• De har aldri vært brukt, men bør beholdes, mener Ruter. Vedtaket om å fjerne sperreportene på T-banen i Oslo møter motstand.

    FOTO: Dan Petter Neegaard

Ruter tviholder på sperreportene

Sagaen om sperreportene var i ferd med å gå mot slutten. Men til tross for et vedtak i Bystyret, tviholder Ruter på de ubrukte sperreportene.

Innføringen av det nye billettsystemet på kollektivtrafikken i Oslo har vært en hodepine for alle involverte, passasjerer inkludert.

I 2005 ble sperrer montert på flere T-banestasjoner i Oslo. Tanken var at reisende måtte validere billetten for at porten skulle åpne seg. Dermed kunne man både forhindre sniking, og få bedre innsikt i reisemønsteret til passasjerene. Det ble med tanken.

I 2013 har ikke sperrene blitt brukt til annet enn billettvalidering.

Et forslag fra Abdullah Alsabeehg (Ap) ble vedtatt i Bystyret i juni i år. Sperrene skal fjernes så raskt som mulig, helst innen utgangen av 2013.

Kan koste 14 millioner

Ruter fikk frist til 1. juli med å vurdere hvor mye dette vil koste, og hva de praktiske konsekvensene vil bli. Én dag forsinket kom svaret:

Ruter har ikke utredet hvor mye det vil koste, men antar at prisen vil bli mellom 11 og 14 millioner.

De skriver også at beslutningen om å fjerne portene av sikkerhetshensyn er tatt på feil grunnlag, og foreslår en rekke andre sikkerhetstiltak i stedet (se faktaboks). Det får Arbeiderparti-politikeren som fremmet forslaget til å reagere.

- Vedtaket fra bystyret må gjennomføres. Det er helt uaktuelt å gjøre noe annet enn det bystyret har bestemt. Det er byrådets ansvar som majoritetseier i Ruter å sørge for at det blir gjennomført, sier Abdullah Alsabeehg.

Overrasket

Han reagerer på at Ruter skriver at de ikke var informert om forslaget før det ble vedtatt, og dermed ikke kan svare for konsekvensene av å fjerne sperrene.

- Vi har tatt opp spørsmålet med byrådet i flere runder, og jeg forventer at de innhenter informasjon fra Ruter og andre som er involvert. De sier nå at det ikke er gjort, og det synes jeg er veldig overraskende, sier han.

At vedtaket er fattet på feil grunnlag kan han heller ikke begripe. Brannvesenet har tidligere sagt at de anbefaler å fjerne sperrene av sikkerhetshensyn.

- I seks måneder hentet vi informasjon før forslaget ble vedtatt. Vi stilte flere spørsmål til byråden, både skriftlig og muntlig i bystyremøter, komité-møter og gjennom brev, om det er riktig det brannvesenet hele tiden har sagt, sier Alsabeehg.

- Gjort i beste mening

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter, sier til Aftenposten at de ikke har fått sagt sin mening i forkant av vedtaket.

- Hvorfor tviholder dere på disse sperreportene?

Les også

Slik vil vi ikke ha det, Ruter!

Ruters håpløse billettsystem burde aldri vært innført.

- Jeg tror bystyret har gjort et vedtak i beste mening. Men det er alltid interessant å høre andres meninger før det gjøres et vedtak. I denne saken ble ikke Ruter hørt i forkant av vedtaket, og det er grunnlaget for brevet, sier Karlsen.

- Nå er det gjort et vedtak i bystyret. Vil dere følge opp det, og fjerne sperreportene innen utgangen av 2013?

- Nå får vi se hva Byrådet gjør med brevet vi har sendt, om Byrådet velger å ta det videre til komiteen, og om komiteen velger å ta det videre til Bystyret. Det er ofte slik at når man får mer kunnskap, så kan det gi grunnlag for mer refleksjon og det kan igjen gi grunnlag for endrede beslutninger. I tillegg til dette er det et spørsmål om penger, som ikke er bevilget for å gjennomføre tiltaket.

Prinsipielle spørsmål

I brevet til byrådet, skriver Ruter at «Det er behov for å avklare de prinsipielle sider ved at Oslo Bystyre gjør et sikkerhetsvedtak på tvers av Sporveiens egne prioriteringer.» Karlsen fremhever at det er Sporveien som sitter med sikkerhetsansvaret, og som må prioritere hvilke tiltak som må gjennomføres for å møte forskrifter og lovverk.

- Det er helt klart hvor sikkerhetsansvaret ligger: hos operatøren Sporveien. De har et meget kompetent miljø som gjør sikkerhetsvurderingene. Hvis man går inn og gjør en prioritering på tvers av deres faglige vurdering, så er man inne i et mildt sagt vanskelig område, sier Karlsen.

- Hvis man først gjør det, har man i og for seg sagt at det øverste sikkerhetsansvaret ligger hos Bystyret direkte. Da risikerer man å sitte med ansvaret også.

- Jeg tror man krysser en prinsipiell grense, som det er verdt å tenke gjennom om man ønsker å krysse, og hvilke konsekvenser det har. Det er selvfølgelig fritt frem å krysse den grensen, men jeg tror man må redegjøre mer grundig for konsekvensene.

Vil vidersende til komiteen

Samferdsels- og miljøbyråd Ola Elvestuen (V) sier det ikke er riktig at Ruter ikke har fått sagt sin mening i saken.

- Det har de. Før jul ble de bedt om å uttale seg, og de frarådet det. I tillegg ba vi om at Ruter gjorde et anslag på hva det ville koste, og dette ble forelagt Bystyret før det ble vedtatt, sier Elvestuen til Aftenposten.

- Ellers er jeg enig med Ruter. Jeg mener det ikke er riktig å overprøve Sporveien og Ruter med tanke på sikkerhetsprioriteringer.

- Fratar dette virkelig Sporveien for sikkerhetsansvaret?

- Man foretar en prioritering, og det har en kostnad. Bystyret har vedtatt dette, og vedtaket gjelder så lenge Bystyret mener det. Men jeg ser et behov for at vi også må ta et møte med Ruter og Sporveien om dette. Så vil vi holde Bystyret informert, sier Elvestuen.

- Det er en kostnadsside ved dette, og jeg går ut fra at Bystyret ikke mener at vi skal kutte i tilbudet for å gjøre dette. Det vil i så fall jeg være uenig i. Jeg håper man tar utgangspunkt i at man gjør det som gjør størst nytte som sikkerhetstiltak, og det er det mye av brevet handler om, sier han.

Ikke et krav fra Brannvesenet

Branninspektør Beatrice Eriksson i Oslo brann- og redningsetat, tror brevet etaten sendte til byrådet, og som dannet grunnlaget for vedtaket, «kom litt feil ut i media.»

- Det vi sa den gangen er at du har bedre flyt i rømningsveien om du ikke har sperreportene. Vi har sagt at det er greit at de står der, men hvis sperreportene aldri blir tatt i bruk synes vi det er hensiktsmessig å fjerne dem, sier Eriksson.

- Det er ikke et krav fra vår side å fjerne dem slik situasjonen er i dag. Ruter og Sporveien har dokumentasjon på at rømningssikkerheten er ivaretatt, understreker hun.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

Sperreportene

Dette vedtok bystyret:

«Byrådet bes av hensyn til sikkerhet fjerne sperringene på T-banestasjonene så raskt som mulig, og senest innen utgangen av 2013.»

Dette skriver Ruter om vedtaket:

«Det er gjort evakueringsanalyser som viser minimal effekt av sperreportene på evakueringstiden, og følgelig er det liten risikoreduserende effekt av å fjerne portene. Estimert kostnad er 11-14 millioner kroner.»

Dette vil Ruter heller bruke penger på:

Utbedring av evakueringsforhold i Volvattunnelen. Estimert kostnad: 2,5 millioner kroner

Brannsikring av heiser på Ellingsrudåsen og Romsås. Estimert kostnad: 2,5 millioner kroner

Nytt ledesystem på underjordiske stasjoner, som skal redusere evakueringstiden. Estimert kostnad: 2,5 millioner kroner pr. stasjon.

De skriver også at det er Sporveien som har ansvaret for sikkerheten, og at «Det er behov for å avklare de prinsipielle sider ved at Oslo Bystyre gjør et sikkerhetsvedtak på tvers av Sporveiens egne prioriteringer.»

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • 10 tips for helgen

    Hiv deg med på Verdens kuleste dag på Akershus festning eller gå på romutstilling på Youngstorget. Helgen byr også på rap-dinosaurer og middelaldermusikk.

Siste film