• Oslos befolkning vokser i høyt tempo, og Maridalsvannet er ikke stort nok til å forsyne alle med drikkevann. Derfor har Vann- og avløpsetaten hentet frem en gammel og dyr plan om å hente vann fra Tyrifjorden i Buskerud. – Jeg opplever at befolkningsveksten har kommet raskere enn noen hadde tenkt, og at det er enighet om at vi må gjøre tiltak nå for å øke sikkerheten i vannforsyningen, sier konstituert direktør Per Kristiansen.

    FOTO: Ingar Storfjell

Oslo tørster etter mer drikkevann

Maridalsvannet er for lite, og Oslo vokser fort.

Det bygges nye boliger og skoler, men også Vann- og avløpsetaten har innsett at de kan havne i trøbbel fordi Oslo vokser i rekordfart. For at alle skal få godt vann i springen, børstes det nå støv av en gammel plan. En 20–30 kilometer lang tunnel fra Tyrifjordens sørøstre arm, Holsfjorden, er igjen høyaktuell.

Mer fokus på virus og parasitter

- Oslo vokser så kraftig at spørsmålet er kommet opp på nytt. Maridalsvannet er rett og slett for lite. Det blir drukket opp tre ganger i løpet av året, sier Per Kristiansen, konstituert direktør i Vann- og avløpsetaten.

Han ser ikke på situasjonen som "overkritisk", men gjør det klart at hvis Maridalsvannet detter ut, så har hovedstaden så få og dårlige reservekilder at etaten vil anbefale hele Oslo å koke vannet. Befolkningsvekst, klimaendringer og mer fokus på virus og parasitter er hovedårsakene til at vannforsyningen betegnes som sårbar, ifølge Kristiansen.

Aften 23. august 2000.

Aften 23. august 2000.

- Jeg opplever at befolkningsveksten har kommet raskere enn noen hadde tenkt, og at det er enighet om at vi må gjøre tiltak nå for å øke sikkerheten i vannforsyningen.

Ikke Langlia, kanskje Glomma

SINTEF har laget en analyse som avdekker sårbare forhold i Oslos vannforsyning. Både vannkildekapasitet, vannbehandlingskapasitet og sikkerheten i vannforsyningen blir stemplet som utilstrekkelig. Selv om etaten ikke har konkludert, røper Kristiansen at det gamle Holsfjordenprosjektet, som bystyret faktisk vedtok allerede i 1998, er mest aktuelt. Også Glomma skal være et alternativ, mens Gjersjøen i Follo ikke har god nok kvalitet, ifølge Kristiansen.

Sist Holsfjordenprosjektet var oppe, var tanken å sende vannet gjennom en tunnel til renseanlegget på Oset. Men med Oslos befolkningsvekst har ikke Oset nok kapasitet, og det er heller ikke ønskelig å ha kun ett renseanlegg. Derfor må det også bygges et nytt renseanlegg et sted på veien.

- Hvorfor har ikke dette blitt noe av tidligere?

- Det er et kostnadskrevende prosjekt, og så er det klart at oppmerksomheten de siste årene rundt en sikker vannforsyning har hatt noe å si, svarer Kristiansen.

Vil koste flere milliarder

Vannsjefen gjør det klart at vi snakker om et prosjekt til flere milliarder, som tidligst kan stå ferdig om 10–12 år. I mellomtiden økes kapasiteten på Oset, det bygges høydebasseng på Vettakollen og det planlegges også et nytt lagringsbasseng i nærheten av Oset. Langlia, som ligger 10 kilometer fra Sørkedalen skole, har vært høyaktuelt som ny vannkilde tidligere. Det var også dette bystyret gikk inn for sist, i 2005, men Kristiansen synes ikke dette er noen god løsning.

- Langlia har vært et alternativ, men vi ønsker ikke å gå for den mellomløsningen. Det er en kortsiktig løsning.

Blir ikke badevann før om 10–12 år

Alnsjøen og Breisjøen frigjøres ikke før en ny, stor vannkilde er på plass.

Det har lenge vært snakket om at gjerdene ved Alnsjøen og Breisjøen i Lillomarka kan rives, slik at tur-, bade- og fiskefolket kan bruke vannene til friluftsformål. Vann- og avløpsetaten gjør det klart at det ikke er aktuelt å frigi reservekildene før Holsfjorden er i boks.

- Vi skulle gjerne hatt fjernkilden på plass raskere, men det tar nok 10–12 år, sier konstituert direktør Per Kristiansen.

Abdullah Alsabeehg (Ap) har stilt byrådet spørsmål om når Alnsjøen og Breisjøen kan frigis, også for å få vite hva som er status for en ny vannkilde.

- Oslo er en by som vokser. Vi trenger flere steder å bade, men også flere store vannkilder, sier Alsabeehg.

Byråden støtter vanntunnel fra Buskerud

- Dette vil gi helt andre muligheter for bruk av området rundt Maridalsvannet, sier Ola Elvestuen (V).

Miljø- og samferdselsbyråden har gitt fagetaten beskjed om at han mener Holsfjordenprosjektet er nødvendig.

- Vi har veldig godt vann i Oslo, men Maridalsvannet er for lite. Vi har for liten kapasitet i forhold til den veksten i byen som vi har hatt, og som vi står overfor.

Selv om Maridalsvannet fortsatt vil være reservekilde når Holsfjorden eventuelt er på plass, mener Elvestuen dette åpner for en helt annen bruk av området.

- Det gir en mye større fleksibilitet og flere muligheter, enten det er snakk om Skar leir eller de som bor der, sier byråden.

 

 

Les også

Siste fra Nyheter

Holsfjorden eller Langlia?

I 1998 gjorde bystyret et prinsippvedtak om at Tyrifjordens sørøstre arm, Holsfjorden, skulle inngå i Oslos vannforsyning.

Pla nen var å lage en 25 kilometer lang overføringstunnel, men prosjektet ble vraket, blant annet på grunn av pris.

Bystyret vedtok så at man før man eventuelt laget den lange tunnelen, skulle lage en kortere tunnel fra Langlia, som i dag er reservekilde for Oslo vest.

Holsfjorden ligger i Buskerud og forsyner deler av Asker og Bærum med drikkevann.

Maridalsvannet

Forsyner 90 prosent av Oslos beboere med vann.

Resten får vannet sitt fra Skullerud vannbehandlingsanlegg, som henter vann fra Elvåga.

I tillegg til Skullerud og Oset har Vann- og avløpsetaten to mindre vannbehandlingsanlegg; Langlia og Alnsjøen. Dette er reserveanlegg som ikke er i drift i det daglige.

Kilde: Vann- og avløpsetaten.

Alnsjøen og Breisjøen

Alnsjøen med nåværende demning er fra 1930 da vannet ble tatt i bruk som drikkevann.

I Alnsjøens nedbørfelt inngår også Breisjøen og Aurevann. Drikkevannsrestriksjonen mot bading og fiske gjelder for Alnsjøen og Breisjøen.

Det er ikke bygget nytt desinfeksjonsanlegg på Alnsjøen, som ikke har vært i bruk siden 2006, men dette er nå under planlegging.

Alnsjøen kan med maks uttak forsyne 120 000 personer i flere måneder.

Kilde: Vann- og avløpsetaten.

Flere bilder

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film