• Carl I. Hagen og Frp mener Oslo hverken har råd til eller er i stand til å integrere de 500 flyktningene byrådet legger opp til i 2014.

    FOTO: Tore Meek, NTB Scanpix

Oslo går 85 millioner i minus på å bosette flyktninger - hvert år

Oslo får 150.000 kroner for lite per flyktning i året av staten, ifølge nye beregninger. - Oslo bør si nei til flere flyktninger, mener Carl I. Hagen.

Norge har store problemer med å bosette asylsøkere som har fått lovlig opphold i Norge, og dermed er å regne som flyktninger.

Nå har Oslo undersøkt hvordan mottaket av flyktninger slår ut på kommunens økonomi, og resultatet er svært tydelig: Tilskuddet Staten gir i fem år for å integrere flyktninger, dekker ikke kostnadene disse årene.

Utgiftene dreier seg blant annet om introduksjonsprogram, skole, boligtiltak, sosialhjelp og introduksjonsstønad. Eventuelle utgifter etter de første fem årene er ikke undersøkt.

Underdekningen var i gjennomsnitt på 152.000 kroner per person. Med cirka 2900 registrerte flyktninger i de undersøkte årene, gir dette et underskudd på rundt 85 millioner kroner i året, ifølge kommunen.

- Oslo bør si nei

Som Aftenposten tidligere har omtalt, sier mange kommuner nei til å bosette flyktninger fordi de ikke har råd.

Det bør også Oslo gjøre, mener Frps gruppeleder i bystyret Carl I. Hagen.

- Staten må øke tilskuddene slik at det ikke blir ulønnsomt for kommuner å bosette flyktninger, sier Hagen.

Han retter en tydelig pekefinger til sin partikollega Solveig Horne, som har ansvaret for flyktningebosetting som inkluderingsminister:

- Jeg forventer at den nye regjeringen ser på dette. Det er håpløst at flyktninger med opphold blir boende på asylmottak, sier Hagen.

Tidligere i dag fortalte Aftenposten at flyktninger blir i Oslo, mens arbeidsinnvandrerne flytter til distriktene.

Dyrere i Oslo enn resten av landet

Kommunen har tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås årlige beregninger av kostnadene med å integrere flyktninger. I notatet fra Oslos byråd kommer det frem at Oslos utgifter med å bosette flyktninger er større enn resten av landets.

Dette har blant annet å gjøre med boligprisnivået, men også at Oslo relativt sett mottar mange enslige og enslige mindreårige flyktninger.

Mens kommunenes gjennomsnittlige kostnader til bosetting var 721.000 pr. flyktning i 2012, lå Oslos kostnader på 762.000. Samme år var integreringstilskuddet for voksne flyktninger 598.000.

Les også

Nafisa Osman flyktet alene til Norge som 20-åring og føler seg avhengig av nettverket hun har i hovedstaden.

Flyktningene blir i Oslo, mens arbeidsinnvandrerne følger pengene

En stadig mindre del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo.

- Regjeringen bør også se på en geografisk differensiering. Men uansett mener jeg at Oslo har så store integreringsutfordringer at vi ikke kan ta imot flere nå, sier Hagen.

I sitt alternative budsjettforslag vil Frp nå foreslå å ikke ta imot flyktnigner i 2014.

Vil øke antall flyktninger i Oslo

Men på tross av de nye tallene ønsker byrådet i Oslo å ta imot flere flyktninger i 2014 enn byen har gjort de siste årene.

- Man kunne jo ønske seg at integreringstilskuddet var høyere, og det er en økonomisk utfordring i en stram kommuneøkonomi. Men jeg vil jo si at det er god ting at bosettingen delvis kompenseres av Staten i utgangspunktet, sier byråd for sosiale tjenester Øystein Eriksen Søreide (H).

Han mener at Oslos integreringsutfordringer ikke er så store at byen ikke klarer å motta de 500 flyktningene byrådet har budsjettert med neste år.

- Oslo må rett og slett ta sin del av ansvaret. Når kommunene blir spurt om å bosette 10 000 flyktninger til neste år, sier det seg selv at Oslo må ta en del av dette, sier Søreide.

Inneværende år har Oslo sagt seg villig til å motta 450 flyktninger, mens hovedstaden bosatte 430 i 2011.

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Habanero: En sterk opplevelse

    123456

    Habanero var blant de første restaurantene som utvidet vår horisont innen latinamerikansk mat. Hvordan klarer den seg i dag?

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film