• Heder til Pellegruppa

  Endelig får sabotørene i Pellegruppa et monument på Aker brygge.

  VIDEO: Aftenposten Video Rolf Øhman (foto)

Pelle-gruppa hedres med minnesmerke

23. november 1944 smalt det ved Akers mek. Verksted. Nå kommer minnesmerket etter den største norske sabotasjeaksjonen under annen verdenskrig.

- Da det smalt visste ikke vi i Hagebygjengen at det var vår dynamitt som gikk av. Det fikk vi først vite etterpå, forteller Sverre Kokkin.

Han står på Aker Brygge, der Pelle-gruppa for snart 69 år siden gjennomførte den største sabotasjeaksjonen i Norge under andre verdenskrig: Seks skip og en løftekran ble sprengt den novembernatten. Fire av skipene lå utenfor Akers Mek. og to av dem ved Nyland Mek. i Bjørvika.

Her på Aker Brygge, hvor Akers Mek. Verksted lå under annen verdenskrig, skal Pelle-gruppa få et eget minnesmerke. Sverre Kokkin (88) og Reidar Formo (88) er de eneste som får oppleve å bli hedret for innsatsen.

Her på Aker Brygge, hvor Akers Mek. Verksted lå under annen verdenskrig, skal Pelle-gruppa få et eget minnesmerke. Sverre Kokkin (88) og Reidar Formo (88) er de eneste som får oppleve å bli hedret for innsatsen.

FOTO: Rolf Øhman

Flyttet Max Manus

For tre år siden ble Max Manus ble hedret med en statue. Planen var at den skulle stå på Aker Brygge. Men forslaget om plassering på Aker Brygge førte til protester, siden det var Pelle-gruppa som gjennomførte skipssabotasjen her. Statuen ble derfor satt opp på nedsiden av Akershus festning, hvor Max Manus ledet sabotasjeaksjonen mot Donau.

Men oppstyret rundt plasseringen satte Pelle-gruppa på kartet. Bystyret bestemte at Pelle-gruppa også skulle få et minnesmerke, og at det skulle plasseres på Aker Brygge.

Ranet Sporveiene

Jeg føler at vi har fått oppreisning nå, men det har tatt sin tid, sier Sverre Kokkin (88).

- Jeg føler at vi har fått oppreisning nå, men det har tatt sin tid, sier Sverre Kokkin (88).

FOTO: Rolf Øhman

Det var Ragnar Sollie, med dekknavnet "Pelle", som ledet Pelle-gruppa - de rundt 100 motstandsfolkene som gjennomførte 16 sabotasjeaksjoner fra august 1944 til januar 1944.

14 fra Pelle-gruppa ble arrestert og dømt til døden. Ni av dem ble skutt.

I dag er det bare Sverre Kokkin (88) og Reidar Formo (88) som lever. Ungguttene bodde i Ullevål Hageby og var med i den såkalte Hagebygjengen - en del av Pelle-gruppa. For å finansiere aksjonene ranet gruppen 125 000 kroner fra Oslo Sporveiers lønningskontor. Dynamitten stjal de på Hønefoss.

Dynamitt utover fortauet

Reidar Formo var en av Hagebygjengen, og er en av to gjenlevende fra Pelle-gruppa.

Reidar Formo var en av Hagebygjengen, og er en av to gjenlevende fra Pelle-gruppa.

FOTO: Rolf Øhman

- Vi fraktet dynamitten fra Sollihøgda og ned til Oslo. Først syklet vi fra Ullevål Hageby og opp til Sollihøgda. Så syklet vi tilbake til Oslo med dynamitten i sekker bakpå sykkelen, forteller Kokkin.

Men det tok tid.

- Ja, det gikk litt smått med sykkel. Så da ble det lastebiltransport i stedet. En gang ble bilen stoppet på vei inn til Oslo. For å skjule dynamitten, lå det poteter på toppen av lasten.

- En av papirsekkene ble satt litt for hardt ned da den skulle tas ned fra lasteplanet. Sekken sprakk, og dynamittklubbene flommet utover fortauet. Sjåføren trodde han kjørte poteter, og ble rasende da han så at det var dynamitt i sekkene, forteller Kokkin.

Gjemt i matbokser

Dynamitten ble mellomlagret på Kampen. En annen gjeng i Pelle-gruppa tok seg av det.

Skipene som ble sprengt i sabotasjeaksjonen ved Akers Mek., ble hevet i 1946.

Skipene som ble sprengt i sabotasjeaksjonen ved Akers Mek., ble hevet i 1946.

FOTO: Scanpix

Pelle-gruppa allierte seg med arbeidere på Akers Mek, som fikk opplæring i sprengningsteknikk og våpenbruk.

- Karene som jobbet på verkstedet gjemte dynamitten i matbokser som de hadde med seg på jobb. De hadde dynamitt på kroppen også, men den begynte å lukte når den ble varm, så det var farlig når de skulle passere vaktene på vei inn, forteller Kokkin.

Dynamitten ble lagret under en av båtene, og det var verftsarbeidere som gjemte den.

- Jeg føler at vi har fått oppreisning nå, men det har tatt sin tid. Mitt kall var jo å gjøre Pelle-gruppa anerkjent, og det har jeg greid, sier Sverre Kokkin.

Les også:

 • Bunkeren inneholder komplett sykestue, kommandosentral, og flere rom, men møterommet på bildet er det største. I skolens aula sto en tilsvarende byste av Hitler, men den ble knust av Milorg. Denne bysten er utlånt fra Hjemmefrontmuseet.

  Leter etter nazistenes hemmelige tunneler

  Fire meter under skolegården på Oslo Handelsgymnasium ligger en bunker fra krigens dager. Nå skal myten om at anlegget skjuler et nettverk av underjordiske ganger opp i lyset.

 • Hallen 20 meter under Østmarksetra var en av de største.

  Full krangel om ubrukelige fjellhaller

  Staten krever 19 millioner kroner for 14 gamle tilfluktsanlegg i Oslo. Men kommunen har ikke bruk for dem.

 • Granat var gassflaske

  Faren er over på Høybråten, det man fryktet var en skarp granat fra krigens dager, viste seg etter en dag med undersøkelser å være en ganske uskyldig gassflaske. .

Les også

Siste fra Nyheter

Pelle-gruppa

Ledet av Ragnar Sollie, med dekknavnet "Pelle". Han var medlem av Norges Kommunistiske Parti gjennom hele krigen, men knyttet ikke Pelle-gruppa til partiet.

Gruppen gjennomførte i alt 16 sabotasjeaksjoner fra august 1944 til januar 1945.

I dokumentarfilmen Det siste vitnet fulgte filmskaperne Morten Conradi og Øystein Rakkenes Pelle-gruppas gjenlevende medlemmers kamp om å få en anerkjennelse for innsatsen de gjorde under annen verdenskrig. Den førte til at det ble arrangert en offentlig høring.

I høst ble de to gjenlevende fra hedret for sin innsats av daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

22. november hedres Pelle-gruppa med avduking av minnesmerke og en markering i Rådhuset. Bak arrangementet og minnesmerket står Samlerhuset, som har finansiert statuen av Max Manus og minnesmerket for Pelle-gruppa.

Minnesmerket er laget av billedhuggeren Kirsten Kokkin, som er datteren til Sverre Kokkin.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film