Trikkelinjer reddet - inntil videre

Trikke-tilhengere i Oslo kan foreløpig puste lettet ut: Bedriftsforsamlingen i Oslo Sporveier sa onsdag kveld nei til trikkekutt.


Det ble ramaskrik da styret i Oslo Sporveier den 9. oktober vedtok en spareplan som skulle gi 75 millioner kroner i innsparinger.Styret foreslo blant annet å legge ned den snart 70 år gamle Kjelsåstrikken (linje 12, Majorstuen-Kjelsås) og Ljabrutrikken (linje 19, Majorstuen-Ljabru). I tillegg foreslo styret flere nedskjæringer i andre trikkelinjer, samt nedlegginger av bussruter og kutt i bussruter og T-baner.Nå er imidlertid de truede rutene reddet inntil videre. Styret til Oslo Sporveier overlot nemlig til bedriftsforsamlingen å si ja eller nei til den fremlagte spareplanen.På møtet onsdag kveld sa et flertall i bedriftsforsamlingen at styret må finne andre steder å spare inn 75 millioner kroner.- Vi sa nei til trikkekutt. Vi kunne ikke akseptere styrets forslag, som innebar en kraftig forringelse og planlagt gradvis nedlegging av trikken. Derfor ba vi styret se på spareplanen på ny, sier nestleder Ivar Christiansen i bedriftsforsamlingen.Dersom styret ikke kommer opp med alternative løsninger som tar hensyn til bedriftsforsamlingens vedtak om å redde trikken, kan det imidlertid bli problematisk.- Jeg vil gjerne uttale meg om det dersom det blir aktuelt. Alle er spente på hva som kommer fra styret nå. Jeg er helt sikker på at styret gjør sitt beste for å imøtekomme det vedtaket bedriftsforsamlingen fattet i dag, understreker Christiansen.

Les også:

Les også

Siste fra Nyheter

DETTE ER OSLO SPORVEIER

Eieren Oslo kommune Styret Består av fem personer. Michael Tetzschner er leder. Konsernledelsen Består av åtte personer. Trond Bjørgan er administrerende direktør. Bedriftsforsamlingen Består av 15 personer, fem ansatterepresentanter og ti politisk valgte representanter. Organet velger styre, fører tilsyn med styrets forvaltning av selskapet og treffer vedtak som gjelder investeringer av betydelig omfang og rasjonalisering eller omlegging av driften som medfører større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Generalforsamlingen Byrådet. Den øverste myndighet i selskapet. Generalforsamlingen kan likevel ikke overprøve bedriftsforsamlingens beslutning i større saker om investering, rasjonalisering eller omlegging.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film