• FOTO: Venganza.org/Pastafarian Milek

Nekter spaghetti-troende å bli trossamfunn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Church of the flying spaghetti-monster ikke er en religion. Nå skal klagen behandles av Kultur-departementet.

Skal Pastafarianerne, som de kaller seg, få lov til å tilbe et flyvende spaghettimonster? Ja, men de får ikke registrere seg som et trossamfunn i Norge, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Pastor i Det Hellige Flygende Spaghettimonsterets Kirke, Camilla Elverum, fikk avslag på søknaden sin i april i år, til stor misnøye. Nå har hun klaget vedtaket til Kultur-departementet.

Satire-religion

«Religionen» startet som en protest mot at teorien om intelligent design, en teori om at et intelligent vesen har skapt universet, skulle læres bort på lik linje med evolusjonsteorien på skoler i delstaten Kansas i USA.

Opphavsmannen, eller profeten om man vil, Bobby Henderson, sendte et åpent brev til utdanningsetaten i delstaten, der han argumenterte for at hans teori om det flyvende spagetti-monsteret også burde bli tatt inn i læreplanen, skriver The New York Times.

Det tok ikke lang tid før fenomenet ble populært på internett. Pastafarianerne har også en spaghetti-bibel og åtte bud (kalt «Jeg ser helst at du ikke»), noe Elverum viste til i sin klage til departementet.

Humor

Per i dag er det i 120 medlemmer i en Facebook-gruppe som utgjør menigheten i Norge. «Pastor» Elverum ønsker å kunne utføre vielser og dåp i Norge.

- Vi ønsker en mulighet til å gjennomføre seremonier som vielser og dåp. Disse seremoniene er sekulære tradisjoner overtatt av religionene, og vi ønsker å ha anledning til gjøre det samme innen vårt trossamfunn.

Hun ble imidlertid ikke overrasket over at søknaden ble avslått.

Les også

Den bosnisk-muslimske menigheten er et av Oslos største trossamfunn utenfor statskirken. Her er medlemmer av menigheten i bønn torsdag i forrige uke.

Staten strør millioner over Oslos menigheter

Pengestøtten til trossamfunn utenfor statskirken har økt med 75 millioner kroner de siste åtte årene.

- Men jeg er spent på hva svaret blir, nå som klagen min er grundigere formulert. Jeg ser skepsisen til Fylkesmannen, men all tro, alle trossamfunn, skal ha lik oppmerksomhet og lik støtte fra staten. Avslaget kommer av en frykt for hva det å si ja vil føre til, sier hun.

- Hva innebærer det egentlig å være pastafarianer?

- Det innebærer humor, satire og det å sette pris på vitenskapen og et karbohydratbasert tilværelse. Vi har det gøy med å filosofere over alvorlige samfunnsspørsmål.

Felles betegnelser

I sitt avslag på søknaden legger fylkesmannen til grunn at kirken ikke vurderes som et trossamfunn, ut fra en vanlig forståelse av begrepet. Definisjonen av en religion er hentet fra tidligere klagesaker hos departementet (se faktaboks til høyre).

- Det å definere en religion er vanskelig, men det er noen felles betegnelser på hva en religion er. Det skal være en skjebnebestemmende makt, og religiøse grunnbegrepet som skal gå igjen, som Det hellige, åpenbaring, synd og offer. Man skal kjenne igjen disse begrepene i en trosbekjennelse og i religionen, sier avdelingsdirektør Merethe Helstad i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun understreker at hun ikke har jobbet med søknaden, og at hun derfor ikke har god kjennskap til søknaden.

- Men har ikke religionen dette?

- Vi har vurdert det slik at det ikke er i overenstemmelse med det vi legger til grunn skal identifisere en religion, sier Helstad.

- Dette blir av mange vurdert som en parodi-religion og protestaksjon. Er det en årsak til avslaget?

- Vi vurderer alle søknader ut i fra de grunnbegrepene som ligger i religionen, og ser om det passer inn i kriteriene som ligger til grunn for hva en religion er, sier Helstad.

Klagen vil bli oversendt Kultur-departementet om kort tid, opplyser Helstad.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Det hellige flygende spaghettimonsterets kirke i Norge

Religionen startet i 2005, da studenten Bobby Henderson skrev et åpent brev til utdanningsstyret i delstaten Kansas i USA, som en protest mot at Intelligent design skulle læres bort på lik linje med evolusjonsteorien.

Som fenoment på internett har det vært kjent lenge. I april fikk en nystiftet kirke i Norge avslag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på sin søknad om å bli et trossamfunn.

I vedtektene til kirken heter det blant annet at «Trosbekjennelsen tar utgangspunkt i The Gospel of The Flying Spaghetti Monster, hvor Hans Hellige Nuddelhet blir beskrevet som vår skaper og frelser, om enn ikke nødvendigvis helt tiltenkt fra hans side. Det er han som har gitt oss liv, og det er han som tar i mot oss etter vår død, til sitt hemmlrike med ølvulkan og stripperfabrikk.»

Kirken har et evangelium og åtte bud.

I sitt avslag på søknaden legger Fylkesmannen til grunn at det ikke er klart definert i loven hva et trossamfunn er. Det vises imidlertid til tidligere klagesaker hos departementet, der religion er definert slik:

«En bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne. Felles for alle religioner er at tilhengerne regner med en skjebnebestemmende makt som står utenfor den menneskelige livssfære, og at de innretter sine liv etter denne fortestillingen. Det bør videre finnes enkelte religiøse grunnbegreper som f.eks. det hellige, åpenbaring, under, synd og offer.»

Hvem som helst kan bli ordinert pastor i kirken. Alt som kreves er en engangsbetaling på 20 dollar, litt over 114 kroner med dagens kurs.

Kilder: The New York Times, Venganza.org, Wikipedia

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • Her er høydepunktene fra teaterhøsten

    Familiemusikalen Mary Poppins og Leonard Cohen-hyllest er blant høstens musikalske teaterpremierer på Oslo-scenene. Og på Operaens hovedscene debuterer komikeren Atle Antonsen som Papageno i Tryllefløyten.

Siste film