• - Vi må ha endel seire å vise til for å støtte et budsjett fra byrådet, sier Carl I. Hagen. Her fra byrådsforhandlingene etter valget 2011.

    FOTO: STEIN J. BJØRGE

Vil ha ny integreringsetat og kamp mot radikal islam

Slik vil Frp styre Oslo

Obligatorisk språktest av 4-åringer, dyrere månedskort og full stopp i inntak av flyktninger blir realiteten dersom Frp får viljen sin i Oslo.

Tirsdag denne uken la Fremskrittspartiet frem sitt alternative Oslo-budsjett.

Her foreslår de å selge unna eiendommer, skoler, sykehjem, barnehager og aksjer for å begrense kommunens gjeld. De foreslår omfattende privatisering og vil kurse lærere i å bekjempe ekstrem islam. Kulturlivet må tåle omfattende kutt, og kostnaden til nytt hovedbibliotek i Bjørvika kuttes med en milliard.

Kutter i Deichman

Det alternative budsjettet fra Frp er utgangspunktet når Frp og byrådet (Høyre, Venstre og KrF) nå starter forhandlinger for å bli enige om Oslo-budsjettet for 2013.

Partene hadde sitt første møte onsdag. Torsdag kl. 13 leverer byrådet en skisse til løsning som Frp skal diskutere i et gruppemøte samme kveld. .

Les også

«Lurer veldig på hvordan det kan ha blitt så dyrt siden sist»

Carl I. Hagen kaller Deichman-planene for stormannsgalskap.

- Vi ønsker tilbakemelding på viktige og overordnede prinsipper i vårt budsjettforslag - først og fremst hva byrådet vil gjøre med Deichman og Munch. Det er her de store pengene ligger, sier Hagen.

- Bare Deichman er blitt en milliard dyrere enn vi så for oss. Tenk hvor mange kunstgressbaner man kan få for en milliard, sier Hagen.

Han også spent på hva byrådet mener om plassering av Munch-museet.

Vil ha OL-avstemning

Frps har tidligere stilt ett ultimatum i forbindelse med budsjettet: Hvis byrådet tillater bønnerom på Oslo-skolene, blir det ingen budsjettavtale. Høyt på ønskelisten står også folkeavstemning om OL-søknad.

- Vi er ikke villig til å bruke 80 millioner på OL-planlegging neste år hvis vi ikke vet at det blir en avstemning. Det finnes både glødende OL-tilhengere og glødende motstandere i Frp. Det tror jeg også gjelder andre partier. Det er ingen grunn til å gjøre OL til et partipolitisk anliggende. La folket avgjøre, sier Hagen.

Les også

Yngrebølge gir Oslo pengeproblemer

Byrådet kutter 450 millioner av driftsbudsjettet for å bygge nye skoleplasser. Skolen og Ruter skal skjermes

Han trekker også frem avvikling av kommunal barnehagedrift og salg av Hafslund-aksjer for å nedbetale gjeld som viktige saker for Frp.

- Så kan vi heller diskutere hvor mange barnehager eller Hafslund-aksjer som selges. Det er prinsippet som er viktig. Vi ønsker ikke at kommunens gjeld skal skyte i taket, sier Hagen.

«Høl i hue» på Oslo Nye Teater

Hagen beskriver tonen i samtalene så langt som god.

Les også

Frp slakter byrådets idrettsbudsjett

Vil bruke 128 millioner mer på idrett.

- Alle fire partier enige om målet – å komme frem til en avtale der alle er vinnere. Vi i Frp forstår at vi ikke får gjennomslag for alt vi foreslår, men vi må ha endel seire å vise til for å støtte et budsjett fra byrådet, sier Hagen.

- Så får vi heller plassere ansvaret for det vi ikke får til, der det hører hjemme – hos byrådet. Vi synes for eksempel det er høl i hodet at Oslo skal bruke 540 kroner i skattepenger på hver billett som selges på Oslo Nye Teater, sier Hagen.

Byrådet ønsker foreløpig ikke å kommentere Frps krav eller forhandlingene som pågår.

Les også

Siste fra Nyheter

Her er Frps «kravliste»

Integrering

• Full stopp i mottak av flyktninger til Oslo i 2013. Vil i stedet bruke ressurser på å integrere flyktninger som allerede er her.

• Obligatorisk språktest for alle 4-åringer.

• Ingen statlige asylmottak i Oslo.

• Ny integreringsetat som blant annet skal drive informasjon om familieplanlegging og prevensjon til «dem som lever på offentlige ytelser».

• 5 millioner kroner til bekjempelse av radikal islam, blant annet på ungdomshus og fritidsklubber.

• Lærere og andre kommunalt ansatte skal kurses i ekstremisme og radikal islam, slik at de blir bedre kvalifisert til å oppdage og bekjempe slik radikalisering.

• Kommunal ansatte skal få varslingsplikt ved «uønsket adferd» hos ungdommer.

Eldreomsorg

• Minst 1000 nye sykehjemsplasser før 2015. Bydelene skal tvinges til å bruke et visst beløp på sykehjemsplasser.

• Krav til norskkunnskaper og tilbud om norskkurs for ansatte i eldreomsorgen

Sosialhjelp

• Strengere krav ved sosialhjelpsutbetalinger.

• Forbud mot å sende penger ut av landet for familier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Barnehager

• 284 millioner kroner skal spares inn ved å selge kommunale barnehager, ved å redusere avsetningene til å pusse opp barnehager og stoppe utbyggingen av kommunale barnehagebygg.

• 17 barnehager skal konkurranseutsettes. 20 skal selges.

• All barnehagebygging skal skje i privat regi. Private barnehageeiere skal få ta utbytte av driften.

• Vil vurdere egne byomfattende barnehager for innvandrerbarn som ikke snakker godt nok norsk.

• Mener det er omsorgssvikt at foreldre ikke lærer sine egne barn norsk før skolestart. Vil ha språktest av alle 3–4-åringer i barnehagen og kontrolltiltak og oppfølging av foreldrene.

Kultur

• Lambda-tomten selges tilbake til Hav eiendom (164 millioner kroner).

• Deichman-bygget i Bjørvika reduseres slik at det blir 1 milliard kroner billigere.

• Munch-museet plasseres på Tullinløkka eller Tøyen. Pris 1,1 milliard.

• Kutte tilskudd til Oslo Nye Teater (innsparing 80 millioner). Teateret selges.

• Avvikle Popsenteret (innsparing 14,6 millioner).

• Innføre markedsleie på øvingshotellet, med unntak for barn og unge.

Samferdsel

• 100 kroner dyrere månedskort. Utsette sykkelveier. Ikke nye ladestasjoner for elbil. Buss i stedet for trikk i Dronning Euphemias gate (Bjørvika). Ikke tak på Smedstua gjenbruksstasjon. Total innsparing 225 millioner.

• Vil ha folkeavstemning om OL i forbindelse med stortingsvalget 2013 (kostnad: 5 mill).

• Vil selge Oslo Vei AS og Unibuss.

• 35 millioner mer til asfalt på Oslos veier.

• Flere parkeringsplasser i indre by.

Idrett

• 129 millioner mer til rehabilitering av idrettsanlegg og bygging av nye – blant annet tre nye skateanlegg og fire cricketbaner.

Bydelene

• Antall bydeler reduseres fra 15 til 10 fra og med 2016. Lokaldemokratiet i bydelsutvalgene avvikles, slik at bystyret får det direkte ansvaret for tjenestetilbudet i bydelene.

• Vil søke om lokalpoliti som prøveordning i Oslo.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser