• FOTO: Nordby Carl Martin

Mangler i lange baner

Ingen testet om de nye MX-vognene ville takle glatte skinner i Oslos bratte bakker. T-banen får hard medfart av Havarikommisjonen i ny rapport.

Les også:

10. september i fjor begynte et T-banetog å gli ukontrollert bakover fra Sinsen stasjon i retning Carl Berner. Først etter 200 meter stanset det. Ingen ble skadet.

Den alvorlige hendelsen føyde seg inn i en rekke skliepisoder med de nye T-banetogene av typen MX3000. Statens havarikommisjon for transport igangsatte full granskning. Ikke bare av Sinsensaken, men alt fra anskaffelsesprosess til føreropplæring og kommunikasjon i T-banesystemet.

I dag kom rapporten som gir T-banen hard kritikk på flere punkter, blant annet:

* Ufullstendig bremsetester på glatte skinner.

* Bremser som ikke var godt nok justert.

* Mangelfullt vedlikehold av tog og skinnegang.

Simulerte ikke

De første to vognsettene kom til Oslo høsten 2006, for prøvedrift. Det ble ikke rapportert noen spesielle episoder. Men allerede året etter var det «urovekkende mange» glihendelser med 17 tog som da var i drift. Samtlige skjedde på strekninger med fall. Bremsenes såkalte glidevern hadde blitt forhåndstestet i Tyskland i 2005. Såpevann skulle simulere glatt skinnegang, som ofte oppstår i Oslo, særlig om høsten når vått løv og «løvsaft» legger seg på skinnegangen.

Men testene ble kun ble utført på horisontale skinner, avslører rapporten. Som kjent er det mange bakker i Oslos T-banenett.

– Da simulerer man jo ikke, sier avdelingsdirektør Kurt A. Olsen i Havarikommisjonen.

– Vi stiller spørsmål om det ble gjort grundige tester på forhånd, legger han til.

Etter de mange sklihendelsene, har Oslo T-banedrift (OTD) gjort flere tiltak. Blant annet ble det vedtatt å montere såkalt skinnebrems på alle togene.

Dette hadde blitt valgt vekk i anskaffelsesprosessen tidlig på 2000-tallet. Det samme ble såkalte sandingsapparater.

Sand skaper friksjon mellom hjul og skinnegang, og var standard på de gamle vognene som nå er ute av trafikk. Men effekten av sand er omstridt internt hos T-banen. Det øker også sjansen for hjulslag, som medfører at vogner må på verksted for å dreies. Dette drar vedlikeholdskostnadene opp.

Men Havarikommisjonen mener dokumentasjonen og begrunnelsene for å ha droppet sand og magnetskinnebrems fra starten av, er mangelfulle. Har lave kostnader fått for stor betydning? spør granskerne.

– Havarikommisjonen stiller seg spørrende til om økonomi har vært en for viktig faktor når man besluttet å velge bort sand og magnetskinnebrems.

Dette kan ha fått betydning for den dramatiske Sinsen-episoden i fjor. Fett eller olje på skinnegangen er trolig en hovedårsak til at toget begynte å gli. Men ikke den eneste.

– Dersom innstillingene av bremsesystemet hadde vært optimale, samt at toget hadde hatt magnetskinnebrems, ville dette kunne hindret glidningen, heter det i rapporten.

Anbefaler bedre opplæring

Kommisjonen gir ingen pålegg, men anbefaler flere nye tiltak. Blant annet:

Lengre perioder med spyling av skinnegang.

Styrket opplæring av førere, slik at de bedre rustet på vanskelig føre.

Skjerpede rutiner for intern kommunikasjon mellom aktørene i T-banetrafikken.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Bremse- problemene

Et T-banetog gled 200 meter baklengs mellom Sinsen og Carl Berner 10.09.09. Havarikommisjonen varslet full gjennomgang etter 83 glihendelser på under ett år. Aften har flere gange skrevet om trøbbel med T-banens bremsesystem.

Bremsesystemet

Slure-/ glidevern er betegnelsen på systemet som skal hindre hjulene i å spinne (slure) ved pådrag, samt låse seg ved bremsing (glidning). Korrekt innstilt slure-/ glidevern vil gi redusert slitasje på hjul og skinner, redusert antall hjulslag samt gi mykere og jevnere akselerasjon og bremsing. Det viste seg at dette ikke har virket optimalt under glatte forhold, noe som ga bremseproblemer. På bakgrunn av dette ble det senere besluttet å innføre magnetskinnebrems på MX3000.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • Her er høydepunktene fra teaterhøsten

    Familiemusikalen Mary Poppins og Leonard Cohen-hyllest er blant høstens musikalske teaterpremierer på Oslo-scenene. Og på Operaens hovedscene debuterer komikeren Atle Antonsen som Papageno i Tryllefløyten.

Siste film