• Her står de såkalte Italia-trikkene, tatt ut av drift på grunn av rustproblemer.

    FOTO: MORTEN UGLUM

  • Aftenposten skrev i januar om prekær trikkemangel i Oslo. Italiatrikker var satt ut av spill og det manglet deler til reparasjonene.

    FOTO: Neegaard Dan P

Ruter-rapport: Skrot alle 72 trikker - kjøp 98 nye

Italia-trikkfadesen skal ikke gjentas. En ny rapport anbefaler å bruke 2,3 milliarder på å erstatte hele Oslos skakkjørte trikkepark med «hyllevare».

De har slitt med sprekkdannelser, vannskader og ødelagt både gategrunn og nattesøvn siden de dundret inn i Oslos gater på 90-tallet. De 32 famøse Italia-trikkene av typen SL95 har forvoldt enorm frustrasjon for byens kollektivkunder.

Tidligere denne uken ble 30 av dem parkert etter funn av rustskader på enkelte. Hittil er 14 trikker gjennomgått, samtlige er det feil med. Ingen vet hvor lenge situasjonen vil vedvare.

Samtidig begynner de 40 øvrige trikkene av type SL79 å trekke på årene for alvor. Behovet for å modernisere trikkeparken er presserende.

Og selv om det fortsatt vil ta en del år før nye trikker er på plass, passeres en milepæl nå. I en rykende fersk rapport kommer Ruter med sine anbefalinger for hva slags trikkekonsept Oslo bør satse på. Anbefalingene leveres byrådet på mandag.

Hyllevare eller skreddersøm

Les også

T-baner til 240 mill. blir skrapmetall

Første tog ble tatt ut av drift allerede etter fire dager på skinnene.

- Hvis vi fortsatt skal ha trikk i Oslo i fremtiden, må vi nå ta et skikkelig løft. Både med oppgradering av infrastruktur og utskifting av materiell, sier utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.

Man kan også si det på en annen måte: Dette vil koste.

Spørsmålene politikerne må ta stilling til er:

Skal Oslo satse på hyllevare – velprøvde trikketyper med standard mål som tilbys av en rekke leverandører?

Eller skal byen gå for skreddersøm – trikker spesialtilpasset for Oslos gater og infrastruktur, som gjør det mulig å bruke både gamle og nye trikker?

Dyre i drift

«Bestillingen» fra Rådhuset har vært at de nye trikkene må være støysvake, gi reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og bidra til å opprettholde trikkens markedsandel på 19 prosent. Rammen for nyanskaffelsen er 1,7 milliarder.

Etter en grovsiling, er det tre alternativer som er blitt vurdert. Samtlige forutsetter at det enorme vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen, prissatt til 1,3 milliarder kroner, tas igjen først. Alternativene er:

1. Erstatte SL79 (de eldste trikkene) med trikker tilpasset dagens infrastruktur (skinnegang, holdeplasser etc.).

2. Erstatte SL79 med såkalt «standardtrikk».

3. Erstatte hele trikkeparken med «standardtrikk».

I både alternativ 1 og 2 beholdes de trøblete Italia-trikkene, fordi disse er de nyeste. I teorien skal de ha 20 år igjen av sin levetid. Likevel er de dyrere i drift enn de gamle vognene, kanskje de dyreste i hele Europa.

Ifølge rapporten, er vedlikeholdskostnadene for trikkedriften i Oslo opp mot fire ganger høyere sammenlignet med andre europeiske byer.

Hver eneste kjørte vognkilometer, koster Oslo 47,- kroner i vedlikehold. Trolig vil kostnadene bare fortsette å øke i årene fremover.

Moderne og robust

Samlet sett anbefaler Ruter derfor alternativ 3 – å skrote samtlige 72 trikker og erstatte dem med 98 nye.

Ifølge rapporten, er fordelen at vedlikeholdskostnadene vil drastisk gå ned, og trikkeparken vil bli mer moderne og robust.

Ulempen er prisen. Bare innkjøp koster 2,3 milliarder kroner – 600 millioner kroner mer enn byrådets rammer. I tillegg må infrastrukturen tilpasses til en ny generasjon trikker. Blant annet:

  • 48 plattformer må sages for å unngå for liten avstand til vogn.
  • På 17 strekninger må fortau justeres av samme årsak.
  • Nesten 3 kilometer spor må bygges om totalt for å gi tilstrekkelig sporavstand.

Dobler antall passasjerer

Nyanskaffelsen vil være tilstrekkelig for å øke antall avganger på dagens linjenett, samt full drift på nye mulige linjer til Tonsenhagen og Hauketo.

Frem til 2030 forventer Ruter at antall trikkepassasjerer nær vil doble seg, fra 45 millioner til 88 millioner. Med 98 nye, 32–35 meter lange trikker, vil kapasiteten være dekket frem til 2026. Da må det eventuelt ytterligere kjøp til.

Med optimal fremdrift, vil de første nye trikkene kunne settes i ordinær trafikk i 2018, ifølge rapporten. Først i 2021 er hele trikkeparken skiftet ut.

Hvis politikerne vil.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Trikkefadesen

Oslo har to trikketyper; SL 79 (40 stk.) og SL 95 (32).

SL79 har vært i drift siden 80-tallet, men det er de yngste - SL95 - som har voldet Oslo de største problemene:

September 1995: Oslo Sporveier bestemmer seg for å bruke 600 millioner kroner på totalt 32 trikker fra italienske Ansaldo Firema.

Februar 1999: Trikkene blir levert etter nesten fire års venting. Forsinkelsen skyldtes blant annet at taket hadde blåst av fabrikken i Italia.

Mars 1999: Det blir klart at trikkene ikke klarer enkelte svinger på trikkenettet.

September 1999: Skinnegangen er for dårlig og strømmen for svak til at trikkene kan brukes i full drift. I tillegg er trikkene så brede at de ikke kan møtes på syv steder på trikkenettet.

Februar 2000: Vinteren avslører store støyproblemer, og leverandøren må lydisolere trikkene.

Juli 2000: Skinnegangen er flere steder for dårlig fundamentert til å tåle vekten av Italia-trikkene.

Februar 2001: En kald vinter avslører av trikkene ikke tåler kulde. Når temperaturen faller under ti kuldegrader, må trikkene holdes inne.

Juli 2004: En trikk begynner å trille bakover i Trondheimsveien, men evakueringssystemet fungerer ikke. Havarikommisjonen krever full gjennomgang av sikkerheten på trikkene.

Oktober 2004: Trikkene begynner å ruste etter mindre enn fem år i drift.

Desember 2004: Åtte personer ansatt hos leverandøren jobber fremdeles på Grefsen for å rette opp diverse elektroniske og mekaniske feil på trikkene.

November 2007: To trikker kolliderer på Ekebergbanen. De må sendes til Italia for reparasjon (kom først tilbake i 2012)

September 2010: Politikerne erkjenner at trikkene var feilkjøp, og SV mener trikkene må skrotes.

Januar 2013: Prekær trikkemangel i Oslo på grunn av delemangel og trøbbel med Italiatrikkene. Må gjennom omfattende vedlikeholdsprogram.

April 2013: Det oppdages omfattende rust- og sprekkskader på flere trikker. 30 av 32 får kjøreforbud inntil videre.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film