• Her i Hegdehaugsveien skulle Homansbyen stasjon ligge. Men Oslo Sporveier mener at den ikke vil bli lønnsom.

    FOTO: INGAR STORFJELL

Vil ikke droppe Homansbyen stasjon

Oslo Sporveier får ikke gehør hos samferdselsbyråden om å skrinlegge planene om Homansbyen stasjon.

Lokalbefolkningen på Uranienborg og Majorstuen har mast i mange år, og planene har vært inne og ute av T-baneskuffen flere ganger. I mai trodde de fleste at det endelig var klart: Politikerne var omsider enige om å prioritere bygging av Homansbyen stasjon.

Sa nei

Men så satte Oslo Sporveier plutselig bremsene på. De mener at en ny stasjon ikke vil være lønnsom.- Vi tar brevet fra Oslo Sporveier til etterretning, men vi vil uansett fortsette arbeidet med å konkretisere planene. Jeg mener det er et godt prosjekt, som vil gi kollektivtrafikken et kraftig løft i området, sier samferdselsbyråd Peter N. Myhre. Han viser til at det er bred politisk enighet om en stasjon i strøket, ikke minst synliggjort ved at den tverrpolitiske styringsgruppen for Oslopakke 3 har satt av 700 millioner til prosjektet. Disse pengene kommer i tillegg til øremerkede midler til å oppgradere tunnelen til Majorstuen.Myhre følger ikke argumentasjonen til plandirektør Tore Kåss i Sporveiene, som blant annet frykter at en ny stasjon vil svekke trafikkgrunnlaget for trikken i Bogstadveien. En alternativ løsning kan være å fjerne trikken og legge all kollektivtrafikk i strøket under jorden, mener byråden.- Jeg vil ikke avvise Homansbyen stasjon av hensyn til trikken så lenge det samlede resultatet blir bra, sier Myhre.

Plass til to

Aften skrev nylig at det jobbes intenst med planer for å legge Majorstuen stasjon under jorden, og flytte hele stasjonen til Valkyrie plass.- Er det plass til begge deler?- Ja, det tror jeg. Valkyrie plass ligger fortsatt ganske langt nordvest, sier Myhre. Veien frem ser uansett ut til å bli lang. Først i perioden 2014-17 bevilges pengene til Homansbyen-prosjektet.

Les også:

I dag må du få med deg...

se alle