• Passasjerer på Grorudbanen vil kunne velge mellom å kjøre T-bane til sentrum, eller inn i T-baneringen.

Ny sving på T-banen

LØREN. Går det som Sporveien tror og håper, blir neste stasjon Løren. Og Grorudbanen dobler avgangene.

Dagens kollektivtilbud på Løren består av en bydelsbusslinje med 20 minutters frekvens på dagtid. Ellers er det langt å gå og lenge å vente for Lørens kollektivtrafikanter. Men går det som Sporveien planlegger, har Løren-beboere bedre tider i sikte. I mange år har Oslo Sporveier snakket om å knytte Grorudbanen og T-baneringen sammen. Nå er skissene på plass, og mye tyder på at det blir ny T-banestasjon på Løren. - Det blir dyrere med stasjon på Løren, men argumentene er mange og gode. Vi har nå lagt opp til et budsjett på 700 millioner kroner med stasjon, sier Tore Kåss, plansjef, i Oslo Sporveier.

Bygging i 2009

I Sporveiens strategiske plan K2008 er Lørensvingen et prioritert tiltak. I tillegg er Lørensvingen et prioritert prosjekt i Oslopakke 3.- Vi håper dette kan bli en realitet senest i 2013. Dette er noe vi prioriterer høyt, sier Kåss. I skisseprosjektet er det blitt sett på fem ulike alternativer for å knytte Groruddalen til T-baneringen. I alternativet utbyggerne mest sannsynlig kommer til å jobbe videre med, planlegges en direkte forbindelse fra Økern til Sinsen. Dermed blir Løren stasjon liggende like nord for Alnabanen. Sporene legges i dobbeltsporet tunnel under Arcus og i enkeltsporet tunnel frem til nye Løren stasjon. Linjen vil bli tilknyttet Grorudbanen mellom Hasle og Økern. - Nå skal vi se nærmere på akkurat hvor stasjonen skal plasseres. Dette arbeidet bør være ferdig i februar, sier Knut Wisthus Johansen i Kollektivtransportproduksjon AS. Lørensvingen skal gi Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen. Planen er å bygge påkoblingen til Grorudbanen når den stenges noen uker sommeren 2009 i forbindelse med arbeidene på Ring 3. Det er også flere gode nyheter for Groruddalens beboere etter at Oslo-budsjettet ble klart: Fra og med 30. mars blir det 7,5 minutts rute på Grorudbanen.

Les også

Siste fra Nyheter

Lørensvingen

Sporveien vurderer å anlegge en T-banestasjon på Løren og knytte Grorudbanen til T-baneringen.Tiltaket vil lette presset på fellestunnelen mellom Tøyen og Majorstuen.Prosjektet er prioritert i Oslopakke 3 og Sporveiens strategiske plan for 2008. Pris: 700 millioner kroner.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film