• Aynur Isciel og Turid Lagerløv bor begge i Oslos søndre bydeler. Isciel ser ofte etniske nordmenn som er mistenksomme overfor innvandrere. –Du ser det bare på hvordan de ser på og forholder seg til innvandrere, mener hun.

    FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN

Ola og Kari flytter fra innvandrerne

Mens innvandrerne strømmer til Groruddalen og Oslo sør, flytter etniske nordmenn vekk.

– Det er ganske tydelig at mange etnisk norske er veldig skeptiske til innvandrerne, sier Aynur Isciel.

49-åringen med tyrkisk bakgrunn bor i et flerkulturelt nabolag på Bogerud sør i Oslo.

– For et par år siden flyttet en gammel dame fordi det var kommet for mange innvandrere der. Hun hadde bodd i nabolaget i 40 år.

Isciels nabo er ikke alene. Bare i fjor ble det 1600 færre etniske nordmenn i Groruddalen. Samtidig økte den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen med 1500. Det samme skjer i de søndre bydelene. På Søndre Nordstrand alene ble 442 etniske nordmenn skiftet ut med omtrent samme antall innvandrere. Nesten halvparten av befolkningen i bydelen har nå innvandrerbakgrunn.

Økt innvandringsskepsis

– Vi ser at en del innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man forholder seg til naboer, og vedlikeholder hus og hager og slikt. Det bidrar til å øke skepsisen blant nordmenn.

Knut Nicolaissen er leder i Groruddalen miljøforening, og merker tydelig at befolkningen endrer seg. Han har bodd på Stigenga siden 1972, og hører stadig om folk som flytter. Særlig de som bor i blokk merker innvandringen på kroppen, mener Nicolaissen.

– Det er en masse små ting, ikke sant, alt fra unger som er sent ute om kveldene, til vedvarende sterk matlukt og generelt bråk. Og når det blir nabokonflikter, er det gjerne de etnisk norske som drar, sier Nicolaissen, som tror utviklingen bare vil fortsette.

Det var særlig i fjor fraflyttingen skjøt fart. Av de 6000 som har forlatt Groruddalen og Oslo sør de siste fire årene, forsvant omtrent halvparten i fjor. I Groruddalen er det nå 75000 etniske nordmenn. For 13 år siden var det 93500 der.

Tore Slørdal, leder i Stovner vel, mener noe av fraflyttingen er et resultat av at innvandrerne flytter inn.

– Vi ser at en del innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man forholder seg til naboer, og vedlikeholder hus og hager og slikt. Det bidrar til å øke skepsisen blant nordmenn.

Lite frivillighet

Han påpeker også at det han kaller «samholdsfølelsen» forandres i områder der etniske nordmenn kommer i mindretall. Han merker tydelig det i velforeningen på Stovner. Ingen i styret der har innvandrerbakgrunn.

– I den grad innvandrere melder seg inn, er det stort sett for å leie velhuset billigere. Det er jevnt over veldig vanskelig å få innvandrere til å engasjere seg. Alle frivillige organisasjoner sliter med det samme, sier Slørdal.

Kommer ikke tilbake

– Det skaper problemer, bare se til forstadene i Paris. Det kommer til å bli sånn her også. Med tanke på barneoppdragelse og integrering, ville jeg ikke at mine barn skal gå på skole med bare innvandrere.

I en rapport om flyttemønsteret i Groruddalen fant Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) at etnisk norsk ungdom gjerne flytter ut til mer sentrale deler av Oslo, uten noensinne å komme tilbake. Innvandrere flyttet i langt større grad tilbake til Groruddalen når de stiftet familie.

– Det er ikke så rart heller, man flytter gjerne til dyrere områder hvis man har råd. Der bor det foreløpig færre innvandrere, sier forsker Kjetil Sørlie.

Paris-tilstander

Det er også store forskjeller på innvandrerandelen fra lokalmiljø til lokalmiljø. På enkelte skoler på Søndre Nordstrand er under fem prosent av elevene etnisk norske.

– Jeg kunne aldri bodd her, sier en innvandrerkvinne Aften treffer på kjøpesenteret på Mortensrud.

Hun foretrekker å være anonym. Hun flyttet fra Hasle til Nordstrand fordi det begynte å bli så mange utlendinger der.

– Det skaper problemer, bare se til forstadene i Paris. Det kommer til å bli sånn her også. Med tanke på barneoppdragelse og integrering, ville jeg ikke at mine barn skal gå på skole med bare innvandrere, sier hun.

Blir ikke kjent

Terje Wessel, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, er enig i at det kan være problemer knyttet til en så sterk konsentrasjon av innvandrere.

– Majoritetsbefolkningen i Groruddalen bekymrer seg nok med rette for hvordan fellesskapet skal fungere når innvandrerbefolkningen øker så raskt. I motsetning til for eksempel indre øst, finnes det få arenaer der befolkningen kan møtes og bli kjent i dalen, sier Wessel.

– Finnes det ghettoer i Oslo?

– Nei, et slikt begrep er så negativt ladet at jeg hverken vil bruke det om forhold hverken i Oslo eller Paris, sier Wessel.

Han er nå i gang med et omfattende forskningsprosjekt der de skal se på hva slags konsekvenser segregeringen får.

– Foreløpig vet vi for lite om dette, sier Wessel.

Hvorfor flytter innvandrere inn og nordmenn ut?

Mohammad Siddique Akram

FOTO: Berg-Jacobsen Jon-Are

Mohammad Siddique Akram (37), Stovner

– Jeg tror nok innvandringen kan være en årsak til at nordmenn flytter ut. Det er veldig mange innvandrere som snakker dårlig norsk, og i enkelte områder er det mange som er hjemmeværende og blir dårlig integrert. Jeg tror jobb er nøkkelen, alle mine norske venner har jeg enten fra jobben eller BI-studiene. Selv trives jeg godt, og bosatte meg her fordi familien min bor på Stovner og Ammerud.

Linda Jakola

FOTO: Berg-Jacobsen Jon-Are

Linda Jakola (44), Stovner

– Det var kjærligheten som brakte meg hit for fem år siden. Jeg trives, men hører om folk som flytter, og da er det på grunn av innvandrerne. Når det er en klar overvekt av utenlandske barn på skolene, og kulturelle forskjeller som gjør det vanskelig å komme overens, så flytter de. Jeg kan forstå det til en viss grad, men jeg synes det er trist, for da blir jo innvandrerandelen enda høyere. En så høy konsentrasjon som det er enkelte steder er uheldig for mangfoldet, tror jeg.

Randi Bjørseth

FOTO: Berg-Jacobsen Jon-Are

Randi Bjørseth (76), Prinsdal

– Jeg har bodd på Prinsdal i 37 år, og i min gate er det fremdeles ganske «hvitt». Noen innvandrerfamilier er der, men de oppfører seg fint. Jeg ser det mye tydeligere når jeg kommer ned på Holmlia eller Hauketo, og jeg tror de flytter dit fordi de kanskje kjenner noen der, og de kan få et fint sted å bo uten at det er for dyrt. Det er ikke noe problem, mener jeg, men jeg ville ikke satt pris på om det kom for mange i gaten min. Én kulturforskjell er jo at innvandrerfamilier får mange barn, og når man når en viss alder har man ikke lyst til å ha for mange unger flyende på trappen og bråke.

Manuela Andresen

FOTO: Berg-Jacobsen Jon-Are

Manuela Andresen (43), Hauketo

– Jeg tror folk flytter herfra fordi det er mangel på barnehageplasser og skoleplasser i nærmiljøet. Jeg jobber i barnehage selv, og vet at det er lange køer for å få plass. Jeg kjenner ingen som har flyttet fordi det er for mange innvandrere her. Jeg leier min egen leilighet, og tanken er å kjøpe mitt eget sted. Da gjør jeg det i nærmiljøet, for jeg trives godt her.

Les også

Siste fra Nyheter

Innvandring

I fjor økte innvandrerbefolkningen totalt med rundt 10000, eller rundt åtte prosent. Samtidig ble det 659 færre etniske nordmenn i hovedstaden. 26,4 prosent av befolkningen i Oslo har nå innvandrerbakgrunn. I Stovner, Alna og Søndre Nordstrand er innvandrerandelen over 40 prosent.

Hva mener du?

* Hvorfor flytter etniske nordmenn når innvandrere flytter inn? * SMS: Skriv AFTEN, mellomrom, din mening og send til 1905. Pris pr.melding kr.1. * Eller send en epost til aftenforum@aftenposten.no * Du kan også si din mening på aftenposten.no

Flere bilder

FOTO: Svein Eide

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • 10 tips for helgen

    Hiv deg med på Verdens kuleste dag på Akershus festning eller gå på romutstilling på Youngstorget. Helgen byr også på rap-dinosaurer og middelaldermusikk.

Siste film