• Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet er blant bygningene som trenger betydelige oppgraderinger. Ledelsen ved sykehuset tror at gamle rør er årsak til tilfellene av legionellasmitte.

    FOTO: ANETTE KARLSEN

Mener gammelt utstyr er en fare for pasientsikkerheten

Gammelt rørsystem på Radiumhospitalet er trolig årsaken til at fem pasienter er smittet med legionellabakterien. Sykehusene i Oslo har et enormt behov for vedlikehold de neste årene.

I går ble det kjent at ytterligere en pasient er smittet med legionellabakterien mens vedkommende har vært innlagt på Radiumhospitalet. I vår fikk pasienter dusj-forbud i flere dager, og det ble advart mot å bruke vann fra springen.

Ledelsen ved Radiumhospitalet innrømmet i går at dette ikke var nok, og at gamle rør som ikke lar seg rense trolig er årsak til smitten, og et dødsfall.

- Vil ta 80 til 100 år

Legeforeningen er bekymret for gamle sykehusbygninger, gammelt utstyr og manglende investeringer går ut over pasientene.

- Med dagens investeringstempo vil det ta 80 til 100 år før alt er byttet ut, sier president i Legeforeningen, Hege Gjessing, til Aftenposten.

Hun er bekymret for at streng budsjettrammer går ut over pasientene, fordi sykehusene ikke har råd til å oppgradere utstyr og bygningsmasse.

Les også

Gamle rør kan være kilden til legionella-smitten

En tredje pasient smittet med legionellabakterien ved Radiumhospitalet.

- Det er svært uheldig at kreftpasienter ved Radiumhospitalet har fått legionella på sykehuset, og ille hvis det gamle rørsystemet er smittekilde, sier Gjessing.

Legeforeningen har bestilt en rapport fra McKinsey & Company. Rapporten slår fast at halvparten av bygningsmassen ved norske sykehus har et oppgraderingsbehov.

- Bakgrunnen for rapporten er at vi hører om nedslitte sykehus og gammelt utstyr, men det kommer ikke signaler om at dette skal rettes opp i, sier Gjessing.

Trenger 70 milliarder

- Rapporten viser at investeringsbehovet de neste årene er på 70 milliarder kroner. Det er ikke mulig for sykehusene å klare dette ved avsetting på drift. Da får et tidsperspektiv hvor det kan ta femten år før det kommer et nytt sykehus i Oslo. Det sier seg selv at med den gamle bygningsmassen er det altfor lang tid, sier Gjessing.

Hun sier den stramme styringen gjennom mange år med fokus på budsjettkontroll har ført til denne situasjonen.

- Både nybygg og innkjøp av utstyr settes på vent.

- I hvilken grad går dette ut over pasienten?

Les også

OUS må repareres for ni milliarder kroner

Verneombudet mener det trengs et helt nytt sykehus.

- Vi mener dette påvirker pasientene direkte. Vi vet pasienter skrives ut for raskt, senger fjerner. Vi vet også at det kjøpes inn billig utstyr.

Hege Gjessing snakket nylig med en pasient som måtte ligge tre dager ekstra på sykehus og vente på et blodprøvesvar.

- Det fantes en hurtigtest som tar 30 minutter, men sykehuset hadde ikke råd til den testen. Det får konsekvenser både for ventetid, pasienten selv og sykehusøkonomien at en pasient ligger tre dager ekstra på sykehus. At pasienter blir smittet av legionella på sykehus pga. gamle rør viser at det går utover pasientene.

Forverring siden 2007

Rapporten fra McKinsey & Company viser også at den tekniske tilstanden på det gjennomsnittlige norske sykehusbygg er dårligere i 2012 enn i 2007:

- Over halvparten av bygningsmassen har tekniske oppgraderingsbehov. Forringelsen av bygningsmassen har økt kraftig. Rapportens beregninger viser at investeringsbehovet for oppgraderingen av sykehusbygg er anslått til 65 milliarder kroner de neste 10 årene. Helseforetakene planlegger å investere mellom 48–54 milliarder kroner i sykehusbygg.

Med andre ord investeres det ikke nok for å ta igjen det eskalerende etterslepet.

Rapporten fastslår at den tekniske tilstanden til det gjennomsnittlige norske sykehusbygg er dårligere i 2012 enn i 2007, og over halvparten av bygningsmassen har et teknisk oppgraderingsbehov.

En tredjedel av det medisinsk-tekniske utstyret er nå utdatert.

- Gammelt medisinteknisk utstyr hoper seg opp i sykehusene. I dag er en tredjedel av alt utstyret over 10 år gammelt. Rapporten viser også at 90 % av norske sykehus har etterslep i den medisinsk-tekniske porteføljen og benytter i stor grad utdatert utstyr. Nyere utstyr vil bedre diagnostikken og i de fleste tilfeller sørge for bedre driftseffektivitet ved sykehusene, poengterer Hege Gjessing.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Dette er saken

  • For en uke siden ble det oppdaget at nok en pasient ved Radiumhospitalet er smittet med legionellabakterie.
  • 16 mai i år ble det oppdaget at en kreftpasient ved Radiumhospitalet, som er et sykehus for kreftbehandling, var smittet med legionellabakterie.
  • Alle pasientene fikk da beskjed om at de ikke kunne dusje, og ingen fikk drikke vann fra springen.
  • Det er nå installert nye dusjhoder og montert vannfiltre, slik at man igjen kan dusje og drikke vannet.
  • Sykehusledelsen tror smitten skyldes vannet.
  • Senere er det avdekket at også i fjor ble to pasienter smittet.
  • En pasient døde av sykdommen.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Siste film