• En politibetjent anslår at han selv har gjennomført ti bortkjøringer på halvannet år. Personene er blitt satt av på steder som Bygdøy, Grønlia og Mosseveien ved Ulvøya og Ormøya. Bildet har ingen tilknytning til den anmeldte bortkjøringen.

    FOTO: ANNETTE KARLSEN

Politiet innrømmer å ha kjørt bort romfolk

Romfolk er blitt kjørt ut av byen og dumpet på ukjent sted uten at hendelsene er blitt loggført. Spesialenheten for politisaker kritiserer Oslopolitiets praksis.

I fjor ble politiet anmeldt for utilbørlig opptreden av fem romfolk. Bakgrunnen var flere tilfeller der politiet skal ha kjørt romfolk bort fra Oslo sentrum og satt dem av på ukjent sted.

I anmeldelsen forklarte to av de fornærmede at de ble kjørt 15–20 minutter ut av byen, uten å få noen forklaring på hvor de skulle. Politiet skal ha ledd av dem. Etter at de ble satt av, pekte politiet på en elv og signaliserte at de kunne tilberede og spise ender.

Et ektepar skal ha bli tatt med makt ved Brilleland på Grønland og kjørt 20–25 minutter ut av byen. De to ble satt av på forskjellig steder, men hadde ikke penger til å komme seg tilbake til byen.

Praksis i flere år

Under avhør hos spesialenheten bekreftet flere polititjenestemenn at romfolk er blitt kjørt bort fra sentrum.

Les også

- Inne, men likevel utenfor

- Hvorfor lykkes ikke Oslo i å få til bedre politikk og praksis rundt bostedløse?, spør Knut Olav Åmås.

En politibetjent anslår at han selv har gjennomført 10 bortkjøringer på halvannet år. Nesten samtlige bortkjøringer har skjedd fra Brilleland og andre steder på Grønland, etter at personen først var anmodet muntlig om å forlate stedet. Personene er blitt satt av på steder som Bygdøy, Grønlia og Mosseveien ved Ulvøya og Ormøya.

Sjefen for ordensavsnittet ved Grønland politistasjon erkjente også at politiet kjører bort personer fra Oslo sentrum, og at det har vært en policy ved Grønland politistasjon i flere år. En politibetjent ved Sentrum politistasjon hevdet derimot at mannskapene er instruert i at ingen skal kjøres ut av sentrum som følge av bortvisning.

Ikke loggført

Politiets retningslinjer for håndtering av camping på offentlig sted setter særlig strenge krav til loggføring når personer kjøres bort på denne måten. Både tid sted, personalia og bakgrunn for bortkjøringen skal noteres. Spesialenheten har likevel ikke funnet føringer i politiets oppdragslogg om bortkjøring høsten 2011 eller våren 2012.

I avhør innrømmet ordenssjefen ved Grønland politistasjon at loggføringen har "glippet et par ganger", men han hevdet politiet nå har skjerpet inn rutinene.

Ifølge ordenssjefen er det potensielle bråkmakere som er transportert vekk fra bykjernen. Politiet forklarer det med manglende ressurser. Ved å innbringe en person til arresten mister man mye tid som følge av rapportskriving. De velger bortkjøring for at patruljen raskest mulig skal komme seg tilbake i tjeneste og være synlig i gatene.

Får kritikk

Selv om det ikke er ført noe i loggen, legger spesialenheten til grunn at de faktiske bortkjøringene som er anmeldt har funnet sted. Saken er likevel henlagt fordi det "ikke har latt seg gjøre å kartlegge de faktiske omstendighetene rundt bortkjøringene".

Spesialenheten kritiserer likevel flere forhold:

• Etterforskningen tegner et bilde av en gruppetilnærming overfor romfolk.

• Etterforskningen gir grunnlag for å anta at slike oppdrag ikke rutinemessig meldes inn til operasjonssentralen

• Det er usikkert om grunnlaget for bortkjøringene var god nok.

• Det er klanderverdig at bortkjørte splittes opp og forlates alene. Vedkommende stilles da i en særlig sårbar situasjon,

• Praksisen med bortkjøring begrunnes med at den bortkjørte da vil velge å dra hjem, i stedet for å dra tilbake til byen. En slik tankegang vil ikke ha effekt overfor bostedsløse, påpeker spesialenheten.

Spesialenheten er generelt kritisk til at bortkjøring brukes som ordensmessig virkemiddel i enkelte tilfeller. Man kan ikke utelukke at vedkommende kan forulykke eller komme til skade etter å ha blitt forlatt av politiet. Det er dessuten en fare for at det kan utvikle seg en uønsket praksis hvor grensene for lovligheten av politiets tvangsbruk tøyes.

Spesialenheten har nå bedt politimesteren i Oslo sikre at fremtidige bortkjøringer loggføres, og at det er tilstrekkelig grunnlag der det brukes som virkemiddel.

Oslo politidistrikt ønsket tirsdag kveld ikke å kommentere denne saken.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser