• <p>Valkyrie plass kan bli hjertet i et nytt knutepunkt på Majorstuen. Leder i folkeaksjonen "La Majorstuen Leve", Arne Bye (t.v.) og bydelsutvalgsleder Bjarne Ødegaard (t.h.) tror det vil lette trafikkforholdene ved Majorstukrysset. Ogan Arynafar (midten) håper på flere kunder til hamburgerkiosken sin.

    FOTO: Urdahl Olav

Majorstuen på flyttefot

Allerede til høsten får Oslos politikere planene på bordet. Et helt nytt knutepunkt i Oslo vest dannes når Majorstuen stasjon flyttes og legges under jorden.

På 1980-tallet ble Valkyrie stasjon nedlagt. Går det som byutviklingsbyråd Grete Horntvedt vil, kan området igjen bli trafikkert av t-banepassasjerer. Nå i betydelig større skala, som nye Majorstuen stasjon. I over ett år har representanter fra blant annet Sporveien, Statens vegvesen og plan- og bygningsetaten arbeidet med planene om flytting av hele Majorstuen kollektivknutepunkt, sentrert rundt en ny, underjordisk t-banestasjon nærmere Oslo sentrum. En rapport legges trolig frem for byrådet allerede til høsten.

Nye holdeplasser

- Jeg tror at det vil være riktig å legge stasjonen i nærheten av dit folk skal, blant annet handlestrøkene rundt Valkyrie plass. Det vil også ta unna mye av trafikken fra Majorstukrysset, sier Horntvedt til Aften.Planene legger blant annet opp til følgende:Valkyrie plass/Kirkeveien blir hjertet i et nytt knutepunkt. Hovedinnganger til selve stasjonsområdet blir trolig fra Majorstuhuset og ved Jacob Aals gate/Valkyrie plass.Det blir nye buss- og trikkeholdeplasser med direkte tilknytning til den nye t-banestasjonen. Dermed legges dagens trikketraseer noe om, og dagens holdeplasser i Kirkeveien forsvinner.Tunnelen forlenges trolig et stykke vestover langs Slemdalsveien.- Når vil stasjonen kunne stå ferdig?- Vi har ambisjoner om å behandle dette så tidlig som mulig. Hvor lang tid bystyret vil bruke er vanskelig å si. Men selve gjennomføringen av prosjektet vil ta om lag fem år, sier Horntvedt, som i 2004 personlig tok initiativ til en idémyldring med berørte parter rundt en mulig stasjonsflytting.

Milliardprosjekt

Årsaken var skepsis til høyhusutviklingen på det planlagte lokket over nåværende Majorstuen stasjon. Oslo Sporveier ønsker å selge unna eiendom og blant annet gi plass for hotell og høyblokker på området. Nå får selskapet frigjort betydelig større arealer som vil gi ytterligere millionbeløp i kassen ved salg. Et bedre kollektivtilbud er imidlertid den største gevinsten, fremholder plandirektør i Sporveien Tore Kåss.- Både vi og byens befolkning vil nyte godt av en bedre utnyttelse av området. Eiendomsutviklingen blir et pluss, og pengene vi får inn ved salg er forutsatt brukt til fornyelse av infrastruktur og vogner, sier Kåss, som karakteriserer ombyggingen og opprustningen som et "milliardprosjekt".

Fraråder Homansbyen

Kåss understreker at Majorstuen-planene ikke henger sammen med at Sporveien denne uken gikk ut og anbefalte at planene om ny stasjon i Homansbyen legges på is. Det til tross for at 700 millioner er bevilget til dette prosjektet gjennom Oslopakke 3. - Hovedgrunnen er at kostnad/nytte-utredninger viste at ny stasjon i Homansbyen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med ny Majorstuen stasjon vil også trafikkgrunnlaget bli svekket.

Les også:

Valkyrie plass

Plassen mellom Bogstadveien, Jacob Aalls gate og Valkyriegata.Navn etter de nordiske stridsgudinner.Stasjon på Holmenkolbanen (nedgangen steng 1985).Stasjonen ble lagt her etter et uhell under anlegget av undergrunnsbanen i 1912, da 800m3 av gatelegemet raste ned i tunnelen. Kilde: Oslo Byleksikon

Flere bilder

Gamle Valkyrie stasjon ble stengt på 80-tallet. Nedgangen på <br/>Valkyrie plass så slik ut i 1970. Bildet er hentet fra Oslo Byarkiv, www.byarkivet.oslo.kommune.no, og fotografen er ukjent.

I dag må du få med deg...

se alle