• Det skal straffe seg enda mer ikke å ha gyldig billett i fremtiden.

    FOTO: Anette Karlsen

Vil ha høyere snikebøter på buss og tog

Nå skal det svi enda mer å snike på buss, bane og tog. Både Ruter og NSB vil jekke gebyrsatsene kraftig opp.

Å snike i kollektivtrafikken kan være en prøvelse for nerver og privatøkonomi. Og nå skal de som ikke løser billett straffes enda hardere, hvis Ruter og NSB får viljen sin.

Les også

Stadig færre sniker i Oslo

Men mange klager på billettkontrollen.

Sliter med å drive inn

Kollektivselskapene søker nå Samferdselsdepartementet om å øke gebyrnivået kraftig. Ruter vil at snikere skal betale 850 i stedet for 750 kr, dersom de gjør opp for seg på turen.

Har du ikke kontanter, har du et enda større økonomisk problem. I dag koster det 900 kroner å gjøre opp for snikingen i ettertid. Denne satsen skal opp til 1200 kr, en økning på 30 prosent.

For ungdom mellom 15 og 18 år skal den nye satsen være 850, uavhengig av oppgjørsform.

 

Les også

Det er ikke stemning blant Oslos politikere for å innføre gratis kollektivtrafikk, så sperrene vil bli stående.

«Det er ikke dyrt å reise kollektivt i Oslo»

Politikerne sier nei til gratisreiser.

Ruter har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken. Men i brevet til departementet argumenterer de med at nivået på den såkalte tilleggsavgiftsbilletten ikke har vært endret siden 2005.

- Ruter mener tiden nå er moden til å øke disse for at de skal ha en preventiv effekt, skriver selskapet. Årsaken til at oppgjør i ettertid øker så vidt mye mer, er mye tidsbruk og at pengene tidvis er vanskelig å inndrive.

Kommunikasjonsrådgiver i NSB, Håkon Myhre, sier det er et poeng at de to selskapene har likt nivå på bøtesatsene, ettersom de har tett samarbeid i Oslo og Akershus.

- Men det er departementet som fastsetter nivået. Vi er opptatt av å drifte kollektivtrafikken best mulig, og da er vi avhengig av at folk bidrar ved å betale for seg, sier han.

Prisene opp i februar

Sier Samferdselsdepartementet ja, vil de nye bøtenivåene innføres 1. februar 2013. Da justeres også ordinære billettpriser. Det er foreløpig uklart hvilke billettyper som da kan bli dyrere.

NSB har også søkt departementet om en endring i satsene for ikke gyldig billett.

Les også

Siste fra Nyheter

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

Siste film