi forholder oss til det regelverket som er, og ser på handlingsrommet og fleksibiliteten som ligger innenfor det. Vi har også hatt en mer dynamisk tilnærming enn før til regelverket. Mens vi før krevde at restriksjonsområder skulle være skravert, krever vi i dag heller en lavere oppløsning.

Les også

Apple vil inn i bilen din

Nå satser Apple på å ta kontroll også over bilhverdagen din.

Det hører også med til historien at både den amerikanske ambassaden og Oslo-ordfører Fabian Stang (H) har engasjert seg i saken på vegne av Apple.

- Vi har også tidligere foreslått overfor Apple at de inngår samarbeid med norske leverandører, og så kan de bruke materiale fra dem som er tilpasset. Et annet alternativ er å kjøpe kartmaterialet fra Kartverket. Men dette har Apple avslått, legger Arnøy til.

Aftenposten har bedt Apple om en kommentar gjennom selskapets norske PR-partner Apeland, men henvendelsen har ikke blitt besvart. Apple har en PR-strategi hvor de sjelden svarer på spørsmål fra pressen.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Spørsmål og svar

Hva slags bilder blir tatt fra luften?

Mange av karttjenestene du bruker til daglig, både på mobil og PC, har en valgmulighet der du kan se bilder av området du befinner deg i.

Disse er enten tatt fra fly (Gule Sider, Finn) eller med satelitter (Google). Siden satelitter er mye høyere oppe, har disse bildene dårligere oppløsning.

Hva er det som er spesielt med Apples forespørsel?

Apple ønsker å ta detaljerte bilder av byen fra flere vinkler og sette disse sammen til et 3D-kart. Dette gir et langt høyere detaljnivå enn vanlig flyfoto, som er oftest er tatt rett ned mot bakken.

Et norsk selskap (Sesam) har gjort lignende før, men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) legger vekt på at det blir mer problematisk når bildene kommer i hendene på et utenlandsk selskap.

Hvordan er dette regelverket i dag?

NSM skal godkjenne flyfotos som tas av lisensierte norske selskaper, og sensitive steder skal fjernes slik at de ikke er synlige fra bildene.

Satelittbilder har ikke NSM kontroll på, siden satelitter befinner seg utenfor norsk luftrom.

Flere bilder

Etterretningstjenesten på Lutvann utenfor Oslo. Norsk etterretning har tatt i bruk nye dataverktøy som gjør det lettere å ta imot større mengder data fra utenlandsk etterretning.

Man får ikke ta bilder fritt når man skal fotografere Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann utenfor Oslo. FOTO: Henning Carr Ekroll

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Habanero: En sterk opplevelse

    123456

    Habanero var blant de første restaurantene som utvidet vår horisont innen latinamerikansk mat. Hvordan klarer den seg i dag?

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film