Storbymelding uten løfter om øremerkede millioner

Regjeringens storbymelding inneholder ingen forslag om øremerkede millioner. Den er mer en gjennomgang av storbyenes problemer enn forslag til Stortinget om hva som konkret bør gjøres.

Likevel varsler kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) mer penger til storbyene.Ifølge statsråden vil pengene komme i form av rammetilskudd i forslaget til kommuneøkonomi, og ikke som øremerkede tilskudd. Nye kriterier for tildeling av midler til rusomsorg og psykiatri skal også øke tilskuddene til de største byene her i landet.Et annet grep er å gi storbyene større frihet til å løse sine spesielle oppgaver.Solberg legger stor vekt på at staten må opptre mer helhetlig overfor byene slik at det blir lettere å drive langsiktig planlegging.Storbymeldingen omfatter Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad.

Storbyproblemer

Solberg legger ikke skjul på at storbyene har sine problemer.- Det er i de store byene vi finner de største sosiale forskjellene og den største forskjellen mellom fattig og rik, slo hun fast da meldingen ble presentert fredag.Meldingen viser blant annet til at mange har store problemer på boligmarkedet, men den inneholder ingen konkrete forslag om tiltak. Solberg viser til regjeringens boligmelding som kommer til høsten.Når det gjelder tiltak for dem som kan karakteriseres som fattige, viser hun til regjeringens tiltaksplan mot fattigdom som skal debatteres i Stortinget førstkommende tirsdag.Mest konkret var statsråden i sin omtale av rusomsorgen og psykiatrien da hun varslet nye kriterier for tildeling av midler i forslaget til kommuneøkonomi som legges frem 15. mai.

Frihet til forsøk

Regjeringen legger stor vekt på at byene skal få større frihet til å løse sine oppgaver på sine egne måter. Derfor går regjeringen inn for å gi storbyene flere oppgaver som i dag er statlige eller fylkeskommunale i en prøveperiode på fire år.- Formålet er å prøve ut nye måter å fordele ansvar og myndighet for å få et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud, sier Solberg.Oslo skal overta områdene familievern, Aetats kvalifiseringstiltak for arbeidssøkere og forsøpling av offentlig uterom.Bergen får overta ansvaret for fylkeskommunens kulturminnevern. Trondheim får et helhetlig ansvar for alle barnevernoppgaver i kommunen. Det forutsettes at kommunen overtar drifts- og eieransvar for aktuelle institusjoner i kommunen.Tromsø og Stavanger får forsøk med etablering av samordningen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjeneste. Stavanger skal i tillegg overta ansvaret for fylkeskommunens kulturminnevern. Kristiansand skal også overta kulturminnevernet. Drammen får større ansvar for barnevern, vei og trafikk, mens Fredrikstad og Helse Øst skal drøfte muligheten til et samarbeid innenfor psykiatrien.

(NTB)

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Habanero: En sterk opplevelse

    123456

    Habanero var blant de første restaurantene som utvidet vår horisont innen latinamerikansk mat. Hvordan klarer den seg i dag?

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film