• Oslo kommer trolig fortsatt til å gi et juletre til London, men vil kutte ut Rotterdam og Reykjavik. Her er ordfører Fabian Stang og hans kollega fra bydelen Westminster i London i gang med å hugge ned et tre ved Tryvannsstua før jul.

    FOTO: Stig B. Hansen

Oslo vil kutte julegran-gaven

Reykjavik og Rotterdam har trolig fått sitt siste tre i gave fra Oslo kommune. For dyrt, komplisert og lite miljøvennlig, mener kommunen.

De færreste er i gang med juleforberedelsene, men Oslo kommune jobber allerede nå med å bli kvitt en av sine mest kjente juletradisjoner.

Siden 1940/1950-tallet har Oslo-trær blitt hugget ned og fraktet med bil og båt til Rotterdam, Reykjavik og London.

Nå kan det være slutt, i hvert fall for Rotterdam og Reykjavik.

Trøbbel med transporten

- Vi har hatt en utrolig hyggelig tradisjon med å sende juletre både til Rotterdam, Reykjavik og London, men har sett at det begynner å bli komplisert og forholdsvis kostbart, særlig til Rotterdam og Reykjavik, sier Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

Juletrærne skal ikke bare gjennom en helsesjekk, de må også forsere flere transportledd før det er på plass i sin nye hjemby.

For eksempel blir Reykjavik-treet først kjørt på henger til Fredrikstad, før det haiker gratis med en islandsk båt. Nå ønsker imidlertid rederiet å ta betalt, og Oslo må enten punge ut, eller finne en ny transportør som vil ta med seg et digert grantre på veien.

Sparer 180.000 kroner

Bystyrets sekretariat har fremmet en sak hvor det konkluderes med at «det er betydelige utfordringer knyttet til å hugge juletrær i Norge/Oslo som skal settes opp og glede befolkningen i andre deler av Nord-Europa».

Det trekkes også frem at det ligger et «uheldig miljøsignal i å transportere grantrær over store avstander».

Sekretariatet påpeker dessuten at Island i flere tiår har satset på nyplanting av skog og nå har «grantrær som er store nok til å kunne benyttes som juletrær.»

Den direkte innsparingen er 180.000 kroner. I tillegg spares det ressurser.

Skal fortsatt dra på besøk

Oslo kommunes politiske ledelse skal fortsatt delta under tenningen av juletrær i alle de tre byene. Fabian Stang vil gå i dialog med sine kolleger for å høre hvilke ønsker de har.

- Vi ønsker å opprettholde den lange, hyggelig tradisjonen og skal se på hva vi kan bidra med på de to stedene ved tenningen av deres juletre, for eksempel et kulturinnslag eller noe lignende, sier Stang.

- Så du tror ikke dette vil ødelegge forholdet?

- Nei, jeg tror sånne endringer kan være en vitamininnsprøyting i forholdet fordi vi nå må se om vi kan finne på noe annet.

Ifølge ordføreren er det ikke aktuelt å droppe granen som skal til Trafalgar Square.

- London-treet er en så sentral del av Norges historie og symbol på vennskapet med britene at det vil vi gjøre alt vi kan for å videreføre.

Les også

Siste fra Nyheter

Juletrær fra Oslo

London: Tradisjon fra 1946. Oslo ønsket å gi en gave til Londons befolkning som takk for hjelp og støtte under 2. verdenskrig.

Rotterdam: Ble første gang sendt i 1950. Etter krigen ønsket Oslo dels å markere vennskapsbåndene og dels å gi litt lys og varme til en by som var blitt rammet svært hardt.

Reykjavik: Tradisjon fra 1951. At det er blitt sendt et tre til Island begrunnes med de historiske og kulturelle båndene og at Island har langt færre grantrær enn Oslo,

Kilde: Oslo kommune.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser