• Henning Holstad prøvesmaker marsipangriser som ankom Folkets Hus i 2008. Nå krever Mattilsynet at arrangementer følger restaurantregelverk.

    FOTO: Bjørke Magnus Knutsen

Mattilsynet slo til mot Alternativ jul

Andre juledag i fjor dukket Mattilsynet opp. Nå risikerer juledugnaden for Oslos svakeste tvangsmulkt og serveringsforbud.

Sist jul sørget 600 frivillige for varme, mat, gaver og juletregang for nærmere 3000 mennesker. Men da dørene stengte, banket Mattilsynet på.

- Inspektøren kom løpende andre juledag. Mattilsynet hadde fått tips om at noe ikke gikk ryddig nok for seg. På 45 år har vi sikkert brutt en og annen forskrift i matloven, men vi har aldri hatt noen problemer med maten vi har servert, sier initiativtager for Alternativ Jul, Henning Holstad.

- Umulig byråkrati

Han sitter nå med et strengt brev fra Mattilsynet der foreningen pålegges å melde arrangementet inn til matmyndighetene og følge krav og regelverk for restauranter og næringsmiddelvirksomhet. Alternativ Jul har fått frist til 4. april.

- Mattilsynet vil ha oss inn i et system med skjemaer og rapporter. Da er det ingen grense for hva de kan komme med av pålegg, om alt fra skjærefjøler til HMS-opplæring. Maten vi serverer, er gaver og varer som butikkene ikke får solgt i romjulen. Bare forestill deg hvilket byråkrati det vil bli å lære opp 600 frivillige og ha sporbarhet på varer vi får litt her og der i julen. Hvis vi skal tilfredsstille lovens krav som om vi var en næringsmiddelbedrift, vil konsekvensen sannsynligvis være at arrangementet ikke kan gjennomføres, sukker Holstad.

Vil klage

Holstad har avslått Mattilsynets invitasjon til et møte og venter nå på at pålegget vedtas. Alternativ Jul vil deretter påklage saken for å få avklart om frivillige og ikke-kommersielle arrangement må følge Mattilsynets regler og krav.

- Lovens bokstav er klar, men Mattilsynet setter det til side og henviser til en EU-forordning der unntaket kun er «private husholdninger». Vi får se hva en klagesak kan føre til, men det er en stund til jul ennå. Vi har en regjering som i hvert fall i utgangspunktet er positive til private, sosiale arrangementer og ønsker mindre offentlig byråkrati, sier Holstad.

Diaré

Å granske veldedighetsmiddager og julearrangement er ikke et prioritert felt for Mattilsynets inspektører, understreker distriktssjef i Oslo, Kjetil Berg.

Alternativ jul har vært feiret i 45 år. Her serverer Henning Holstad kaffe i KFUM-huset i 1984.

FOTO: Jon Hauge

- Vi er fullstendig klar over at dette er rettet mot de svakeste i samfunnet. Men vi mener at dette arrangementet er så stort at det omfattes av loven. Denne aktiviteten kan ikke sies å være et privat arrangement. All omsetning av matvarer, også der det ikke er penger involvert, er omfattet av matloven. Det betyr at de skal ha orden på håndtering, lagring, tilberedning og servering for å sikre mattrygghet.

-  Forstår dere at man reagerer på at disse kravene kommer nå, etter at Alternativ Jul har vært arrangert i 45 år?

- Jeg har isolert sett en viss forståelse for det, men når vi får et konkret tips om at ting ikke er som de skal være, kan vi ikke overse det. Vi mener ikke å stikke kjepper i hjulene her. Men det hjelper ikke at det er et prisverdig tiltak, dersom man skulle være uheldige at 300-400 får diaré. Det ville ikke være gunstig for noen.

Som forretningsmann har Henning Holstad tidligere kjempet mot statlige stengetider for dagligvarebutikker og drosjemonopol. Berg i Mattilsynet er forberedt på at julesteken på Folkets Hus kan bli advokatmat.

- Her vil alle parter tjene på å jobbe forebyggende. Vi håper å få til en dialog på rutiner og løse dette, men vi har jo fått et inntrykk av at dette også handler om å knesette noen prinsipper, sier Berg.

- Kan denne saken gå så langt at Alternativ Jul risikerer å få inspeksjon og hastestengning på selveste julaften?

- Julaften har vi normalt arbeidstid til klokken 12. Men dette er ikke noen hastesak for Mattilsynet. Vi håper å løse dette gjennom dialog.

Les også

Siste fra Nyheter

Alternativ Jul

Julearrangement for rusmisbrukere, bostedsløse, ensomme eller andre som ikke feirer tradisjonell familiejul.

Startet som et spontant arrangement av Henning Holstad og en ungdomsgjeng i Jacobskirken i 1968. Holstad har vært leder i arrangementskomiteen siden 1969.

Arrangeres nå i Oslo Kongressenter i Folkets Hus på Youngstorget fra julaften til 2. juledag.

Drives på frivillig basis med donasjoner fra private og næringslivet.

Alternativ Jul og Henning Holstad fikk i 2009 Oslo-prisen for sitt 40-årige engasjement for hjemløse, ensomme og vanskeligstilte. I 2011 mottok Holstad «En ålreit fyr»-prisen fra Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film