• Oslo-politiet har begynt å dra uanmeldt til ungdomsskoler med narkohund. Dette bildet viser en narkohund på Ringstabekk skole i Bærum.

    FOTO: KRISTOFFER HATTELAND ENDRESEN

Over 1000 osloelever narkosjekket

Narkotikahunder sendes inn i klasserom for snuse på elever og sekker, uten at politiet har konkrete mistanker om lovbrudd. Flere eksperter hevder dette er ulovlig ransaking.

Aftenposten.no fortalte 3. november om oslopolitiets narkoinnsats på skoler. Politiet sender en narkotikahund inn i klasserommet og lar hunden snuse på elever og sekker, uten at politiet har konkrete mistanker om lovbrudd. Det er frivillig for elevene å være tilstede, men elevene som forlater klasserommet må svare på noen spørsmål fra politiet. Flere hevder at dette er ulovlig ransaking.

43 skolebesøk siden 2008

Tall Aftenposten.no har hentet inn viser at oslopolitiet har gjennomført 43 slike ”forebyggende narkotikainnsatser” med hund siden 2008. Både ungdomsskoler og videregående skoler har fått besøk. Politiet opplyser at de i snitt er innom to klasser per besøk. Dermed har rundt 90 klasser, og trolig over 1000 elever, blitt utsatt for det noen kaller ulovlig ransaking. Politiet opplyser ikke om hvilke skoler det er snakk om. Her er resultatet:

  • 2011: Ni ungdommer tatt for bruk/besittelse av 9 gram marihuana/hasj.
  • 2010 13 ungdommer tatt for 26 gram marihuana/hasj.
  • 2009: 15 ungdommer tatt for 4 gram mariuhana/hasj.
  • 2008: 3 ungdommer tatt (mengde ikke oppgitt).

Dette er altså elever som frivillig og med cannabis på seg har hilst på narkohunden. I tillegg har politiet funnet ”depoter” på toaletter og i skolegården, med alt fra en ferdigrullet sigarett til 5-10 gram med hasj.

-Inngrep i privatlivet

Nå går debatten i juridiske miljøer om politiets narkosjekk er lovlig. I Tidsskrift for strafferett, som kom ut fredag, argumenter advokatfullmektig Bengt Waldow for at hundesøk på musikkfestivaler og i klasserom er et inngrep i privatlivet. Til Aftenposten.no sier han dette om skolebesøkene:

- Det er åpenbart svært problematisk, og mest sannsynlig ulovlig, slik dette er beskrevet i media. Politiet sier at det er full frivillighet knyttet til gjennomføringen av aksjonen, men det som kommer frem i disse artiklene er at den frivilligheten ikke er, eller oppleves som reell. At det er politiet som spør etter samtykke vil i seg selv være nok til at det oppleves som et press. Slik jeg har forstått det blir elevene som vil gå ut av klasserommet utsatt for et avhør. Den påståtte frivilligheten er ikke reell. Det er videre problematisk at samtykket gis på denne måten. Straffeprosessloven bestemmer at samtykke til ransaking kun kan gis skriftlig. Hvordan er dette kravet forenelig med at man her må reserve seg muntlig? Det er dessuten svært problematisk at barn alene skal gi dette samtykket uten at de foresatte, sier han.

Gråsone

Redaktør for tidsskriftet, professor Ulf Stridbeck, mener praksisen er i en gråsone.

 -Det er i en gråsone som trenger rettslig avklaring. Det er jo mulig å gå ut, men samtidig er den frivilligheten illusorisk. Man kan tenke noe om den som velger å gå ut, sier han.

Jusprofessor Jon Thorvald Johnsen er også kritisk og har tidligere uttalt til NRK at praksisen sannsynligvis er ulovlig.

I samme tidsskrift har politiadvokat i Oslo Kai Spurkland et tolv sider langt innlegg der han forsvarer bruken av narkotikahund.

- Det foreligger ingen konkrete mistanker og det er frivillig å delta. Hvis gjennomføringen er slik at det ikke rokkes ved disse elementene, er det innenfor regelverket. Det er ikke ransaking, det er forebyggende innsats som bygger på frivillighet, sier han til Aftenposten.no.

- Kan det ikke oppleves som et press å bli i klasserommet?

- Det er en fare for at det kan oppleves et slikt press. Derfor stilles det ganske strenge krav til hvordan vi gjennomfører det, så frivilligheten er reel. Vi har fått noen tilbakemeldinger og deretter justert fremgangsmåten, så vi får full sikkerhet for at det er frivillig å delta. Blant annet gjentar vi flere ganger at det er frivillig, og presiserer at det ikke regnes som mistenkelig å gå ut, sier han.

- Ble mistenkt med en gang

Aftenposten.no har fortalt om da politiet besøkte Skøyenåsen ungdomsskole i Oslo. Loke Johan Eliassen opplevde det ikke som frivillig å være tilstede.

 -Det var sånn at du kunne gå ut av klasserommet, men da ble du mistenkt med en gang, og da skulle noen fra politiet snakke med deg. Alle jeg snakket med syntes det var veldig ubehaglig, sa han til Aftenposten.no .

Annett Bugge i Hundetjenesten i Oslo sier det  er veldig varierende hvor mange elever som velger å forlate klasserommet. Noen ganger forblir alle ved pultene sine, men vanligvis er det noen forlater klasserommet. Hun har opplevd at hele klasser har reist seg og gått.

- Det er vanskelig å si om noen av dem har narkotika på seg. Det vet vi jo ikke, og det finner vi jo heller aldri ut av, sier hun.

- Hvorfor er det nødvendig å ha med narkotikahund?

- For å vise hvordan hunden jobber og hva som er vårt verktøy. En hund er ganske kontaktskapende og en ålreit måte å komme i kontakt  med ungdom på. Mange ungdommer møter vi bare i vanskelige situasjoner. Vi ønsker å treffe ungdom på andre måter også, sier, sier politiadvokat Spurkland.

Aftenposten.no har fått bekreftet at Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Follo, Østfold og Asker og Bærum politidistrikter  har samme eller lignende praksis som i Oslo. I Fredrikstad har politiets metoder blitt heftig diskutert den siste tiden. ”Elever i sjokk etter razziaen”, meldte Fredriksstad Blad 3. november.

Politiet kom under eksamen

- Det er ikke akseptabelt at en masse politifolk med hund stormer inn i fire klasserom, sa nestlederne i elevrådet på den videregående skolen Fredrik II, Vetle Børresen  og Malin Krå Simonsen til avisen etter et politibesøk.

- En av elevene var nær ved å bryte sammen i gråt. Hun hadde tyskeksamen da politifolket kom inn. Læreren ba dem om å gå ut igjen fordi det var eksamen der, men de viste bare skiltene sine og lot narkohundene begynne å snuse, fortalte de.

Riksadvokaten vurderer reglene

Riksadvokaten opplyser til Aftenposten.no at de ikke har gitt noen sentrale retningslinjer om bruk av narkotikahund. De forteller at de denne høsten vurderer ransakingsreglene og innhenter informasjon fra blant annet Politihøgskolen.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Siste film