Tre Nav-kontor angrepet: Vil ha bedre varslingsrutiner

Fredag var en dramatisk dag for Nav i Oslo: Drapstrussel mot ansatt på Grünerløkka. Kvinne tente på seg selv på St. Hanshaugen. Ansatt banket opp på Frogner.

Verneombud i NAV Oslo, Jens Eskedal, sier at de tre episodene preger Nav-ansatte i hele Norge.

- Disse episodene preger selvsagt alle ansatte i etaten, selv om kun tre kontorer er direkte berørt. Vi er alle kjent med at slike hendelser kan skje overalt, og selv om Nav har jobbet med å ivareta sikkerheten etter tragedien på Grorud, registrerer vi dessverre at andelen grovere hendelser er økende, sier Eskedal.

- Blant de ansatte som har vært utsatt for hendelser, registrerer vi at det har medført økt sykefravær, fortsetter  han, og understreker samtidig at Nav som arbeidsgiver har tatt ansvar og vært flinke på debrifing etter vanskelige hendelser.  

- Vi mener informasjonsdelingsrutinene mellom etater som har kjennskap til brukere, som kan utgjøre sikkerhetstiltak, må bli bedre.  Vi ser også at besøkskontorer som er sikkerhetsmessig tilpasset har færre slike hendelser. Sist, men ikke minst, mener jeg vi burde ha en bedre ressurssituasjon,  som tilsier at man er to  ansatte på vanskelige brukere. Den største utfordringen er at vi enkeltvis møter utfordrende brukere. Ofte vet vi ikke engang at de er utfordrende, sier han.  

Eskedal forteller at flere av kollegaene han har pratet med opplever det som tøft og nesten ukentlig lese om hets, sjikane og vold på Nav-kontorer.

- Dette preger jo spesielt de som jobber i publikumsmottak. Mange føler det er blitt veldig tøft, fordi man må være i stand til å takle hendelser som skaper uro. Heldigvis er ikke dagens hendelser dagligdags. Likevel er vi bekymret, sier han.

Video

Her blir kvinnen tatt hånd om

En kvinne er kjørt til Oslo universitetssykehus Ullevål etter at hun ved 10-tiden fredag satte fyr på klærne sine inne på et NAV-kontor.

 

Krever strakstiltak

- Vi har tatt opp dette flere ganger. Situasjonen ved Nav i dag er ikke trygg for de ansatte, sier Egil Heinert, Arbeiderparti-leder i bydel Frogner.

Han er frustrert over at dette ikke blir gjort noe med, og mener tilsvarende situasjoner ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass.

- Det blir pekt på at de ansatte føler seg trygge, men det hjelper lite når de blir banket opp, sier han.

Heinert forklarer at dagens ordning der man kan slippe klienter man ikke føler seg komfortabel med er for dårlig. Da blir bare problemet skjøvet videre. 

Han vil ha strakstiltak på alle Nav-kontorer i Oslo. Det er kontroll med vektere i dag, men han mener det må vurderes om vi trenger tilstedeværelse hele tiden.

- På neste møte i BU kommer jeg til å foreslå en øremerket pott med en ramme på to millioner til sikkerhetstiltak på NAV-kontoret på Frogner. Når det ikke er politisk vilje lokalt hos byrådet, får vi gjøre det lokalt, sier Heinert.

Nav Grünerløkka stengt etter drapstrussel

Fredag morgen skal det ha kommet en epost til NRK med trusler som gjorde at politiet ble varslet. De tok igjen kontakt med Nav Grünerløkka.

- Vi ble enige om å holde stengt, sier Tone Thorsen, avdelingsdirektør helse og sosial i bydelen.

Hun kjenner ikke til alt innholdet i eposten, men vedkommende skal ha skrevet at han eller hun hadde skaffet seg en kniv og ønsket å ta livet av sin saksbehandler i Nav.

De vet foreløpig ikke hvem avsenderen er.

- Politiet følger opp saken. Vi har ikke tatt stilling til mandag, men regner ikke med å være stengt over tid, sier Thorsen. Hun legger til at ved akutte tilfeller kan man kontakte kontoret i Gamle Oslo.

Tente på seg selv

I formiddag ble også Nav St. Hanshaugen stengt etter at en kvinne satte fyr på seg selv fredag morgen.

Flammene skal raskt ha blitt slukket, og kvinnens skadeomfang er uavklart.

- De ansatte på kontoret fikk slukket flammene før nødetatene kom frem. Kvinnen fikk brannskader på hendene, i ansiktet og håret, sier innsatsleder Torgeir Brenden

Slått og sparket på Frogner

Også på Frogner ble en ansatt slått og sparket.

- Jeg kan bekrefte at en ansatt på Nav Frogner er blitt slått og sparket i dag, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum ved Nav Oslo.

- Kan du si noe om tilstanden til den ansatte?

- Hun er en kommunal ansatt, og det er derfor bydel Frogner som må uttale seg videre i denne saken, sier hun.

Ser ingen sammenheng

- Vi ser ingen sammenheng mellom de to hendelsene. Voldsepisoden på Frogner vil bli anmeldt som vold mot offentlig tjenestemann, opplyser operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

  • Habanero: En sterk opplevelse

    123456

    Habanero var blant de første restaurantene som utvidet vår horisont innen latinamerikansk mat. Hvordan klarer den seg i dag?

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film