• Osloskolen har godt av konkurranse og Groruddalen har godt av en attraktiv privatskole, mener Arild Langtind fra Stovner. Sammen med en annen familie har han gått sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband for å starte opp Groruddalen kristne privatskole i 2014.

    FOTO: Rolf Øhman

Vil stoppe fraflytting med kristen skole

Privatskolen skal bidra til å gjøre Groruddalen mer attraktiv.

Trebarnsfaren og trønderen trives på Stovner. Familien har ingen flytteplaner, men Arild Langtind registrerer at andre har det. Derfor dukket følgende spørsmål opp: Hvordan kan vi bidra til å gjøre Groruddalen mer attraktiv og hindre fraflytting? Ett sentralt stikkord sto igjen: Skole.

Les også

Stig Hvinden i Naturbetong var 46 år da selskapet hans kjøpte tomten i Bjørnveien 109. Nå er han 62. - Vi utbyggere forholder oss til de overordnede planene, mens politikerne, som jo har vedtatt disse, blir usikre når naboer kommer på banen, sier Hvinden.

Ressurssterke naboer stopper bygging på vestkanten

15 år etter at Stig Hvinden kjøpte tomten på Holmen, må han gi opp byggeprosjektet.

Langtind tror foreldre, ofte med rette, er bekymret for opphopning av elever med svake norskferdigheter, noe som stjeler mye tid fra lærerne og skaper et svakere læringsmiljø enn ambisiøse foreldre ønsker for sine barn. Han ønsker å skape et attraktivt alternativ for å bidra til at familier som tenker på å flytte blir boende.

- Hva gjør den offentlige skolen galt?

- Personlig er jeg sterk tilhenger av mangfold og tror den offentlige skolen har godt av konkurranse. Den har én felles eier, ett mål og kan fort bli ensrettet. I tillegg tror jeg ikke den offentlige skolen evner å gjøre seg attraktiv nok for enkelte familier, elevene kommer uansett. Vi må levere et bedre produkt for at familier aktivt skal velge oss. Dessuten ønsker vi en skole med utgangspunkt i den kristne formålsparagrafen.

Eliteskole for etnisk norske?

Før påske ble søknaden om å etablere en kristen grunnskole sendt Utdanningsdirektoratet. Langtind & co. samarbeider med Norsk Luthersk Misjonssamband (se fakta), men understreker at skolen kommer til å være åpen for alle, uansett religion og bakgrunn.

- Kan ikke dette bli en slags eliteskole i Groruddalen?

- Nei, jeg håper ikke det. Vi håper jo selvfølgelig vi skal bli en eliteskole faglig sett, men sosialt og etnisk håper jeg vi vil gjenspeile Groruddalen. Den viktigste ressursen for oss er å ha foreldre som er bevisst på at skolen er viktig.

Groruddalens fire bydeler har en minoritetsandel på mellom 39,9 og 48,1 prosent. På 11 skoler (16 totalt i Oslo) har 80 prosent minoritetsspråklig bakgrunn.

- Jeg støtter ikke Tybring-Gjedde, men er heller ikke enig med venstresiden i at alt er rosenrødt. Jeg opplever politikerne som litt handlingslammet og ønsker å starte en skole for å bidra til å ta grep og tenke nytt, sier Langtind.

Skolen kommer til å undervise i kristendom i stedet for religion, livssyn og etikk (RLE). Ellers er det pedagogiske opplegget som i den offentlige skolen.

- Vil også islamske høytider bli markert?

- Det har vi ikke snakket om, men som en kristen skole er det naturlig at det er de kristne høytidene som blir vektlagt. Generelt har vi som troende en respekt for andres tro som strekker seg langt, sier Langtind, som sier han både tror og håper elever med annen religiøs bakgrunn vil søke seg til skolen.

-Frykter ikke konkurranse

Oslo kommune uttaler seg til søknader om å få starte opp privatskoler i hovedstaden, og skolebyråd Torger Ødegaard (H) vil derfor ikke kommentere denne enkeltsøknaden mens den er under behandling. Han sier likevel:

-Mitt ansvar er å gjøre den offentlige Oslo-skolen best mulig. Jeg vet at den er meget god og vi kan dokumentere at vi blir stadig bedre. Derfor frykter jeg ikke konkurranse fra friskoler.

Førsteamanuensis Ivar Morken ved Universitetet i Oslo synes det er vanskelig å spå hva slags rolle en kristen privatskole vil få i Groruddalen.

-Det er litt for tidlig å si hvilken trend som blir dominerende på skolen, og om den blir en magnet for folk som vil ha en type «norskhet» eller folk som vil ha fokus på tro. Det kan være et ekte og genuint ønske om en kristen skole, men også et skalkeskjul for ønske om mer «norskhet», sier Morken.

Han har sett på mekanismer rundt skolebytte i Groruddalen, men har ikke funnet at byttene skyldes etnisitet og kultur.

-Det flerkulturelle er en del av konteksten, men de jeg har snakket med er veldig klare på at de ønsker et flerkulturelt oppvekstmiljø for sine barn.

-Tror du skolen vil bidra til å hindre fraflytting og gjøre Groruddalen mer attraktiv?

-Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det bare er én måte å gjøre det på, og det er gjennom en offentlig skole som er veldig i kontakt med de elevene og den foreldregruppen den har, svarer Morken.

Utdanningsdirektoratet sier at søknaden vil bli behandlet ferdig innen 1. april neste år.

Les også

Siste fra Nyheter

Norsk Luthersk Misjonssamband

En misjonsorganisasjon som jobber under visjonen Verden for Kristus.

Driver nesten 30 skolerfra grunnskole- til høyskolenivå alene eller sammen med andre, blant andre Kristelig Gymnasium (KG).

Skal eie Groruddalen kristne privatskole, som en privat foreldregruppe har tatt initiativ til.

Det er søkt Utdanningsdirektoratet om 390 plasser fordelt på én parallel på barnetrinnet og to på ungdomstrinnet.

Målet er at den skal stå klar til skolestart 2014. Skolen har ikke lokaler ennå.

I dag må du få med deg...

se alle

Sist anmeldt

Se flere anmeldelser

Oslos beste...

  • 10 tips for helgen

    Hiv deg med på Verdens kuleste dag på Akershus festning eller gå på romutstilling på Youngstorget. Helgen byr også på rap-dinosaurer og middelaldermusikk.

Siste film